Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Anesthesie

Behandeling voor uitstralende zenuwpijn

Behandeling voor uitstralende zenuwpijn

PRF

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
In overleg met uw arts heeft u besloten dat u een PRF (Pulsed Radio Frequent) behandeling van een zenuwknoop (het sensibele dorsale ganglion) zult ondergaan omdat u pijnklachten heeft. Deze folder geeft algemene informatie over deze behandeling, mogelijke complicaties en het te verwachten resultaat.

Wie komt in aanmerking?
Het sensibele dorsale ganglion is een zenuwknoop die aan beide kanten van ieder wervellichaam ligt. De zenuwknoop bevat zenuwbanen met gevoel- en pijnzenuwen, die uiteindelijk naar het ruggenmerg lopen. Als uw klachten te maken hebben met deze zenuwbanen, kunt u in aanmerking komen voor deze behandeling.

Voorbereiding
Behandeldag
Op de behandeldag meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij afdeling Dagbehandeling (route 7.5) tenzij anders is doorgegeven. Indien u gebracht wilt worden kunt u zich melden bij de Gastenservice in de centrale hal (rechts naast de receptie).
Houdt u uw legitimatiebewijs bij de hand?

Patiëntveiligheid

Ter verhoging van de patiëntveiligheid vragen onze medewerkers regelmatig naar uw naam en geboortedatum. Daarnaast wordt rondom de behandeling meerdere malen een checklist afgewerkt, waarbij men nagaat of alle gegevens juist zijn en of alle handelingen zijn uitgevoerd.
Behandeling
In principe wordt u behandeld door uw eigen pijnspecialist, tenzij anders is afgesproken. Na een plaatselijke verdoving van de huid, plaatst de anesthesioloog met behulp van röntgenapparatuur een naald bij de te behandelen zenuwknoop. De arts controleert de plaats van de naald met behulp van contrastmiddel en kleine teststroompjes. Als de naald goed staat, behandelt de anesthesioloog de zenuwknoop met radiofrequente golven.
Meestal wordt gebruik gemaakt van ‘pulsed RF’ (PRF), ook wel EMF (Electro Magnetic Field) genoemd. Hierbij wordt de zenuwknoop niet verhit. Pijnvermindering treedt op door vermindering van de geleidingscapaciteiten (het doorgeven van een pijnprikkel) van de zenuwen. Hierdoor zal de pijngeleiding afnemen. De arts voert de behandeling zo uit dat het bewegingsapparaat ongeschonden blijft en alleen de zenuwen die verantwoordelijk zijn voor de pijngeleiding kunnen uitgeschakeld worden.

Complicaties
Zoals bij iedere ingreep, kunnen ook bij de PRF EMF van de zenuwwortel complicaties optreden. Gelukkig komen deze niet vaak voor. Mogelijke complicaties zijn:
Resultaat
Pas na twee tot drie maanden is het zinvol om het resultaat van de behandeling te beoordelen. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt op de pijnklachten. Soms is een aanvullende behandeling noodzakelijk. U hoort van uw arts of u voor een extra behandeling in aanmerking komt.
Wij spreken van een goed resultaat als er een pijnvermindering is van minimaal 50% over een periode van 6 maanden of meer.
Tenslotte
U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u één van de medewerkers van de pijnpolikliniek dan om nadere uitleg. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 12.30 en 13.30 – 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer: (0543) 54 42 00.
Wij zouden het op prijs stellen, als u uw ervaringen wilt delen op Zorgkaart Nederland: www.zorgkaartnederland.nl.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: ane513 versie mei 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |