Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Chirurgie

Blindedarmoperatie bij kinderen

Blindedarmoperatie bij kinderen

Appendectomie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Uw kind is met een blindedarmontsteking opgenomen op de kinderafdeling. In deze folder vindt u informatie over de behandeling van de blindedarmontsteking.

Het onderzoek
Om een blindedarmontsteking vast te stellen, zijn een aantal onderzoeken nodig:
De verschijnselen van een blindedarmontsteking
De blindedarm (appendix) bevindt zich rechtsonder in de buik. Omdat de lengte en de ligging van de blindedarm niet bij iedereen hetzelfde is, kunnen de pijnklach­ten middenin of rechtsboven in de buik voorkomen.
Uw kind kan de volgende verschijnselen hebben
De behandeling van een blindedarmontsteking (appendicitis)
Bij een appendectomie wordt de appendix, beter bekend als ‘blindedarm’ verwijderd. De chirurg verwijdert de blindedarm als bij onderzoek aanwijzingen zijn gevonden dat deze ontstoken is. Deze operatie wordt uitgevoerd via een kleine snee rechts in de onderbuik of door middel van een kijkoperatie. Bij een kijkoperatie worden via een aantal gaatjes in de buikwand de blindedarm verwijderd.
Tijdens de operatie blijkt of de blindedarm ontstoken is. Soms komt het voor dat de blinde darm is opengesprongen. De ontstoken blindedarminhoud (pus) komt dan in de vrije buikholte terecht. Dit noemen wij een ‘geperforeerde appendix’. Hierdoor kan er ook een buikvliesontsteking ontstaan. Wanneer bij operatie blijkt dat er pus in de buik is gekomen, kan de chirurg besluiten de huidwond open te laten. Daarmee wordt de kans op een latere wondontsteking kleiner. Er is een groot verschil tussen de behandeling van een ontstoken blindedarm of een geperforeerde blindedarm. De chirurg vertelt u na de operatie of uw kind een ontstoken of een geperforeerde blindedarm heeft gehad. De operatie gebeurt bijna altijd met spoed. De mate van spoed hangt af van de ernst van de verschijnselen. Daarom is het moeilijk hierover een tijdstip af te spreken. Als tijdens de operatie blijkt dat de blindedarm toch niet ontstoken is, verwijdert de chirurg deze wel.

Wat neemt u mee voor uw kind naar het ziekenhuis

Het is mogelijk om ’s nachts bij uw kind te blijven. Wij noemen dat rooming-in. U kunt dit met een verpleegkundige overleggen. Als u blijft slapen, brengt u dan toiletspullen en nachtgoed mee.

Medicatie

Op de afdeling krijgt uw kind pijnstillers en een rustgevend tabletje of zetpil. De anesthesioloog schrijft deze medicatie voor, zodat de pijn na de operatie zoveel mogelijk onderdrukt wordt. Het rustgevende tabletje zorgt ervoor dat uw kind zo ontspannen mogelijk naar de operatie gaat. Een mogelijke bijwerking van dit tabletje is dat uw kind zich niets herinnert van de operatie.

Patiëntveiligheid
Ter verhoging van de patiëntveiligheid vragen onze medewerkers regelmatig naar de naam en geboortedatum van uw kind. Daarnaast wordt rondom de operatie meerdere malen een checklist afgewerkt, waarbij men nagaat of alle gegevens juist zijn en of alle handelingen zijn uitgevoerd. Ook bij de overdracht van de operatieafdeling naar de verpleegafdeling vindt deze controle plaats.

Voor de operatie
Voor de operatie bespreekt de anesthesioloog de narcose van uw kind met u. De anesthesioloog brengt uw kind onder narcose, waardoor uw kind niets merkt van de operatie. Uw kind krijgt een infuusnaaldje in de arm. De verpleegkundige smeert voor het inbrengen van de infuusnaald ‘toverzalf’ op de huid. Dit verdooft de huid, waardoor uw kind niet voelt dat de infuusnaald wordt ingebracht. Via de infuusnaald spuit de anesthesioloog de narcosemiddelen in. Sommige kinderen zijn bang voor een prik. Daarom krijgen zij een kapje op hun neus en mond. Door dit kapje ademen ze narcosegas in. Binnen een halve minuut valt uw kind in een diepe slaap.
Eén ouder mag mee naar de operatiekamer waar uw kind narcose krijgt. Uw aanwezigheid is geruststellend voor uw kind. De verpleegkundige brengt u en uw kind naar de operatieafdeling. U trekt een groen pak aan en zet een muts op. Dit is voor de hygiëne op de operatiekamers. U blijft samen met de verpleegkundige of pedagogisch medewerkster bij uw kind tot het slaapt.

De operatie
Wanneer uw kind onder narcose is, gaat u met de verpleegkundige terug naar de afdeling. In de ouderkamer kunt u wachten tot de operatie achter de rug is.

Na de operatie
Na de operatie brengt de operatieassistent uw kind naar de uitslaapkamer en belt de verpleegkundige. De verpleegkundige gaat met één ouder naar de uitslaapkamer toe. U kunt bij uw kind blijven tot hij/zij goed wakker is. Als dit het geval is, komt de verpleegkundige u en uw kind ophalen van de uitslaapkamer. Uw kind heeft na de operatie een infuus voor vocht en medicijnen. Ook heeft uw kind een pleister op de wond zitten. Als de blindedarm geperforeerd is geweest, dan laat de chirurg vaak een drain achter in de wond. Hierdoor kan vocht uit de buikholte afvloeien.
Na de operatie komen de darmbewegingen langzaam weer op gang. In overleg met de chirurg start uw kind eerst met vloeibare voeding. Als uw kind dit verdraagt mag hij/zij vast voedsel. Bij een geperforeerde blinde darm wordt het eten in kleinere stappen opgebouwd.

Mogelijke complicaties
Enkele complicaties die kunnen voorkomen zijn:
Ontslag
Uw kind mag weer naar huis:
Meestal is dit al na een tot twee dagen na de operatie. Bij een geperforeerde blindedarm moet uw kind meestal langer blijven. Dan krijgt uw kind via het infuus antibiotica toegediend, waardoor de opname langer duurt.

Adviezen
De volgende adviezen/leefregels zijn belangrijk voor een spoedig herstel:
Nazorg
Belangrijk
Soms gedraagt uw kind zich wat ongewoon in de dagen na de operatie. Uw kind vraagt bijvoorbeeld veel aandacht of is juist heel afwijzend.Hij/zij slaapt slecht, kan weer in bed gaan plassen, wil niet alleen zijn of is bang in het donker. Het is niet zo vreemd, dat uw kind van slag raakt. Uw kind is immers in een vreemde omgeving en kan reageren op de narcose en de ingreep.

Wij adviseren u dan:
Vragen
Heeft u nog vragen, stelt u deze dan gerust bij uw bezoek aan de kinderafdeling of neemt u telefonisch contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 16.00 uur op telefoonnummer
0543 54 44 95.

Toestemming voor een behandeling door kind en/of ouders

Volgens de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst) mag een behandeling alleen worden uitgevoerd als daar toestemming voor is gegeven door kind en/of ouders. Wie deze toestemming geeft is afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Om toestemming te kunnen geven moet een kind of jongere en zijn/haar ouders de informatie van de behandelaar krijgen. Deze bespreekt in begrijpelijke taal:
Kinderen jonger dan twaalf jaar
Jongeren van twaalf tot en met vijftien jaar
Jongeren van zestien en zeventien jaar
Vanaf 16 jaar is de beslissing aan jou:
Als je dat fijn vindt, mogen je ouders ook geïnformeerd worden en meebeslissen

Meer over toestemming en informeren
Naast rechten, heb je als patiënt ook plichten. Je moet de zorgverlener altijd voldoende informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen. Meer informatie over deze rechten en plichten voor ouders, patiënten en hulpverleners vind je op:
En in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’, verkrijgbaar op de afdeling en bij Patiënteninformatie in de centrale hal.

Tot slot
Wij zouden het op prijs stellen, als u uw ervaringen wilt delen op de volgende website: www.zorgkaartnederland.nl

Geheimhouding en recht op privacy

Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft uw kind recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: chi092 versie jan 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |