Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Intensive en Cardio Care

Beademing via een masker

Beademing via een masker

NIV

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Bij u is het noodzakelijk uw eigen ademhaling met een beademingsapparaat te ondersteunen. Deze folder informeert u over de beademing via een masker en is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie die u van de behandelend specialist (intensivist) en verpleegkundige ontvangt.

Waarom wordt u behandeld?
Uw arts heeft met u overlegd over de behandeling: beademing via een masker, omdat de ademhaling tekortschiet. Dit kan zich uiten in benauwdheid, hoofdpijn, concentratiestoornissen of sufheid. Tijdens de ademhaling nemen de longen bij inademing zuurstof op en wordt bij uitademing onder andere koolzuur uitgescheiden. Koolzuur is een van de afvalproducten die in het lichaam ontstaan bij de productie van energie. Dit proces gaat altijd door. Wanneer iemand om wat voor reden dan ook niet effectief ademhaalt, stijgt het koolzuurgehalte in het lichaam en daalt het zuurstofgehalte. Dit wordt respiratoire insufficiëntie genoemd. Hierdoor kunnen allerlei klachten ontstaan, zoals benauwdheid, hoofdpijn, concentratiestoornissen en sufheid overdag.

De belangrijkste oorzaak van respiratoire insufficiëntie is COPD, een chronische longaandoening. Hierbij is blijvende schade ontstaan aan de long. Er kan ook spierzwakte van de borstspieren en het middenrif aanwezig zijn, waardoor de opname van zuurstof en de uitscheiding van koolzuur moeilijker verloopt. In deze situatie kan ook respiratoire insufficiëntie ontstaan.

Beademing via een masker
Beademing via een masker wordt ook wel non-invasieve beademing (NIV) genoemd. Non-invasief wil zeggen dat er geen vreemd materiaal het lichaam ingebracht hoeft te worden. Het masker wordt met een slang verbonden met een beademingsapparaat. Via de slang blaast het beademingsapparaat lucht en zuurstof in het masker op het moment dat de patiënt wil inademen. De ademhalingsondersteuning wordt zó ingesteld dat de longen voldoende lucht en zuurstof krijgen met de minst mogelijke inspanning voor de patiënt.

In het begin is het vaak even wennen, maar doorgaans biedt het de patiënt snel verlichting. Deze vorm van ademhalingsondersteuning wordt ook wel gebruikt ná een periode van beademing via een buisje in de mond (tube). In dat geval is het non-invasief beademen een tussenstap naar het weer volledig zelfstandig ademen zonder ondersteuning van een machine.

Hoe gaat de behandeling in zijn werk?
De non-invasieve beademing vindt plaats op de Intensive Care afdeling. U wordt daar begeleid door een verpleegkundige. Meestal ligt u in bed, maar wanneer u goed op de behandeling reageert, is het ook mogelijk om onder begeleiding in de stoel te komen zitten.

Hoe bereiden we u voor op de behandeling?

U krijgt een doorzichtig masker op uw gezicht. Het masker is door middel van een slang aangesloten op een apparaat. Het masker is van kunststof gemaakt en bedekt ogen, neus en mond. De verpleegkundige zal bij het starten van de behandeling stap voor stap uitleggen wat er gaat gebeuren. Vaak zal eerst kortdurend het masker op uw gezicht worden geplaatst, zodat u kunt wennen aan de ademhalingsondersteuning.

Wat houdt de behandeling in?
Het masker wordt door middel van een band om uw hoofd bevestigd. Het apparaat wordt aangezet en dan wordt er positieve druk gegeven bij de in- en uitademing. Hierdoor blijven de luchtwegen zo goed mogelijk geopend, waardoor de gasuitwisseling verbetert en het ademen u minder kracht en energie kost. Het zuurstofgehalte in het bloed zal daardoor stijgen en het koolzuurgehalte dalen.

In het begin zal deze behandeling onwennig en misschien vervelend aanvoelen. Zo kunt u onder andere last krijgen van geïrriteerde ogen en droge slijmvliezen. Verder is het vaak in het begin moeilijk om de ademhaling onder controle te krijgen. De verpleegkundige helpt u om het juiste ademhalingsritme te vinden. De verpleegkundige zal regelmatig bij u langskomen om te kijken hoe het gaat. Daarbij voert de verpleegkundige verschillende controles uit zoals het meten van de bloeddruk, temperatuur, pols, zuurstofgehalte van het bloed en het tellen van de ademhaling. Verder zal regelmatig uw bloed worden onderzocht in opdracht van de arts. Hiervoor wordt via de slagader in uw pols bloed afgenomen of via een vingerprik. Aan deze uitslagen kan de arts zien hoe de verhouding tussen het zuurstofgehalte en het koolzuurgehalte in het bloed is. Hierdoor kan de arts snel beoordelen of de behandeling aanslaat en of de instellingen van het apparaat moeten worden gewijzigd.

Helpt het masker altijd?
Soms blijkt deze manier van ademhalingsondersteuning onvoldoende of kan de patiënt er niet aan wennen. In dat geval kan het noodzakelijk zijn voor een andere wijze van beademing te kiezen, meestal via een beademingsbuis in de mond (tube).

Hoe lang moet het masker op?
Wanneer de toestand en conditie van de patiënt verbetert, kan de patiënt weer zonder masker ademen. De ademhalingsondersteuning wordt dan in stapjes afgebouwd. De tijdsduur van het ontwennen van de beademing is voor elke patiënt verschillend. Er is geen algemene richtlijn voor te geven.

Complicaties
Mogelijke complicaties die kunnen ontstaan bij beademing via een masker zijn:
Communiceren
Het doorzichtige beademingsmasker bedekt de mond en neus. Praten met het masker op is wel mogelijk, maar met name in het begin van de behandeling kan dit de beademing verstoren. Daarnaast is praten soms te inspannend en vermoeiend voor de patiënt.

Eten en drinken
Om te kunnen eten en drinken moet het masker even af. Dit betekent dat de ademhalingsondersteuning tijdelijk moet worden onderbroken. Het onderbreken wordt, met name in het begin van de behandeling, tot een minimum beperkt.
Vocht en voeding wordt dan zo nodig via een infuus en maagsonde toegediend.

Verzorging
Ook tijdens de verzorging van het gezicht en de ogen en bij het poetsen van de tanden moet het masker even af. De verpleegkundigen verzorgen regelmatig uw ogen, lippen en mond.

Vragen
Hebt u nog algemene vragen, stelt u deze dan gerust aan de verpleegkundige of de intensivist. Het telefoonnummer van de afdeling Intensive - en Cardio Care is: 0543 54 44 70 of 0543 54 44 71.

Geheimhouding en recht op privacy

Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl

Tot slot
Wij zouden het op prijs stellen, als u uw ervaringen wilt delen op de volgende website: www.zorgkaartnederland.nl


Foldernummer: icc433 versie apr 24


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |