Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Geriatrie (Ouderengeneeskunde)

Acute verwardheid / delier

Acute verwardheid / delier

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Uw partner of iemand uit uw naaste omgeving is opgenomen in ons ziekenhuis vanwege ziekte, een ongeval of een operatie. Zoals u gemerkt heeft, gedraagt de patiënt zich heel anders dan u van hem gewend bent en zegt of doet dingen die hij normaal nooit zou zeggen of doen. U bent wellicht geschrokken van de toestand waarin u hem aantrof. Daarom vinden wij het belangrijk u op de hoogte te brengen van dit voor u ‘vreemde’ gedrag. Degene die u in zijn ‘normale’ doen kent, is nu onrustig, het is moeilijk een gesprek met hem te voeren. Hij begrijpt u niet en denkt op een andere plaats te zijn.

Mogelijk heeft de verpleegkundige of arts u verteld dat uw partner of naaste verward is. Deze vorm van verwardheid wordt ook wel een delier genoemd. De patiënt is meestal tijdelijk acuut verward. Als de lichamelijke situatie verbetert, neemt de verwardheid af. De periode van verwardheid kan variëren van enkele uren, dagen tot weken. Dit is afhankelijk van:
In deze folder wordt delier vanaf nu acute verwardheid genoemd. De folder geeft algemene informatie over acute verwardheid en adviezen over het omgaan met een verwarde patiënt.

Oorzaken
Acute verwardheid kan veel oorzaken hebben. Mogelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld:
Verschijnselen

Een acute verwardheid begint altijd plotseling. De verschijnselen kunnen erg wisselend aanwezig zijn. Enkele verschijnselen kunnen zijn:
Tot slot is het kenmerkend dat de verwardheid in de loop van de dag wisselt en ’s avonds en ’s nachts vaak het ergst is. Overdag kan de verwardheid veel minder of zelfs helemaal weg zijn.

De behandeling
De arts probeert zo snel mogelijk de oorzaken van de acute verwardheid vast te stellen en deze te behandelen. Daarnaast kan het zinvol zijn om de patiënt medicijnen te geven om de verschijnselen van de acute verwardheid te verminderen.

Wat kunt u doen?
Bezoek van vertrouwde personen is erg belangrijk voor een verwarde patiënt. In het contact met de patiënt zijn de volgende adviezen belangrijk:
Tot slot
Verwarde patiënten herinneren zich achteraf vaak maar weinig van de periode van hun verwardheid, maar het besef vreemd te hebben gedaan kan bedreigend en schaamtevol zijn. Achteraf uitleg geven en praten over de periode van hun acute verwardheid is daarom belangrijk. Ook is het voor u en de patiënt belangrijk om te weten dat wanneer de patiënt een episode van acute verwardheid heeft doorgemaakt, de kans op herhaling bij een volgende lichamelijke ziekte of aandoening groot is. Dit kan ook gewoon in de thuissituatie zijn.

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, neem dan contact op met de verpleegkundige die verantwoordelijk is voor de patiënt. Deze is graag bereid uw vragen te beantwoorden. Ook is het mogelijk om een afspraak te krijgen/maken op de 'deliernazorg' poli, afdeling Geriatrie.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl.


Foldernummer: ger292 versie mei 23


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |