Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Urologie

Brief hoofdbehandelaar

Brief hoofdbehandelaar

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Datum:__________________________________________________

Geachte heer/ mevrouw ____________________________________

U bent voor behandeling van de uroloog opgenomen in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk (SKB). Gedurende uw opname krijgt u te maken met verschillende zorgverleners. Met deze brief informeren wij u over de werkwijze en samenwerking van iedereen die bij uw opname is betrokken.

Hoofdbehandelaar
Iedere patiënt die in het SKB wordt opgenomen heeft één hoofdbehandelaar.
Dit is de medisch specialist die eindverantwoordelijk is voor uw totale behandeling. Uw hoofdbehandelaar coördineert uw zorgbeleid en stemt dit af met verpleging en collega artsen.

Uw hoofdbehandelaar is___________________________________________________

Dit geldt voor de opnameperiode en ook voor de poliklinische controles daarna.
Indien u voor een geplande opname bent gekomen is uw hoofdbehandelaar de specialist die u gezien heeft op de polikliniek. Bij spoedopname is het de dienstdoende specialist. Als dit niet dezelfde persoon is, is dit met u besproken.

Overige behandelaars
Waarnemend Hoofdbehandelaar
In het belang van de continuïteit van de zorgverlening zal bij afwezigheid van uw hoofdbehandelaar een collega uroloog waarnemen.

Medebehandelaar

Uw hoofdbehandelaar kan collega artsen met een ander specialisme verzoeken om een aanvullende visie te geven op uw behandeling. Deze medebehandelaar informeert zich door inzage in uw dossiergegevens of visite aan uw bed.
Uw hoofdbehandelaar informeert u hierover.

Visite
Op uw verpleegafdeling loopt uw (waarnemend) hoofdbehandelaar dagelijks visite.

Vragen aan uw behandelaars
Tijdens de visite heeft u gelegenheid om uw behandelaars vragen te stellen.
Maar u mag natuurlijk ook altijd de verpleegkundige aanspreken met een vraag of opmerking. Eventueel kunnen ze dit dan ook afstemmen met uw hoofdbehandelaar en overige behandelaars.


Overname hoofdbehandelaar
In sommige gevallen is een wijziging van hoofdbehandelaar noodzakelijk. Dit kan bijvoorbeeld bij wijzigingen in uw gezondheidssituatie waardoor een arts met een ander specialisme meer aangewezen is om u verder te behandelen. In dat geval wordt u daarover geïnformeerd.

Tot slot
Wij hopen dat wij u met deze brief helder hebben geïnformeerd over de wijze waarop de medisch specialisten uw zorg organiseren gedurende uw opname. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u die gerust stellen aan uw verpleegkundige van uw kamer. Hij of zij zal uw vragen goed kunnen beantwoorden.

De urologen

Dr. G. Commelin
Drs. I. Karaoglu
Dr. B. Rozenberg


Foldernummer: uro674 versie dec 21


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |