Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Palliatieve zorg

Het bespreken van uw wensen en grenzen

Het bespreken van uw wensen en grenzen

Advance Care Planning gesprek

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Uw behandelend arts heeft u doorverwezen voor een gesprek met de verpleegkundige van het Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg (TOPZ) omdat u ongeneeslijk ziek bent. Praten over de laatste levensfase kan erg moeilijk zijn. Wij willen u graag ondersteunen en met u en uw naasten meedenken over persoonlijke wensen en grenzen tijdens uw ziekteproces.

Het Advance Care Planning (ACP) gesprek
We gaan in gesprek met u en uw naasten over uw wensen en grenzen. Tijdens dit gesprek, ook wel ACP genoemd, bekijken we samen welke zorg en hulp bij u past en wenselijk is in de tijd die komen gaat. Zo krijgt u de zorg die bij u past. Daarnaast kan het rust geven als uw naasten en betrokken zorgverleners uw wensen en grenzen kennen. Op deze manier weten ze wat ze kunnen verwachten en wat ze kunnen doen als er (meer) klachten ontstaan.

Zorgplan
Alle informatie over uw wensen en grenzen wordt verwerkt in een zorgplan. Dit zorgplan wordt besproken in ons team en gedeeld met de betrokken zorgverleners. Natuurlijk kunt u gemaakte afspraken altijd opnieuw bespreken als uw wensen veranderen.

De gespreksonderwerpen
Hieronder vindt u vragen die mogelijk aan bod komen tijdens het gesprek. We begrijpen dat het lastige, ingrijpende vragen zijn. Ter voorbereiding op het gesprek helpt het als u de vragen alvast doorneemt. Eventueel samen met uw naaste(n). U hoeft de vragen niet schriftelijk te beantwoorden, maar dat mag natuurlijk wel als u dat fijn vindt.

Vragen over uw ziekteVragen over uw lichamelijke gesteldheid Vragen over uw mentale gesteldheidVragen over uw sociale omgevingVragen over zingeving/ levensvragenVragen over de laatste levensfaseVragen of uw behandelingVragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft kunt u terecht bij de verpleegkundige palliatieve zorg. Zij is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur via telefoonnummer 0543 54 48 08 of via palliatievezorg@skbwinterswijk.nl.

Meer informatie
Meer informatie over palliatieve zorg vindt u op www.netwerkpalliatievezorg.nl/achterhoek.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl.


Foldernummer: pal250 versie mrt 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |