Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Mammacare
Chirurgie

Borstkanker: opname en operatie

Borstkanker: opname en operatie

Lumpectomie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
De operatie
De informatie in dit boekje is gericht op een opname voor een operatie in verband met borstkanker.

De behandeling van borstkanker bestaat meestal uit een operatie. Soms wordt de operatie voorafgegaan of gevolgd door bestraling en /of behandeling met medicijnen. Het doel van de operatie is om het tumorweefsel uit de borst weg te halen.

Welke operatieve behandeling bij u tot de mogelijkheden behoort, zal uw chirurg uitgebreid met u bespreken. De chirurg zal u een borstsparende operatie of een verwijdering van de borst adviseren afhankelijk van het type en de grootte van de tumor. Als beide operaties mogelijk zijn maakt u zelf de keuze. Als de chirurg u de keuze stelt is de kans op genezing in beide gevallen even groot. Het is belangrijk dat u rustig de tijd neemt voor deze beslissing en u goed laat informeren.

Vaak is er voorafgaand aan de operatie middels een lymfeklieronderzoek (de zogenoemde schildwachtklierprocedure), onderzocht of er uitzaaiingen van kankercellen in de lymfeklieren zijn. Echter kan het ook zijn dat dit onderzocht wordt tijdens deze operatieve ingreep. Indien dit van toepassing is zal de folder over deze ingreep uitgereikt worden door de mammacareverpleegkundige.

Voor aandachtspunten na de operatie verwijzen wij u naar het kopje 'Aandachtspunten na een borstsparende operatie'.

Voorbereiding voor de opname
De chirurg heeft met u het behandelplan besproken. Als alle voorbereidende onderzoeken en eventuele behandelingen zijn afgerond verwijst uw chirurg u naar de afdeling opname. Hier krijgt u onder andere informatie over de vermoedelijke datum van de operatie. Ook zult u hier afspraken krijgen voor het spreekuur bij de anesthesioloog, de apotheek en een verpleegkundige. Dit omdat voor de operatie en de anesthesie enige voorbereiding noodzakelijk is. Dit wordt ook wel pré-operatieve voorbereiding genoemd.

Hier wordt bijvoorbeeld het volgende besproken:
Naast de gesprekken op de afdeling opname hebt u voor de operatie ook een voorbereidend gesprek met de mammacareverpleegkundige. Zij zal u uitleg geven over onder andere de operatie en leefregels nadien.

De opname
De duur van de opname is afhankelijk van uw situatie een dag of twee dagen (en indien nodig langer). De donderdag voor de week van de opname wordt de ingreep door de afdeling opname telefonisch bevestigd. Dan hoort u op welke verpleegafdeling u wordt verwacht.

Hieronder enkele tips voor de opname:

Wat neemt u mee:

Tips:
U meldt zich op de afgesproken datum en tijd bij de verpleegafdeling. In verband met de patiëntveiligheid vragen onze medewerkers regelmatig naar uw naam en geboortedatum. Op de afdeling wordt u door de verpleegkundige voorbereid op de operatie. Zij geeft informatie over deze dag en neemt bijzonderheden met u door.

Ter voorbereiding op de operatie krijgt u onder andere een operatiejasje aan, wordt uw bloeddruk gemeten en krijgt u medicatie. Daarnaast wordt rondom de operatie meerdere malen een checklist afgewerkt, waarbij men nagaat of alle gegevens juist zijn en of alle handelingen zijn uitgevoerd. De verpleegkundige brengt u met bed naar de voorbereidingskamer, deze kamer bevindt zich op de operatieafdeling.

Anesthesie
De operatie vindt onder volledige narcose plaats. Bij verwijdering van de gehele borst krijgt u daarnaast een plaatselijke verdoving (blockverdoving), waardoor u na de operatie minder pijn zult hebben.


Een borstsparende operatie (lumpectomie)
Bij een borstsparende operatie worden de tumor en een ruime hoeveelheid omringend gezond weefsel verwijderd. Daarnaast wordt na een periode van ongeveer 4-6 weken na de operatie uw borst bestraald (radiotherapie). De duur van de bestralingen worden door de radiotherapeut bepaald.

De bestraling van de borst is er opgericht om de plaatselijke terugkeer van de ziekte te voorkomen. Het vanzelfsprekende voordeel van de borstsparende behandeling is dat de borst behouden blijft. De vorm en kleur van de borst kan door de intensieve behandeling wel enige verandering vertonen in vergelijking met de andere borst.

Voor deze operatie is het van belang dat u uw eigen BH mee brengt, dit mag met of zonder beugel zijn.

Borsten na borstbesparende operatie
Hierboven ziet u een afbeelding van een borstbesparende operatie plus bestraling (Bron: Het Borstkankerboek)


Mogelijke complicaties

Ook voor een borstoperatie gelden de normale risico’s op complicaties van een operatie zoals trombose, longontsteking, nabloeding of wondinfectie. Een operatie voor borstkanker is lichamelijk gezien geen zware operatie. Vrouwen op hogere leeftijd kunnen de operatie daarom ook veilig doorstaan.

Na de operatie
Na de operatie ontwaakt u op de uitslaapkamer. Als u goed wakker bent, gaat u terug naar de verpleegafdeling. Na de operatie krijgt u volgens een vast schema pijnstillers. Het kan zijn dat u toch pijn blijft houden, geef dit dan aan bij de verpleegkundige. De verpleegkundige controleert uw bloeddruk, pols, de wond en het infuus. Als u niet misselijk bent en u zich verder goed voelt, mag u (na overleg met de verpleegkundige) weer eten en drinken. De eerste keer gaat u onder begeleiding uit bed.

Drains
Om eventueel bloed en wondvocht onder de wond af te voeren kan het zijn dat er één of twee dunne slangetjes (drains) in het operatiegebied aangebracht. Vaak kan de drain de dag na de operatie verwijderd worden. Het kan echter voorkomen, dat een drain langer in moet blijven zitten, ook na ontslag. U zult in een dergelijk geval instructies krijgen hoe met de drain om te gaan. U krijgt dan ook de folder: “Draininstructie” mee en er zal in overleg met u thuiszorg geregeld worden.

Ontslag
De chirurg, verpleegkundig specialist en/of de mammacare-verpleegkundige komt afhankelijk van uw situatie de dag van of de dag na de operatie bij u langs om te kijken of u naar huis kan. Bij het ontslag krijgt u van de verpleegkundige de ontslagpapieren.
U krijgt een afspraak mee voor de poliklinische controle bij de chirurg (voor de uitslag van het weefselonderzoek). Ook zult u een telefonisch consult voor 4 weken na de operatie bij de mammacareverpleegkundige krijgen en een controle afspraak 3 maand na de operatie.

Tevens wordt er een recept voor pijnstillers uitgeschreven. Het recept wordt naar de apotheek gestuurd waar u de medicijnen na ontslag kunt afhalen.

Fysiotherapie
U krijgt een afspraak bij de fysiotherapie voor ongeveer 3 weken na de operatie. Tijdens deze afspraak zal er aandacht zijn voor het volgende:
Indien u de afspraak bij de fysiotherapie niet nodig acht of deze afspraak niet wenselijk is kunt u deze afzeggen tijdens de belafspraak met de mammacareverpleegkundige.

Wist u dat lichamelijke activiteit

Aandachtspunten na een borstsparende operatie
Oefening:
Voor de bestraling is het van belang dat u uw arm achter het hoofd kan leggen. In deze houding zult u namelijk bestraald worden. Mocht u merken dat dit moeizaam gaat kunt u (vanaf een week na de operatie) onderstaande oefening uitvoeren. Het is beter om iedere dag verschillende keren licht te oefenen dan in één keer lang en intensief.

Ga ongeveer 30 cm van de muur af staan en krabbel met uw hand langs de muur naar boven.

Wanneer contact opnemen?

Neemt u de eerste week na de operatie contact op met het ziekenhuis bij:
Buiten kantoortijden belt u het centrale nummer van het SKB (0543 54 44 44); toetst u de 4 in en vraagt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp.

Op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur is de mammacare-verpleegkundige bereikbaar op telefoonnummer 0543 54 45 08. Overigens kunt u haar ook benaderen voor andere vragen.

Hoe nu verder
Naar aanleiding van deze bevindingen kan een aanvullende behandeling worden geadviseerd. Deze kan bestaan uit chemotherapie, bestraling, anti-hormonale therapie of doelgerichte therapie. In alle gevallen ontvangt u, indien van toepassing, nadere informatie.

Nazorg en begeleiding
Borstkanker is een ernstige ziekte en de gevolgen ervan zijn meestal niet gering. De behandeling en de vooruitzichten zijn tegenwoordig vaak goed, en toch….. Een ingrijpende operatie; vermoeidheid na bestraling, hormoon, chemo- of immunotherapie; weer aan het werk willen waarvoor echter de energie nog ontbreekt; emoties die je zomaar overvallen; weer een normaal leven willen leiden maar niet weten hoe. Misschien herkent u dit. Uw opname was kort en u zult zeker nog niet aan de emotionele verwerking van de behandeling zijn toegekomen. Op het moment dat u zich lichamelijk sterker voelt, kan het zijn dat u thuis een terugslag krijgt.

Gun uzelf die tijd, geef toe aan emoties en doe uzelf niet sterker voor dan u op het moment bent.

Na de behandeling kunnen klachten uw functioneren in het dagelijks leven beïnvloeden. Dit kunnen klachten van lichamelijke, psychische of sociale aard zijn of misschien een combinatie hiervan. Voorbeelden zijn vermoeidheid, wondpijn, gevoelloosheid of angst. Het is normaal dat daarmee uw dagelijks leven ontregeld wordt. Vooral het eerste jaar na de behandeling is voor veel borstkanker-patiënten een moeilijke periode. De mammacare-verpleegkundige kan u begeleiden om weer enige grip op uw leven te krijgen. Zij kan u hierin begeleiden door met u in gesprek te gaan en/of u eventueel door te verwijzen naar bijvoorbeeld lotgenoten of een revalidatieprogramma.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze informatiefolder nog vragen, dan kunt u terecht bij de mammacareverpleegkundige.

Op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur is de mammacare-verpleegkundige bereikbaar op telefoonnummer 0543 - 54 45 08.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: mam385a (M) versie apr 23


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |