Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Interne geneeskunde

Aderlating

Aderlating

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
U bent met uw arts overeengekomen dat u in aanmerking komt voor een aderlating. In deze folder leest u wat een aderlating is. Ook krijgt u uitleg over de praktische gang van zaken rondom de behandeling.

Waarom een aderlating?
Een aderlating wordt toegepast om twee redenen:
Beide aandoeningen kunnen apart of tegelijk voorkomen. Deze kunnen leiden tot een ernstige beschadiging aan organen, weefsels en gewrichten.

Wat is een aderlating?
Bij een aderlating wordt een hoeveelheid bloed afgenomen. Hierdoor daalt het ijzergehalte en/of hemoglobinegehalte in uw bloed.

De behandeling bestaat uit twee fasen:
Hoe vaak de behandeling nodig is, is afhankelijk van het resultaat.

Wie regelt de afspraak?
De secretaresse van uw behandelend arts regelt de afspraken voor de aderlating en het bloedprikken voorafgaand.

De voorbereiding
Voor de aderlating wordt er bloed geprikt om het Hb-gehalte en/of het Ht-gehalte te meten. De hoeveelheid af te nemen bloed, wordt in overleg met uw arts aangepast aan uw lichamelijke conditie en/of de aanmaak van hemoglobine. Het hoeft dus niet altijd een halve liter bloed te zijn dat wordt afgenomen. De dag voor de aderlating moet u voldoende drinken. Minstens een halve liter meer dan normaal. Bij hartklachten kan veel drinken problemen geven, overleg dit met uw arts. Verder is er geen speciale voorbereiding nodig. U mag gewoon normaal eten van tevoren.

De aderlating
De aderlating vindt plaats op een poliklinische behandelkamer bij polikliniek Dermatologie (route 2.4). Daar kunt u zich melden bij de secretaresse. Tijdens de behandeling ligt u op een bed of op een behandeltafel. Bij de bloedafname wordt meestal gebruik gemaakt van hetzelfde systeem als voor bloeddonoren. Een vrij dikke, holle naald is door middel van een slangetje verbonden met een bloedzak. De naald wordt in een bloedvat aangebracht. Meestal is dit een bloedvat in de arm. Via het slangetje stroomt het bloed naar de zak.

Als het prikken pijnlijk is of wordt, dan kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige. Dan krijgt u een verdovende zalf (Emla-zalf) en wondfolie mee voor de volgende keer. Voorafgaand aan de aderlating kunt u thuis deze zalf op de te prikken plek smeren en afplakken met de wondfolie.

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling hangt samen met de snelheid waarmee het bloed stroomt. Dit is afhankelijk van bloeddruk en bloeddikte. Gemiddeld duurt de behandeling 30 minuten.

Nazorg

U krijgt na de aderlating een drukverband om de arm. Dit is om nabloeding te voorkomen. Thuis mag u dit weer verwijderen. Sommige patiënten moeten het wat rustiger aan doen, anderen merken nauwelijks dat er bloed is afgenomen. Het beste kunt u iets drinken en/of eten direct na de aderlating, zodat u minder kans loopt om slap of duizelig te worden. Daarna kunt u weer naar huis.

Adviezen voor thuis

U kunt het beste het gebruik van tabletjes vitamine C beperken; dit verhoogt namelijk de opname van ijzer vooral als het bij een maaltijd wordt genuttigd. Wanneer u Multi-vitamines gebruikt kunt u het beste met de arts overleggen of u dit kunt blijven gebruiken. Multi-vitamines kunnen erg veel ijzer bevatten. Thee drinken tijdens de maaltijd vermindert de opname van ijzer, wat voor u gunstig kan zijn.

Complicaties
Bij de meeste patiënten die regelmatig bloed geven zijn er nauwelijks complicaties te verwachten. Soms ontstaat er littekenweefsel op de plaatsen waar regelmatig wordt geprikt.

Tot slot
Het laboratorium werkt mee aan diverse kwaliteitsprojecten. Daarvoor wordt soms lichaamsmateriaal gebruikt. Ook het bij u afgenomen bloed wordt hiervoor gebruikt. Als u voor de eerste keer bij ons komt voor aderlating, vragen wij u hier schriftelijk toestemming voor. Heeft u tegen dit gebruik bezwaar, dan verzoeken wij u dit tijdens de bloedafname aan ons kenbaar te maken.

Vragen

Indien u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kunt u deze stellen aan de specialist of verpleegkundige. U kunt ook contact opnemen met de polikliniek Interne Geneeskunde op telefoonnummer: 0543 - 54 43 00.

Geheimhouding en recht op privacy

Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder De rechten en plichten van de patiënt. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: int564 versie okt 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |