Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Urologie

Blaasspoelingen met Gentamicine

Blaasspoelingen met Gentamicine

ter voorkoming van terugkerende urineweginfecties

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Inleiding
U bent door de huisarts of uw specialist verwezen naar het ziekenhuis omdat u vaak last heeft van blaasontstekingen, ook wel urineweginfecties genoemd. Er is bij u vastgesteld dat de behandelingsopties met antibiotica in tablet- of capsulevorm beperkt zijn aangezien er zogenaamde resistentie tegen antibiotica is opgetreden. In deze folder vindt u informatie over een behandeling met blaasspoelingen die kan worden toegepast als andere methoden niet goed werken.

Bij patiënten met terugkerende urineweginfecties kan soms een onderliggende oorzaak worden aangetoond, zoals bijvoorbeeld problemen met het legen van de blaas. Als er geen oorzaak gevonden wordt, of er ondanks de behandeling daarvan nog steeds blaasontstekingen optreden, zijn er volgens de huidige richtlijnen verschillende mogelijkheden:
Adviezen
Aan patiënten die vaak blaasontstekingen hebben adviseren wij onderstaande, om de kans op een volgende ontsteking te verkleinen:

Resistentie van bacteriën
In de afgelopen jaren is de resistentie van bacteriën die blaasontsteking kunnen veroorzaken in de algemene bevolking gestegen.
Dat wil zeggen dat deze bacteriën minder gevoelig zijn voor antibiotica. Door resistentie van bacteriën blijken antibiotica in tabletvorm steeds vaker niet effectief bij patiënten met terugkerende urineweginfecties. Dit kan er toe leiden dat zij moeten worden opgenomen in het ziekenhuis voor behandeling met antibiotica per infuus. Er is momenteel nog weinig resistentie tegen het antibioticum Gentamicine. Hieronder wordt beschreven hoe dit middel kan worden toegepast in een blaasspoeling, als andere methoden niet goed (meer) werken.

Gentamicine

Gentamicine is een zeer effectief antibioticum dat normaliter per infuus in de bloedbaan wordt toegediend. Het middel is bij deze toediening in Nederland geregistreerd voor de behandeling van onder andere urineweginfecties, luchtweginfecties en sepsis (bloedvergiftiging). Bij langer gebruik per infuus kunnen er bijwerkingen optreden zoals nierbeschadiging, gehoorverlies en gestoord evenwicht.

Blaasspoelingen met Gentamicine
Bij toediening van Gentamicine in de blaas kan een hoge dosis worden gegeven omdat Gentamicine via de blaas niet in het bloed wordt opgenomen en bijwerkingen zoals hierboven benoemd NIET optreden. Omdat Gentamicine alleen werkt in de blaas en (anders dan antibiotica in tablet- of infuusvorm) geen invloed heeft op de bacteriën in de darm, zou het kunnen dat er bij deze blaasspelingen minder kans is op dragerschap van resistente bacteriën. Voorafgaande aan de blaasspoelingen is het advies om 2 uur van te voren niets te drinken. Hierdoor hoeft u mogelijk minder vaak naar het toilet waardoor de spoeling ook zo lang mogelijk in de blaas kan blijven zitten.

Tijdens de behandeling
De verpleegkundige brengt een katheter via de plasbuis in de blaas. Hiermee wordt eerst de blaas leeggemaakt waarna de Gentamicine-spoeling van ongeveer 50 ml ( dit is iets minder dan een half koffiekopje) vervolgens langzaam en onder lage druk in de blaas gespoten wordt. Hierna wordt de katheter verwijderd. Om het medicijn zo goed mogelijk te laten inwerken, moet u proberen het medicijn zo lang mogelijk in de blaas te houden, inden mogelijk 2 uur. Lukt dat niet dan mag u het natuurlijk eerder uitplassen. In deze tijd moet de oplossing voldoende in contact komen met de gehele binnenwand van de blaas. Om die reden dient u zo veel mogelijk in beweging te blijven. Als u aan bed gebonden bent, moet u zich elke 15 minuten om draaien van uw buik naar uw rug en omgekeerd, zodat op die manier de spoeling de gehele binnenwand van de blaas kan raken. De eerste twee uur na de toediening van de blaasspoeling mag u niets drinken. Op die manier wordt de vloeistof in de blaas zo min mogelijk verdund en kan het zijn werking goed doen

Welke bijwerkingen kunt u verwachten?
Bij eerdere blaasspoelingen van Gentamicine blaasspoelingen zijn geen bijwerkingen gemeld; omdat het medicijn alleen in de blaas komt, en niet in de bloedbaan wordt opgenomen. Als u tijdens de behandeling vermoedt dat er sprake is van bijwerkingen of er is een toename van de klachten, neem dan contact op met uw behandelend arts. Tijdens kantoortijden kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie T 0543 54 46 30. Indien nodig kunt u buiten kantoortijden bellen met de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis (T 0543 54 45 55).

Tot slot
Deze brochure betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend arts. Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding geven tot wijzigingen. De uroloog bespreekt dit met u.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis, dus ook artsen en verpleegkundigen, hebben een geheimhoudingsplicht. Alleen als u toestemming geeft, mogen zij gegevens aan derden verstrekken. Degenen die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen alleen onderling gegevens opvragen en uitwisselen als dat voor uw behandeling nodig is. Het recht op privacy houdt nog meer in. Alle (para)medische, verpleegkundige en verzorgende handelingen moeten worden uitgevoerd zonder dat anderen dat kunnen zien. Een vertrouwelijk gesprek met een zorgverlener dient in een aparte ruimte gevoerd te worden. Wij doen ons best om deze afspraken na te komen. Meer informatie staat in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’, verkrijgbaar op de afdeling.


Foldernummer: uro784 versie apr 20


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |