Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Laboratorium, Klinische Chemie en Hematologie

Bloedafname

Bloedafname

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Binnenkort komt u naar ons laboratorium of prikpost om bloed te laten afnemen voor onderzoek. In deze folder is beschreven wat u kunt verwachten bij het prikken (venapunctie) en hoe u zelf zo nodig voorbereidingen kunt treffen.

Waarom bloedonderzoek
Als u gezond bent, zijn de bestanddelen van uw bloed in de juiste hoeveelheden en verhouding aanwezig. Bij ziekte is er soms te veel van iets of juist te weinig. Er zijn honderden verschillende bloedonderzoeken mogelijk. Uw arts kent u en uw eventuele ziektegeschiedenis. Het is dus uw arts die beslist welke van de vele onderzoeken bij u nodig zijn.

Bloedafname
Voor het bloedonderzoek neemt de medewerker op veilige wijze bloed af. Wij gebruiken hiervoor telkens nieuwe schone en steriel verpakte artikelen. Voordat de medewerker u prikt vraagt zij, ter controle, uw naam en geboortedatum.

Bloedafname kan op verschillende manieren gebeuren
Tijdens de bloedafname zit u in een stoel; Het is altijd mogelijk om tijdens de afname te gaan liggen. Wilt u dit vooraf kenbaar maken? Na de bloedafname kunt u normaal alle werkzaamheden weer verrichten.

Bloedafname bij kinderen jonger dan 6 jaar
Kinderen jonger dan 6 jaar worden uitsluitend op de hoofdlocatie van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix geprikt. Dit heeft verschillende redenen:Nuchtere bloedafname
Wanneer u nuchter moet zijn voor de bloedafname volgt u de volgende richtlijnen:
Openingstijden
Het laboratorium in het SKB is voor bloedafname geopend op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur. Voor de openingstijden van de buitenpoliklinieken en prikposten verwijzen wij u naar de website van het SKB (www.skbwinterswijk.nl/bloedprikken). Maak eenvoudig een afspraak voor bloedafname via onze website. Door online een afspraak te maken, ervaart u kortere wachttijden en meer flexibiliteit.

Uitslagen
De uitslagen van de verschillende onderzoeken worden zo snel mogelijk gerapporteerd naar uw behandelend (huis)arts. U kunt daar naar de uitslagen informeren.

Recht op informatie
U mag altijd de gegevens over uzelf in uw medisch dossier inzien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de behandelaar/specialist. Indien gewenst, kunt u een overzicht krijgen van uw laboratoriumuitslagen. Hiervoor moet u zich legitimeren, een formulier ondertekenen en de uitslagen persoonlijk afhalen. De uitslagen zijn (enkele dagen na de bloedafname) ook in te zien via “Mijn SKB” in www.skbwinterswijk.nl. Voor de inlog is een DigiD nodig.

Gebruik van overgebleven lichaamsmateriaal als bloed en urine
Lichaamsmateriaal dat na analyse overblijft kan voor optimalisatie en ontwikkelingsonderzoek ter verbetering van de gezondheidszorg gebruikt worden. Dit gebeurt op anonieme wijze, dat wil zeggen dat er niet meer kan worden nagegaan van wie het materiaal afkomstig is.

Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw lichaamsmateriaal voor optimalisatie en ontwikkelingsonderzoek, kunt u dit kenbaar maken bij de bloedafname of het inleveren van materiaal. U kunt dit doen door het invullen van het formulier onderaan deze pagina. Bezwaar hoeft u maar één keer te maken, dit geldt dan voor alle toekomstige bloedafnames en inlevering van materiaal. Indien u bezwaar heeft, dan heeft dit vanzelfsprekend geen enkele consequentie voor uw behandeling of de zorg die u ontvangt. U hoeft niet te vertellen waarom u bezwaar maakt.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl

Vragen
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van het laboratorium, telefoon: 0543 54 48 82.

Als u wel bezwaar heeft tegen het gebruik van het restmateriaal, kunt u dat door het invullen van onderstaande gegevens aangeven. U moet dit formulier ondertekenen en afgeven bij het laboratorium of prikpost of opsturen naar:
Streekziekenhuis Koningin Beatrix
Klinisch Chemisch Laboratorium
Antwoordnummer 116
7100 VB Winterswijk

Voorletter(s): ..........................................................
Tussenvoegsel: .......................................................
Naam: ....................................................................
Geboortedatum: ___/___/_________ (dd/mm/jjjj)
Geslacht: m/v
SKB patiëntennummer: .......................................................................

Wettelijke vertegenwoordigers
Bent u niet zelf patiënt maar de begeleider of wettelijk vertegenwoordiger van een patiënt? U bent bijvoorbeeld de ouder van een kind jonger dan 16 jaar, de voogd van een verstandelijk beperkte persoon of de vertegenwoordiger van een patiënt die in coma ligt? U kunt in deze gevallen dan bezwaar maken namens deze persoon. Minderjarigen tussen de 12 en 16 jaar oud kunnen zelf ook bezwaar maken.

Ik ben wettelijk vertegenwoordiger van de bovengenoemde persoon.
Uw eigen voorletter(s): ...........................................
Eigen tussenvoegsel: ..............................................
Eigen naam: ...........................................................
Eigen geboortedatum: ___/___/_________ (dd/mm/jjjj)
Eigen geslacht: m/v


Foldernummer: lab114 versie nov 23


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |