Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Orthopedie
Chirurgie

Arthroscopie knie

Arthroscopie knie

Kijkoperatie in de knie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Binnenkort wordt u één dag opgenomen voor een kijkoperatie in uw knie op de afdeling Dagbehandeling. Deze operatie wordt verricht door een orthopeed of chirurg. In deze folder vindt u informatie over de voorbereiding, operatie en leefregels na de operatie.

Het kniegewricht
De knie bestaat uit drie botdelen:
Om de knie ligt een gewrichtskapsel. Buiten dit gewrichtskapsel heeft de knie twee banden die voor stabiliteit aan de zijkant van de knie zorgen. Midden in de knie liggen de voorste en de achterste kruisbanden. Deze voorkomen:
In de knie bevinden zich tussen het boven- en onderbeen twee maanvormige schijfjes van zacht kraakbeen (de meniscus). Deze vangen schokken van de knie op en zorgen dat boven- en onderbeen in iedere stand goed op elkaar passen. Elk botdeel is ook nog bekleed met een laag kraakbeen.

De klachten
De klachten aan uw knie kunnen verschillende oorzaken hebben en door nauwkeurige inspectie van het kniegewricht kan de specialist de oorzaak vaststellen. Tijdens de kijkoperatie kan de specialist eventuele afwijkingen geheel of gedeeltelijk verhelpen. Soms blijkt er tijdens de kijkoperatie een afwijking waarvoor een grotere ingreep nodig is. Deze ingreep verricht de specialist meestal niet direct, maar bespreekt dat eerst met u.
Oorzaken van klachten
Uw knieklachten kunnen verschillende oorzaken hebben. Tijdens een arthroscopie kan de specialist de volgende oorzaken zien:
Een combinatie van bovenstaande aandoeningen is ook mogelijk.

Opname en behandeling
Van de afdeling Opname krijgt u telefonisch informatie over:
De afdeling Anesthesie neemt contact met u op om een afspraak te maken met de anesthesist. De afspraak met de anesthesist is telefonisch of fysiek.

Anesthesie
Meestal vindt de kijkoperatie van de knie plaats onder een blokverdoving ook wel ‘éénbeensverdoving’ genoemd. De anesthesioloog bespreekt dit met u. Hij vraagt u naar uw gezondheid, allergieën en medicijngebruik. Juiste informatie over uw medicijnen is belangrijk, omdat deze invloed kunnen hebben op de medicijnen die de anesthesioloog voor de verdoving gebruikt.

Als u antistolling gebruikt in de vorm van tabletten of poeders, meldt u dit dan aan de arts. Meestal dient u ruime tijd voor de operatie te stoppen met het innemen van bloedverdunnende middelen. De arts spreekt dit met u af.

Voorbereiding thuis
Voor een goede instructie en herstel is begeleiding van een fysiotherapeut noodzakelijk. Maak tijdig een afspraak met een fysiotherapeut naar keuze voor herstel na de operatie.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis op de dag van opname:
U kunt gebruik maken van een af te sluiten kastje, voor uw waardevolle spullen, zoals mobiele telefoon, etc. Het ziekenhuis is echter niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van uw eigendommen. Ook kunt u gebruik maken van een I-pad. In verband met de hygiëne adviseren wij u vooraf thuis te douchen en nagellak en make-up te verwijderen en sieraden af te doen. Vergeet u niet op tijd te stoppen met het innemen van bloedverdunnende middelen (indien voor u van toepassing).

Behandeldag
Een week voor opname neemt de afdeling Opname contact met u op over op welke dag u geopereerd wordt. Zij vertellen u dan ook op welke verpleegafdeling wij u verwachten. U meldt zich op de afgesproken datum en tijd op deze verpleegafdeling. Op de afdeling bereidt de verpleegkundige u voor op de operatie. De verpleegkundige geeft informatie over deze dag en neemt bijzonderheden door. U krijgt een operatiejasje dat u aan kunt trekken, uw onderbroek mag u aanhouden. Sieraden zoals: kettingen, horloge, ringen, oorbellen en piercings moeten allemaal af en uit. Uw bril of een gebitsprothese kunt u op- of inhouden. Eventuele contactlenzen moeten uit. Wij adviseren u een bril mee te nemen, zodat u eventueel kunt meekijken. In overleg met de verpleegkundige zet u met watervaste stift een pijl op het te opereren been. Wij adviseren u om uw sieraden thuis te laten. De verpleegkundige brengt u naar de voorbereidingsruimte op de operatie-afdeling.

Kijkoperatie knie
Nadat de anesthesioloog uw been geheel verdoofd heeft, rijdt u in bed naar de operatiekamer waar de specialist in uw knie gaat kijken met behulp van een arthroscoop. Het verdoofde been wordt omzwachteld met een elastische rubberen band. Hierdoor stuwt het bloed uit het been. Om het bloed niet terug te laten stromen gedurende de operatie, wordt een drukmanchet opgeblazen om uw been. Uw knie wordt gedesinfecteerd met (roze) vloeistof. De specialist maakt drie steekgaatjes van ongeveer 1 cm. Via één gaatje brengt de specialist de scoop met spoelvloeistof naar binnen, één gaatje is voor afvoer van het vocht en via het derde gaatje kan de specialist instrumenten in de knie brengen om de afwijking te behandelen. De arthroscoop is verbonden met een beeldscherm. Zo ziet de specialist precies wat hij doet in uw knie. Een arthroscopie duurt ongeveer 15 tot 30 minuten, afhankelijk van de gevonden afwijking en behandeling. Het is mogelijk om, als u dat wilt, de operatie op het beeldscherm te volgen. Na de ingreep wordt de drukmanchet verwijderd en stroomt het bloed weer in uw been. Om zwelling tegen te gaan wordt een drukverband aangelegd.

Na de operatie haalt de verpleegkundige u weer op van de operatieafdeling en brengt u naar uw kamer. U krijgt wat te eten en te drinken. U mag nog niet uit bed komen. Pas als u uw been volledig gestrekt kunt optillen, mag u de eerste keer onder begeleiding van een verpleegkundige uit bed. De verpleegkundige controleert hoe u zich voelt, of u pijn hebt, observeert uw been en geeft u zo nodig volgens voorschrift pijnstillers.

Risico op complicaties
Bij elke operatie kunnen complicaties optreden. Bij een kijkoperatie van de knie komt dit gelukkig zelden voor.
Fysiotherapie
De verpleegkundige geeft na de operatie instructies en/ of oefentherapie en stelt (zo nodig) hulpmiddelen op maat af. Goed en verantwoord oefenen bevordert een voorspoedige revalidatie. Hij/zij leert u hoe u met krukken moet mobiliseren. Ook krijgt u adviezen mee voor de eerste dagen thuis (zie verderop in deze folder). De verpleegkundige neemt contact op met de fysiotherapeut bij vragen op gebied van fysiotherapie.

Ontslag
U kunt naar huis als het gevoel in uw been terug is; als de pijn goed onder controle is en alle ontslagpapieren met u zijn doorgenomen. U krijgt Tubi-grip (soort steunverband) mee. U kunt in overleg met de verpleegkundige zelf bellen naar uw contactpersoon om u op te laten halen. U mag niet zelf naar huis rijden. Een enkele keer is het nodig dat u een nacht overblijft.

Adviezen / leefregels:
Neem eerder contact op met de behandelend arts als:
Wij adviseren degene die u ophaalt een rolstoel vanuit de centrale hal mee te laten nemen naar de afdeling. Wanneer zich thuis, binnen 24 uur na ontslag, problemen voordoen, kunt u contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoon: 0543 54 45 55. In andere gevallen kunt u contact opnemen met de polikliniek (Orthopedie of Chirurgie) of met uw huisarts.

De eerste werkdag na de operatie neemt een verpleegkundige van de afdeling tussen 10.00 uur en 16.00 uur telefonisch contact met u op. De verpleegkundige neemt dan kort nog even de opname met u door. U krijgt de gelegenheid vragen te stellen en/of onduidelijkheden aan te geven.

Controle
Als u naar huis gaat, krijgt u een afspraak voor de controle bij de verpleegkundig specialist of specialist (arts) mee. Deze afspraak staat op uw afsprakenkaart. Wij raden u aan om de vragen die u wilt stellen vooraf te noteren. De verpleegkundig specialist of specialist (arts) bespreekt met u of een tweede controleafspraak nodig is.

Oefeningen voor de eerste dagen thuis
Onderstaande oefeningen van de bovenbeen- en voetspieren, helpen de zwelling van uw knie te verminderen. Ook helpen ze trombose te voorkomen. De oefeningen doet u ongeveer vijf keer per dag, waarbij u elke oefening tien keer herhaalt op geleide van pijn, zwelling en kniefunctie. Op www.skbwinterswijk.nl/videofysio vindt u ook een filmpje met adviezen en oefeningen voor na uw knie-operatie.

Deze oefeningen doet u op bed:
Als het drukverband verwijderd is, doet u de volgende oefeningen zittend op een hogere stoel of op de rand van een tafel:
Traplopen met elleboogkrukken
Trap op: leuning vastpakken > eerst het goede been een tree omhoog; daarna het geopereerde been samen met de kruk bijzetten.
Trap af: leuning vastpakken > u zet de kruk een tree lager (niet op rand van de tree zetten) > u zet het geopereerde been naast de kruk > nu zet u het goede been erbij. De andere kruk kunt u meenemen in de hand waarin u de “steunkruk” al vast heeft.

Afspraken van de specialist
Medicijnen

U krijgt (meestal) een recept mee voor medicijnen; daarnaast adviseren wij u Paracetamol te gebruiken (tabletten à 500mg; max. 4 x daags 2 tabletten. Volg de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter). Paracetamol kunt u (bij voorkeur vóór de operatie) kopen bij drogist of apotheek.
Nabehandeling
Bij afwijkende afspraken hoort u dit van de verpleegkundige.

Fysiotherapie
Voor uw operatie wordt er gekeken of fysiotherapie nodig is. Uw zorgverlener adviseert u hierover.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op internet op de volgende websites:
www.skbwinterswijk.nl
www.orthopeden.org
www.zorgvoorbeweging.nl

Vragen
Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust telefonisch contact op met medewerkers van:
Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl

Tot slot
Wij zouden het op prijs stellen, als u uw ervaringen wilt delen op de volgende website: www.zorgkaartnederland.nl


Foldernummer: ort049 versie mei 24


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |