Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Dermatologie

Behandeling met ciclosporine

Behandeling met ciclosporine

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Uw behandelend arts heeft aangegeven u met het geneesmiddel ciclosporine te willen gaan behandelen. Deze folder geeft informatie over dit geneesmiddel. Heeft u na het lezen nog vragen, dan kunt u daarmee altijd bij uw dermatoloog terecht.

Hoe werkt ciclosporine?
Ciclosporine is een afweer onderdrukkend medicijn (immuun suppressivum). Ciclosporine remt de immuunreactie en daarmee het ziekteproces en de hierdoor opgetreden ontstekingen. Het medicijn kan het ziekteproces bij huidziekten onderdrukken, waardoor de ontstekingsverschijnselen van de huid afnemen. Het kan acht tot twaalf weken duren voor het effect merkbaar wordt.

Hoe wordt ciclosporine gebruikt?
Ciclosporine is verkrijgbaar in capsules van 25 milligram (mg.) en 100 mg. De voorgeschreven hoeveelheid is berekend op uw lichaamsgewicht en wordt verdeeld in twee dose­ringen per dag. In de regel is de begindosering laag. Indien het effect onvoldoen­de is, dan kan uw arts u adviseren de dosering te verhogen.

De capsules hebben een karakteristieke geur. Neem de tabletten in hun geheel in. U mag er dus niet op kauwen of ze fijn maken. Ciclosporine mag niet met grapefruitsap worden ingenomen, omdat de concentratie van ciclosporine in het bloed bij gelijktijdige inname toeneemt, waardoor er meer kans op bijwerkingen ontstaat.

Welke bijwerkingen kunnen optreden tijdens behandeling met ciclosporine?

Meest voorkomend (meer dan 10%)

Minder vaak voorkomend (1-10%)
Versterkte haargroei in het gelaat en op het lichaam.
Zelden voorkomend (minder dan 1%)
Wat u verder nog moet weten
Bloedcontrole: uw arts zal u vragen om gedurende de eerste drie maanden drie-wekelijks uw bloed te laten controleren om vroegtijdige tekenen van nier-, lever-of beenmergbeschadiging op te sporen. Na drie maanden zal deze bloedcontrole gedurende drie maanden maandelijks plaatsvinden, gevolgd door drie-maandelijkse controle. Zo nodig wordt de dosis ciclosporine aangepast. Indien er stoornissen in het bloed optreden, dan zijn die in het algemeen van voorbijgaande aard.

Andere geneesmiddelen
Bepaalde medicijnen kunnen bij gelijktijdig gebruik de bloedspiegels van ciclospo­rine en/of sommige bijwerkingen van het middel beïnvloeden. Meld daarom altijd bij uw huisarts of specialist dat u met ciclosporine behandeld wordt. Overleg bij twijfel met uw arts.

Zwangerschap en borstvoeding
Over het gebruik van ciclosporine tijdens de zwangerschap bestaan onvoldoende gegevens. Wel is er een verhoogde kans op een laag geboortegewicht. Overleg altijd met uw arts indien u een zwangerschap overweegt. De medicatie kan dan eventueel worden aangepast of vervangen. Ciclosporine mag niet gebruikt worden tijdens borstvoeding.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of wilt u meer informatie? Belt u dan gerust naar de polikliniek Dermatologie. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30-16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer: 0543 54 42 75.

Geheimhouding en recht op privacy

Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


De inhoud van deze folder is ontleend aan de website van UMC St Radboud.


Foldernummer: der596 versie jan 24


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |