Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Urologie

Blaasspoelingen met Mitomycine C

Blaasspoelingen met Mitomycine C

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Uw arts heeft onlangs een poliep geconstateerd in uw blaas. Deze poliep kan kwaadaardig zijn, maar is niet verder gegroeid dan het slijmvlies van de blaas. Door middel van een kleine operatie kan de poliep geheel verwijderd worden. Bij meer dan de helft van de patiënten komt de poliep echter terug. Soms zijn ze dan kwaadaardiger en groeien ze door het slijmvlies heen, in de spier. Vaak is het niet voldoende om alleen de poliep(en) te verwijderen. Het is daarom nodig om met een nabehandeling de kans op terugkeer van deze poliep te verkleinen. Met behulp van blaasspoelingen is het mogelijk de kans dat deze poliepen terugkomen, te verkleinen. Er zijn meerdere middelen die voor blaasspoelingen worden gebruikt. Welk middel noodzakelijk is, wordt in uw geval zorgvuldig door uw arts bepaald. Eén van die middelen is het cytostaticum Mitomycine.

Het middel Mitomycine C is een chemotherapeuticum; een blaasspoeling met Mitomycine C is een vorm van chemotherapie, rechtstreeks in de blaas. Het aantal spoelingen en het schema worden individueel bepaald. Meestal zal u gedurende 4 weken eenmaal per week een spoeling krijgen, daarna maandelijks. Of de spoelingen op korte of lange termijn succesvol zijn, is niet te voorspellen.

Uw behandeling met Mitomycine C

De blaasspoeling met Mitomycine C (blauw van kleur) vindt plaats op de Dagbehandeling Interne Geneeskunde (DIG). Voor de eerste blaasspoeling krijgt u uitleg van een oncologieverpleegkundige.Het kan zijn dat u binnen 24 uur na de operatie een eenmalige blaasspoeling van Mitomycine C krijgt. De arts bepaalt of u hiervoor in aanmerking komt of niet. Op de eerstvolgende controle na de operatie bespreekt de arts het verdere beleid omtrent uw behandeling met u.

Voorbereiding
Drink vanaf vier uur voor de spoeling zo min mogelijk. Ook tijdens het ophouden van de spoeling mag u niet drinken. Als u drinkt, kunt u uw plas minder goed ophouden, omdat de blaas sneller volloopt. Bovendien wordt het medicijn vermengd met urine waardoor het minder werkzaam is. Wanneer u plastabletten gebruikt, moet u deze pas na de behandeling weer innemen. Voor elke volgende blaasspoeling vragen we u naar mogelijke bijwerkingen of bijzonderheden na de laatste blaasspoeling.

Procedure
Op de dag van de blaasspoeling kijkt de verpleegkundige de urine na of er geen ontsteking in de blaas zit. Daarna brengt de verpleegkundige een katheter in de blaas en de eventueel resterende urine wordt opgevangen. Hierna wordt het medicijn (ongeveer 50 ml) via de katheter in de blaas gebracht, waarna de katheter verwijderd wordt. Om het medicijn zo goed mogelijk te laten inwerken, moet u proberen het medicijn zo lang mogelijk in de blaas te houden, zo mogelijk 2 uur. Lukt dat niet dan mag u het natuurlijk eerder uitplassen.

Het is goed om tijdens het ophouden zoveel mogelijk in beweging te blijven, zodat het medicijn goed in aanraking komt met alle wanden van de blaas. Als u aan bed gebonden bent, moet u zich elke 15 minuten omdraaien van uw buik naar uw rug en omgekeerd. De eerste twee uur na de toediening van de blaasspoeling mag u niets drinken.

Tijdens de eerste blaasspoeling plast u uit in het ziekenhuis op een door een verpleegkundige aangewezen toilet. Als het uitplassen geen problemen oplevert mag u de volgende keren direct na de toediening van de blaasspoeling naar huis en plast u thuis uit op het toilet.

Mannen moeten zittend plassen om spatten te voorkomen. Spoel het toilet twee maal door met een gesloten deksel. Was na het uitplassen zorgvuldig uw handen. De eerste keer dat u plast, heeft de urine een blauwe kleur (mito) als gevolg van het toegediende medicijn.

Het toilet dient dagelijks te worden schoongemaakt met een PH-neutrale zeep (groene zeep). Indien u tijdens het urineren, urine buiten het toilet morst moet u de omgeving reinigen met een PH neutrale zeep (groene zeep) en met koud water (juist het koude water neemt cytostaticarestjes op).Bij morsen van de urine buiten het toilet, s.v.p. de omgeving goed reinigen met een PH neutrale zeep (groene zeep) en koud water.

Nazorg

Probeert u gedurende 48 uur extra veel te drinken 1,5 -2 ltr/24 uur. De eerste twee dagen na de spoeling moet de urine als mogelijk besmet worden beschouwd.
Daarom adviseren wij u behalve de maatregelen die we hierboven al genoemd hebben, nog een aantal beschermende maatregelen te nemen. Vermijd huidcontact met de uitgeplaste vloeistof, indien dit toch het geval is moet u de huid goed spoelen met veel water en daarna wassen met zeep.

Om uitwendige irritatie aan schaamlippen of penis te voorkomen moet u de schaamstreek na het plassen spoelen of wassen met water. Dit hoeft alleen op de dag van de spoeling. Bij huiduitslag en/of jeuk moet u contact opnemen met de uroloog. Eventueel met Mitomycine C besmette kleding en ondergoed eerst met koud water voorwassen en daarna wassen met het normale wasprogramma.

Naast huishoudelijke maatregelen en normale hygiëne hoeven geen extra voorzorgen genomen te worden wat betreft kinderen of volwassenen in uw omgeving. Wel raden wij u aan op de dag van de spoeling en de dag erna geen geslachtsgemeenschap te hebben, tenzij u een condoom gebruikt.

Bijwerkingen
De meeste patiënten verdragen blaasspoelingen probleemloos. Als er toch bijwerkingen optreden, beperken deze zich gewoonlijk tot klachten van de blaas:
Vrijwel altijd zijn deze verschijnselen de dag na de spoeling weer verdwenen. Zo niet, dan kunnen de symptomen zo nodig door uw arts bestreden worden met medicamenten. Er kan een rode verkleuring van uw huid optreden. Meld dit aan uw uroloog of verpleegkundige, er kan sprake zijn van allergische reactie. De uroloog bespreekt met u wat u daartegen kunt doen.

Controle
Om het effect van de spoelingen te controleren, zal uw arts na de verwijdering van de tumoren regelmatig in de blaas kijken (cystoscopie). Naast de cystoscopie zal uw urine regelmatig gecontroleerd worden op eventuele blaasontsteking en poliepcellen. Echter, zelfs na jaren kunnen poliepachtige tumoren toch nog opnieuw ontstaan. Het aantal keren dat uw arts in de volgende jaren uw blaas zal controleren, wordt met u afgesproken. Mochten bepaalde spoelingen bij u niet helpen, dan kan gekozen worden voor een ander type spoeling. Ook dit wordt dan met u besproken.

Vragen

Bij vragen over uw behandeling kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer: 0543 54 46 30. Deze brochure betreft een algemene voorlichting.

In acute gevallen zoals bijvoorbeeld koorts boven 38.5°C neemt u tijdens kantoortijden contact op met de polikliniek urologie op telefoonnummer: 0543 54 46 30. Buiten kantoortijden kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp op telefoonnummer: 0543 54 45 55.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: uro490 versie okt 20


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |