Dit is een Santiz ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Reumatologie


Behandeling met MTX tabletten

Behandeling met MTX tabletten

Methotrexaat tabletten


Inleiding
In deze folder kunt u lezen over het medicijn Methotrexaat en waar u op moet letten wanneer u het gebruikt. Methotrexaat wordt ook wel Ledertrexate of MTX genoemd. In deze folder gebruiken we de naam MTX. U kunt MTX injecteren of als tablet innemen. De reumatoloog heeft met u afgesproken dat u MTX in tabletvorm gebruikt. MTX dient u op een vaste dag in de week in te nemen.

Doel van de behandeling

U gebruikt MTX om de ontsteking in de gewrichten te remmen. De zwelling in de gewrichten, stijfheid en pijn nemen dan af. Dit kan de schade aan de gewrichten vertragen of voorkomen. Of het middel bij u goed werkt, merkt u pas wanneer u het ongeveer 6 tot 12 weken gebruikt. Als het medicijn werkt, kunt u MTX vele jaren gebruiken.

Dosering

MTX bestaat in tabletten van 2,5 mg en injecties. De begindosis bij reumatische aandoeningen varieert van 10-15 mg MTX die u 1 keer in de week op een vaste dag gebruikt. Bij onvoldoende resultaat wordt de dosis gedurende de volgende controlebezoeken stapsgewijs verhoogd naar 25-30 mg MTX per week. In sommige gevallen kan het nodig zijn om over te stappen naar injecties. Verdeel de tabletten nooit over de week, maar neem ze in 1 keer in.

Controle

Wanneer u begint met het innemen van MTX, is het belangrijk dat u uw bloed regelmatig laat nakijken. Dit is om te onderzoeken of uw lever en nieren goed werken en of u genoeg rode- en witte bloedlichaampjes in uw bloed heeft. Als uit het bloedonderzoek naar voren komt dat u meer of minder MTX moet gebruiken, krijgt u hierover bericht. Als de uitslagen goed zijn wordt u niet gebeld en kunt u de MTX doorgebruiken zoals was afgesproken. Uw reumatoloog geeft aan hoe vaak u uw bloed moet laten nakijken.

Combinatie met andere medicijnen

Sommige antibiotica (bijvoorbeeld Bactrimel, Trimethoprim en Probenecide) kunt u niet samen met MTX innemen omdat deze combinatie niet goed werkt. De ontstekingsremmers die de arts bij reumatoïde artritis voorschrijft, kunt u wel samen met MTX innemen.

Belangrijk: meld altijd alle medicijnen die u gebruikt. Als u nieuwe medicijnen gebruikt, meldt u dit dan ook aan uw reumatoloog.

Combinatie met alcohol

Wanneer u alcohol drinkt neemt de kans op leverafwijkingen toe. Wees daarom voorzichtig met alcohol en neem maximaal één á twee alcoholconsumpties per dag.

Combinatie met borstvoeding
MTX komt in de moedermelk terecht. Wanneer u borstvoeding geeft moet u de borstvoeding staken of de behandeling met MTX stoppen.

Kinderwens

Als u of uw partner zwanger wil worden en ook als u zwanger bent, mag u geen MTX gebruiken. MTX kan schadelijk zijn voor de ongeboren vrucht. Als u een kinderwens heeft, dient u minimaal 3 maanden voordat u probeert zwanger te worden, te stoppen met MTX. Mannen met een kinderwens moeten eveneens minimaal drie maanden vóór de beoogde zwangerschap van hun partner stoppen met MTX. Bespreek uw kinderwens met uw reumatoloog. Hij/zij overlegt dan met u hoe u de medicatie kunt afbouwen.

Bewaren van MTX
Bewaar de MTX tabletten in de originele verpakking en buiten bereik van kinderen. U kunt MTX het beste bij kamertemperatuur bewaren, De uiterste houdbaarheid staat op de verpakking. Bijvoorbeeld: Exp. 03/2017 betekent dat het middel tot eind maart 2017 te gebruiken is. Breng overjarige medicijnen altijd terug naar de apotheek.

Bijwerkingen

De kans op bijwerkingen bij gebruik van MTX hangt af van uw eigen gevoeligheid voor deze bijwerkingen en de hoeveelheid MTX die u gebruikt. Een ontsteking van het mondslijmvlies, misselijkheid, braken en diarree komen regelmatig voor. Af en toe komen hoesten, kortademigheid en koorts voor. Koude rillingen en leverontsteking zijn klachten die zelden ontstaan. Raadpleeg uw behandelend reumatoloog als u last heeft van één van deze bijwerkingen of als u andere bijwerkingen heeft waar u zich zorgen over maakt.

Als het gehalte van foliumzuur (vitamine B11) in uw bloed (te) laag is, is de kans op bijwerkingen groter. Daarom krijgt u van de reumatoloog een recept voor foliumzuur mee. Deze tabletten dient u 1 of 2 keer per week in te nemen. Dit spreekt de arts met u af. Het is belangrijk foliumzuur op een andere dag in te nemen dan de MTX, in elk geval 24 uur na het innemen van MTX.

Vaccinatie

Wij adviseren u bij het gebruik van MTX de griepprik te halen bij de jaarlijkse griepvaccinaties in de praktijk van uw huisarts.

Vergeten in te nemen

Als u erachter komt dat u de vorige dag of de dag daarvoor bent vergeten MTX in te nemen, dan kunt u dit alsnog doen. Neemt u het medicijn de week erop dan weer in op de dag dat u gewend bent het in te nemen. Is het langer dan 2 dagen geleden dat u de MTX had moeten innemen, sla die inname dan over en neem de week erop weer de gebruikelijke dosis MTX.

Reizen
Bij de apotheek kunt u een medicijnpaspoort halen. Als u ziek bent tijdens de vakantie kan de arts in het medicijnpaspoort zien welke medicijnen u gebruikt. Ook is het bij de (luchthaven)controle of douane een verantwoording voor de medicijnen die u bij u heeft.

Vragen
Heeft u vragen, neemt u dan telefonisch contact met ons op. U kunt bellen met de secretaresse van de polikliniek Reumatologie. Zij is op werkdagen bereikbaar van 08.30 - 16.30 uur op telefoonnummer:
0543 54 42 38.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: reu445 versie juli 17

PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®