Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Anesthesie

Behandeling mechanische lage rugpijn/nekklachten

Behandeling mechanische lage rugpijn/nekklachten

PFD/RF facet en/of SI-gewricht

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Inleiding
In overleg met uw arts heeft u besloten dat u een RF-denervatie van uw facetgewrichten en/of uw SI-gewricht zult ondergaan omdat u pijnklachten heeft. Deze folder geeft algemene informatie over deze behandeling, mogelijke complicaties en het te verwachten resultaat.

Voorbereiding
Behandeldag
Op de behandeldag meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij afdeling Dagbehandeling (route 7.5) tenzij anders is doorgegeven. Indien u gebracht wilt worden kunt u zich melden bij de Gastenservice in de centrale hal (rechts naast de receptie).
Houdt u uw legitimatiebewijs bij de hand?

Patiëntveiligheid

Ter verhoging van de patiëntveiligheid vragen onze medewerkers regelmatig naar uw naam en geboortedatum. Daarnaast wordt rondom de behandeling meerdere malen een checklist afgewerkt, waarbij men nagaat of alle gegevens juist zijn en of alle handelingen zijn uitgevoerd.

Behandeling

In principe wordt u behandeld door uw eigen pijnspecialist, tenzij anders is afgesproken. Na plaatselijke verdoving van uw huid plaatst de arts meerdere naalden bij de zenuwtakjes die naar de betreffende gewrichten lopen. Vervolgens controleert hij met kleine stroompjes, die u als tintelingen, druk of kleine spierschokjes voelt, de positie van de naaldpunten en na verdere verdoving verwarmt hij de naaldpunten. De warmte beïnvloedt de pijngeleiding vanuit de gewrichten, waardoor in veel gevallen een pijnvermindering optreedt en de zenuwtakjes voor langere tijd zijn uitgeschakeld. Ongeveer anderhalf uur na de behandeling mag u naar huis.

Patiëntveiligheid
Ter verhoging van de patiëntveiligheid vragen onze medewerkers regelmatig naar uw naam en geboortedatum. Daarnaast wordt rondom de behandeling meerdere malen een checklist afgewerkt, waarbij men nagaat of alle gegevens juist zijn en of alle handelingen zijn uitgevoerd.

Complicaties

Zoals bij iedere ingreep, kunnen ook bij de facetdenervatie complicaties optreden. Gelukkig komen deze niet vaak voor. Er kan een tijdelijke gevoelsvermindering optreden in een klein huidgebied in de buurt van het behandelde gebied. Dit komt omdat er vanuit de behandelde zenuw ook een takje naar de huid loopt. Dit is niet hinderlijk en verdwijnt in de loop van enkele weken meestal vanzelf.

Bijwerkingen
In veel gevallen treedt na de behandeling enige napijn op. Deze napijn kan enkele weken aanhouden, maar verdwijnt vrijwel altijd. U kunt hiervoor Paracetamol (volgens bijsluiter) of een sterkere pijnstiller in overleg met uw behandelend arts innemen.

Resultaat
Pas na twee tot drie maanden is het zinvol om het resultaat van de behandeling te beoordelen. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt op de pijnklachten. Soms is een aanvullende behandeling noodzakelijk. U hoort van uw arts of u voor een extra behandeling in aanmerking komt.
Vergoeding kosten
Over het algemeen wordt deze behandeling door de zorgverzekeraars niet vergoed bij aspecifieke rugklachten. Wij adviseren u van te voren hierover bij uw zorgverzekeraar te informeren. Als de behandeling niet vergoed wordt, informeren wij u over uw bijdrage in de kosten. Het ziekenhuis komt in de kosten tegemoet, door alleen de feitelijke kosten (en niet de overheadkosten) in rekening te brengen.

Tenslotte

U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u één van de medewerkers van de pijnpolikliniek dan om nadere uitleg. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 12.30 en 13.30 – 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer:
(0543) 54 42 00.

Wij zouden het op prijs stellen, als u uw ervaringen wilt delen op de volgende website: www.zorgkaartnederland.nl

Geheimhouding en recht op privacy

Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: ane509 versie aug 21


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |