Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Plastische chirurgie

Afstaande oren

Afstaande oren

Flaporen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
In deze folder leest u informatie over de behandeling van afstaande oren. De informatie in deze folder is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts.

Algemeen

Flaporen, ook vaak zeiloren of afstaande oren genoemd, komen veel voor. Ze zijn het gevolg van een aangeboren misvorming van het kraakbeenskelet van de oorschelp. Flaporen kunnen worden gecorrigeerd met behulp van plastische chirurgie. Met een medische term noemt men dit Otoplastiek (Oto betekent oor en plastiek komt van plastische chirurgie). Otoplastiek kan worden uitgevoerd vanaf de leeftijd van ongeveer vijf/zes jaar.

Operatie
Het rechtzetten van flaporen kan onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd, maar gebeurt meestal onder algehele verdoving. In het eerste geval vindt de ingreep plaats op de polikliniek en kunt u na een paar uur weer naar huis. Als u algehele verdoving krijgt, wordt u voor een dag op de afdeling dagbehandeling opgenomen. U krijgt dan de folder: Dagbehandeling (operatie) mee.
Daags voor de operatie komt u bij de anesthesioloog voor een gesprek over de verdoving. Meer informatie leest u in de folder Uw operatie en anesthesie.

Bij de operatie wordt een snee aan de achterkant van het oor gemaakt. Het kraakbenige skelet van het oor wordt opnieuw in model gebracht en het stukje huid dat aan de achterkant van het oor overblijft als het oor dichter tegen het hoofd komt, wordt verwijderd.

Mogelijkheden en verwachtingen
Als u overweegt uw oren recht te laten zetten, is het belangrijk om hierover een reëel verwachtingspatroon te hebben. U kunt een duidelijke verbetering van de stand van uw oren verwachten maar geen perfectie. Ook is een absolute symmetrie van de stand van de oren vrijwel onmogelijk. Door de operatie komt er een litteken achter uw oor. Dit is echter door de locatie meestal niet opvallend.
Na een correctie
Na een oorcorrectie krijgt u een strak verband (een zogenoemde tulband) om uw hoofd. Meestal moet het verband een week blijven zitten. Het wassen van uw haar en dergelijke zult u dus een poosje moeten uitstellen.

Als het verband verwijderd is, moet u nog ongeveer twee weken ‘s nachts een haarband of een zwachtel dragen ter bescherming van uw oren. Ook overdag moet u voorzichtig zijn met uw oren, bijvoorbeeld als u sport.

Het komt vaak voor dat de oorschelpen nog wekenlang wat rood, gezwollen en gevoelig blijven. Geleidelijk aan zal dit verdwijnen. Tegen de pijn kunt u pijnstillers innemen (bijvoorbeeld paracetamol). Bij extreme pijn en nabloeden moet u direct contact opnemen met de plastisch chirurg. Binnen 24 uur na de operatie kunt u ook contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoon: 0543 54 45 55.

Meestal worden oplosbare hechtingen gebruikt. Deze verdwijnen vanzelf. Andere hechtingen worden na één tot twee weken verwijderd.

Risico’s en complicaties
Het rechtzetten van flaporen heeft dezelfde risico’s als elke andere operatie. De wond kan gaan nabloeden of er kan een infectie optreden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor. De resultaten van oorcorrecties zijn over het algemeen goed.

Kraakbeen is echter een weerbarstig soort weefsel dat soms de neiging heeft om terug te keren in zijn oorspronkelijke vorm. Dat de oren recht zullen blijven staan en geheel symmetrisch zullen blijven, kan daarom nooit voor 100% worden gegarandeerd. Een enkele keer is het noodzakelijk om nog een correctie uit te voeren, maar een symmetrisch resultaat is ook dan niet te garanderen.

Vergoeding
De kosten van het rechtzetten van flaporen worden door de verzekering soms wel en soms niet vergoed. De plastisch chirurg kan u hierover informeren; ook kunt u informatie hierover navragen bij uw zorgverzekeraar, nadat u bij de plastisch chirurg bent geweest.

Vragen
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen of wilt u meer informatie? Belt u dan gerust naar de polikliniek Plastische Chirurgie (telefoonnummer 0543 54 46 00) of de polikliniek Keel- Neus- en Oorheelkunde (telefoonnummer 0543 54 45 00). Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 16.30 uur bereikbaar.

Wanneer zich thuis, binnen 24 uur na de operatie, problemen voordoen, kunt u contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoon: 0543 54 45 55. In andere gevallen kunt u contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie of met uw huisarts.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis, dus ook artsen en verpleegkundigen, hebben een geheimhoudingsplicht. Ook hebt u recht op privacy. Uitgebreide informatie staat in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’, verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënten-informatie in de centrale hal. Ook staat de folder op: www.skbwinterswijk.nl

De tekst in deze folder is gebaseerd op voorlichtingsmateriaal van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie.


Foldernummer: plc183 versie feb 17


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |