Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Urologie

Botox behandeling van de blaas

Botox behandeling van de blaas

Poliklinisch

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
In deze folder leest u informatie over het behandelen van een overactieve blaas door het geven van botuline-toxine (Botox) injecties in de blaaswand. Deze folder is bestemd als aanvullende informatie op de informatie, die u van de uroloog krijgt.

Wat is een overactieve blaas
De klachten bij een overactieve blaas kunnen heel verschillend zijn:
Een overactieve blaas hoeft niet altijd te leiden tot urineverlies. Veel mensen met een overactieve blaas moeten wel regelmatig naar het toilet, maar hebben geen of weinig last van ongewenst urineverlies. Voor meer informatie kunt u de patiëntenfolder: ‘Een overactieve blaas’ doorlezen.

Behandelmogelijkheden
Tijdens het gesprek met de uroloog zijn de verschillende behandelmogelijkheden doorgesproken. Vaak heeft u al bekkenbodemfysiotherapie, medicatie en/of een PTNS behandeling gehad, wat tot onvoldoende resultaat heeft geleid. Dan kan worden gekozen voor de toediening van Botox injecties in de blaaswand. Deze worden op de polikliniek Urologie gegeven onder lokale verdoving.

Behandeling met botuline-toxine (Botox)

Botuline-toxine (Botox) is een eiwit dat wordt aangemaakt door de bacterie Clostridium botulinum en heeft als effect dat het de signaaloverdracht van zenuwvezels naar de spieren blokkeert. Als botuline-toxine (Botox) in de blaasspier wordt gespoten, wordt de signaaloverdracht van de zenuwuiteinden naar de blaasspier geblokkeerd. Hierdoor neemt het samentrekken van de blaas af. Daarnaast worden waarschijnlijk ook gevoelszenuwen vanuit de blaas geblokkeerd, waardoor het gevoel van aandrang om te plassen vermindert en u dus minder vaak hoeft te plassen. In het geval van urine-incontinentie betekent dit dat u minder of geen urine meer ongewenst zult verliezen.

Binnen 7 dagen, na de behandeling met botuline-toxine (Botox), worden de eerste effecten waargenomen. Het kan tot een maand duren voordat het volledige effect voelbaar is. Gemiddeld blijft het effect zes tot negen maanden aanwezig. Daarna neemt de werking langzaam af. De injecties kunnen zonder schadelijke gevolgen
voor de blaas worden herhaald.

Wanneer niet?

Botulinetoxine A mag niet gegeven worden als iemand lijdt aan mysthenia gravis (spierziekte) en hemofilie (bloedziekte). Hiernaast mogen zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, zich niet met botuline-toxine A laten behandelen.

Voorbereiding thuis
Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt moet u hiermee, in overleg met de behandelend arts, tijdig voor de behandeling stoppen.

De behandeling
Op de afgesproken dag en tijdstip meldt u zich op de polikliniek Urologie. U wordt door de verpleegkundige opgehaald voor de voorbereiding. De verpleegkundige brengt een blaaskatheter in. Via deze katheter wordt verdovingsvloeistof (lidocaïne) in uw blaas gebracht. Er wordt een stopje op de katheter geplaatst, zodat de verdovingsvloeistof in de blaas blijft.

Daarna mag u plaatsnemen in de wachtkamer. De verpleegkundige haalt u na ongeveer 30 minuten op. U wordt begeleid naar de behandelkamer, waar u in de kleedkamer uw onderkleding kunt uittrekken.

U neemt plaats op de onderzoekstafel. Tijdens de behandeling ligt u op uw rug met gespreide benen in beensteunen. De verpleegkundige reinigt de uitgang van de plasbuis met behulp van gaasjes met water. Vervolgens wordt u steriel afgedekt met doeken. De uroloog brengt via de plasbuis een hol buisje (scoop) in uw blaas. Op dit buisje is een kleine camera aangesloten, zodat de uroloog goed in de blaas kan kijken. Via het buisje wordt de blaas tot ontplooiing gebracht, door water in de blaas te brengen. De blaaswand kan zo goed in beeld worden gebracht. De uroloog brengt via het buisje de injectienaald in de blaas in. Zo kan de Botox in de blaasspier geïnjecteerd worden. U krijgt op tien tot twintig verschillende plekken een injectie. De behandeling duurt gemiddeld 10 minuten.

Na de behandeling
Na de behandeling mag u zich weer aankleden en naar huis. Wanneer na 15.30 uur het plassen niet goed op gang is gekomen, wilt u dan contact opnemen met de polikliniek Urologie, T 0543 54 46 30. U krijgt een afspraak mee voor 2 weken na de behandeling bij de continentieverpleegkundige. Voor deze behandeling moet u met een volle blaas komen. Er zal dan een zgn. uroflowmetrie onderzoek plaats vinden. Voor dit onderzoek moet u op een speciaal toilet plassen die uw plaspatroon registreert. Daarna zal de verpleegkundige een echo maken om te beoordelen of u de blaas goed leeg plast. Zie ook bijlage “adviezen voor thuis”

Ziekte of verhindering

Als u door ziekte of een andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Urologie. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u.

Vragen
Bij vragen over uw behandeling kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 16.30 uur op telefoonnummer 0543 - 54 46 30.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl

Bijlage

Adviezen voor thuis

Neem contact op met de polikliniek Urologie als:
Contact
Neem binnen 24 uur na de behandeling contact op met:
Zie volgende pagina.

Neem na 24 uur na de behandeling contact op met:
  • Tijdens kantooruren: polikliniek Urologie via telefoonnummer 0543 - 54 46 30.
  • Buiten kantooruren: de huisartsenpost in uw regio.


Foldernummer: uro025 versie mei 23


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |