Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Keel-, neus- en oorheelkunde

Allergiewijzer Alutard

Allergiewijzer Alutard

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Allergiewijzer van _____________________________________

Subcutane immunotherapie (hyposensibilisatie) met _________

Inleiding
U bent met uw arts overeengekomen dat hyposensibilisatie voor u een oplossing kan zijn voor uw allergische klachten. In deze brochure krijgt u uitleg over de behandeling en wordt antwoord gegeven op veel gestelde vragen. In de bijlage staat een voorbeeld van een instelschema.

De behandeling
Vanwege uw allergische klachten wordt een behandeling gestart om u minder gevoelig te maken voor de stof(fen) waar u allergisch voor bent, oftewel de allergenen. De behandeling bestaat uit een injectie met een geringe hoeveelheid allergeen die onder de huid van de bovenarm wordt gespoten in wekelijks oplopende hoeveelheden. Als de maximale hoeveelheid allergeen die ingespoten moet worden na ongeveer zeven weken bereikt is, wordt de tijd tussen de afzonderlijke injecties geleidelijk aan verlengd tot 6 weken. Dit is de instelfase. Na de instelfase hoeft nog slechts één maal per 5 weken een injectie te worden gegeven om het gewenste resultaat te behouden. Dit heet de onderhoudsfase. Normaliter kunt u de injecties voor de onderhoudsfase bij uw huisarts halen.

De injecties
De injecties worden op de behandelpoli toegediend door een verpleegkundige. Na elke injectie dient u 30 minuten op de poli te blijven omdat de kans op bijwerkingen dan het grootst is.

Instelschema
Een persoonlijk instelschema wordt u toegestuurd. Hierin staan de wekelijkse afspraken voor injecties in de instelfase. Wilt u zich aan dit schema proberen te houden. Als door omstandigheden een injectie niet kan worden gegeven moet het hele schema opnieuw te worden vastgesteld en moet opnieuw een lagere dosis te worden gegeven, waardoor de instelfase verlengd moet worden. Er kunnen medische redenen zijn waarom het schema van de instelfase veranderd moet worden, bijvoorbeeld omdat er bijwerkingen bij de injecties optreden.

Inhalator
Indien u af en toe of dagelijks een inhalator gebruikt, vragen wij u deze mee te nemen wanneer u voor de injecties komt.

Bijwerkingen injecties

Meest gestelde vragen
Mag de injectie doorgaan bij griep?
Als u zich grieperig voelt moet u dit vóór de injectie aan de verpleegkundige te melden. Deze kan zo nodig met de behandelend arts overleggen. Bij neusverkoudheid zonder koorts of hoesten kan de injectie over het algemeen wel doorgaan. Bij meer algehele ziekteverschijnselen zoals koorts, braken, algehele spierpijn zal de injectie worden uitgesteld. Als u de afspraak telefonisch moet afzeggen in verband met ziekte kunt u hiervoor de KNO-poli bellen via telefoonnummer: 0543 - 54 45 00. Het missen van een afspraak heeft vaak consequenties voor het schema, dit zal waarschijnlijk veranderd moeten worden.

Kan ik tijdens de kuur ook de ‘griepprik’ krijgen?
Een griepprik kan niet toegediend worden tijdens de prikkuur. Wel een week voor begin van de prikkuur of een week na het beëindigen van de prikkuur.

Kan ik een week overslaan met vakantie?
Liever niet, want dan gaat de instelkuur langer duren. Als er een week geen injectie wordt gegeven, dan dient het instelschema te worden verlengd, net als bij ziekte.

Hoeveel tijd ben ik per week kwijt met de injectie tijdens de instelfase?
Als de injecties weinig bijwerkingen geven bent u voor de eerste afspraak 2 uur kwijt; er worden dan 3 injecties gegeven, met telkens 30 minuten observatie per injectie. De verder afspraken duren ongeveer 1,5 uur, met telkens 2 injecties per afspraak.

Mogen de injecties gegeven worden bij zwangerschap?
Als u zwanger bent zal niet gestart worden met het instelschema. Tijdens de onderhoudsfase kunnen de injectie gewoon doorgaan als u zwanger bent of wordt.

Kan ik andere medicijnen gaan gebruiken tijdens de kuur?
Wilt u aan de andere artsen altijd melden dat u met de instelkuur voor allergie injecties bezig bent of gaat beginnen, zodat zij kunnen nagaan of de behandelingen goed samengaan. Omgekeerd willen wij het graag van u horen als u andere medicatie bent gaan gebruiken.

Hoe lang duurt de onderhoudskuur?
In het algemeen 3 jaar bij pollen en huisstofmijt en 5 jaar bij wespen- en bijenallergie.

Zijn er tijdens de onderhoudsfase nog controles bij de KNO-arts?
In het algemeen is er een jaarlijkse controle waarbij de allergische klachten en het verloop van de injecties worden besproken.

Wanneer hoef ik de Epipen (bij een allergie voor wespen- of bijensteken) niet meer bij mij te dragen?
Als de instelfase is afgerond en u éénmaal per 5 weken een injectie toegediend krijgt, bent u in principe voldoende beschermd tegen een wespen- of bijensteek. In de onderhoudsfase hoeft u de Epipen niet meer bij u te dragen.

Vragen
Neemt u bij vragen of onduidelijkheden gerust contact op met de polikliniek KNO, telefoonnummer 0543 54 45 00. Wanneer u bij verhindering een afspraak moet afzeggen kunt u contact opnemen met de KNO-poli op telefoonnummer: 0543 - 54 45 00. U kunt dan tevens overleggen over een nieuwe afspraak.

Geheimhouding en recht op privacy

Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl

Bijlage

Instelschema hyposensibilisatie
Hieronder ziet u een voorbeeld van een instelschema. Een persoonlijk instelschema wordt u toegestuurd.

Bezoek
Datum en tijd
Injectie
Bezoek 1
0,1 ml flesje 1
0,1 ml flesje 2
0,1 ml flesje 3

Bezoek 2

0,2 ml flesje 3
0,4 ml flesje 3

Bezoek 3

0,6 ml flesje 3
0,1 ml flesje 4

Bezoek 4

0,1 ml flesje 4
0,2 ml flesje 4

Bezoek 5

0,3 ml flesje 4
0,3 ml flesje 4

Bezoek 6

0,5 ml flesje 4
0,5 ml flesje 4

Bezoek 7
2 weken na bezoek 6

1,0 ml flesje 4
Bezoek 8
4 weken na bezoek 7

1,0 ml flesje 4


N.B. De tijd tussen de injecties op dezelfde dag bedraagt 30 minuten. Wij vragen u zich te melden op de behandelpolikliniek. Neemt u dan een geldig legitimatiebewijs mee. Dit is een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument.


Foldernummer: kno227 versie mei 24


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |