Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Longgeneeskunde

Brief hoofdbehandelaar

Brief hoofdbehandelaar

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Geachte heer/ mevrouw,

U bent onder behandeling van de longarts opgenomen in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk (SKB). Gedurende uw opname krijgt u te maken met verschillende zorgverleners. Met deze brief willen wij u informeren over de werkwijze en samenwerking van iedereen die bij uw opname betrokken is.

Hoofdbehandelaar
Iedere patiënt die opgenomen wordt in het SKB heeft één hoofdbehandelaar. Dit is de medisch specialist die eindverantwoordelijk is voor uw totale behandeling. Uw hoofdbehandelaar coördineert uw zorgbeleid en stemt dit af met verpleging en collega artsen.

Op uw verpleegafdeling werken de longartsen met een ‘kliniekdienst’. De dienstdoende kliniek-longarts is gedurende de hele week (van vrijdag tot vrijdag) uw hoofdbehandelaar. Op vrijdag wordt het hoofdbehandelaarschap overgedragen met een zorgvuldige overdracht.

De longarts die kliniekdienst heeft zal zich bij aanvang van de week aan u voorstellen.
Op het bord tegenover de balie van verpleegafdeling C1 staat tevens vermeld welke longarts kliniekdienst heeft. Uiteraard kunt u dit ook bij uw verpleegkundige navragen.

Overige behandelaars
Waarnemend Hoofdbehandelaar
In het belang van de continuïteit van de zorgverlening zal bij afwezigheid van de kliniek-longarts in avond en nacht een collega longarts waarnemen.

Medebehandelaar
Uw hoofdbehandelaar kan collega artsen met een ander specialisme verzoeken om een aanvullende visie te geven op uw behandeling. Deze medebehandelaar informeert zich door inzage in uw dossiergegevens of visite aan uw bed. Uw hoofdbehandelaar bespreekt dit met u.

Verpleegkundig Specialist
Op uw verpleegafdeling zijn verpleegkundig specialisten werkzaam die professionele medische zorg bieden. Zij zijn opgeleid om zelfstandig taken uit te voeren van de medisch specialist. Dit gebeurt altijd in afstemming met en onder verantwoordelijkheid van uw hoofdbehandelaar.

Visite
De dienstdoende kliniek-longarts loopt een hele week (van vrijdag tot vrijdag) visite bij de patiënten longgeneeskunde die opgenomen zijn in het SKB.

Het kan dus zijn dat u de longarts die betrokken was bij uw opname of bij wie u poliklinisch bekend bent, gedurende uw opname niet aan bed krijgt.

Vragen aan uw behandelaars
Tijdens de visite heeft u gelegenheid om uw behandelaars vragen te stellen. Maar u mag natuurlijk ook altijd de verpleegkundige aanspreken met een vraag of opmerking. Eventueel kunnen ze dit dan ook afstemmen met uw hoofdbehandelaar en overige behandelaars.

Poliklinisch vervolgtraject
Na uw opname wordt uw zorgbeleid weer overgedragen aan de longarts die uw zorg op de polikliniek zal vervolgen.

Dit zal in principe de longarts zijn waar u reeds voor uw opname bekend mee was op de polikliniek. Indien u een nieuwe patiënt bent voor dit specialisme, zal de longarts met kliniekdienst die betrokken was bij uw ontslag uw poliklinische vervolgbehandelaar zijn.

Overname hoofdbehandelaar
In sommige gevallen is een wijziging van hoofdbehandelaar noodzakelijk. Dit kan bijvoorbeeld bij wijzigingen in uw gezondheidssituatie waardoor een arts met een ander specialisme meer aangewezen is om u verder te behandelen. In dat geval wordt u daarover geïnformeerd.

Wij hopen dat wij u met deze brief helder geïnformeerd hebben over de wijze waarop de medisch specialisten uw zorg organiseren gedurende uw opname. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u die gerust stellen aan de verpleegkundige van uw kamer. Hij of zij zal uw vragen goed kunnen beantwoorden.

De longartsen
Mevr. Drs. S. Kelder - Huttenhuis
Mevr. Drs. M.A. Kroeze
Mevr. Drs. L. Masen - Poos
Hr. Drs. D. Nijmeijer
Hr. Drs. H.J. Schoppers

Verpleegkundig specialist
Mevr. L. Drenthen
Mevr. S. Bos
Mevr. E Klein Zeggelink


Foldernummer: lon669 versie okt 23


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |