Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Keel-, neus- en oorheelkunde

Buisjeswijzer

Buisjeswijzer

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Inleiding
Uw kind heeft een trommelvliesbuisje laten plaatsen. In deze brochure krijgt u praktische adviezen aangeboden. Informatie over de ingreep zelf kunt u lezen in de folder: ‘Het plaatsen van trommelvliesbuisjes’.

Na het plaatsen van de trommelvliesbuisjes
Vanwege vocht achter het trommelvlies zijn er trommelvliesbuisjes geplaatst. De belangrijkste klachten bij vocht achter het trommelvlies zijn slechter horen en oorontsteking.Door de trommelvliesbuisjes kan lucht naar het middenoor waardoor de vochtproductie stopt; er lucht in het middenoor blijft; het gehoor verbetert en oorontstekingen minder snel optreden.

Door verkoudheid, veroorzaakt door een virus of bacterie, kan het middenoor ontstoken raken en weer gevuld worden met vocht.Dit ontstekingsvocht kan nu via het trommelvliesbuisje afgevoerd worden naar buiten. Deze uitvloed uit de gehoorgang wordt een loopoor genoemd. In het begin van de ontsteking kan er enige pijn bestaan, de uitvloed is eerst soms helder of bloederig en wordt later gekleurd. Als de verkoudheid geneest, verdwijnt het loopoor weer spontaan. Als er langdurig een loopoor bestaat kan de huid van de gehoorgang rood en pijnlijk worden. Dan kunnen oordruppels nuttig zijn.

Het trommelvliesbuisje groeit meestal vanzelf uit het trommelvlies na gemiddeld 6 tot 12 maanden. Vaak wordt dit niet opgemerkt, dit is niet pijnlijk en het trommelvliesbuisje wordt zelden gevonden. Of er opnieuw een trommelvliesbuisje geplaatst moet worden hangt af van de verschijnselen zoals oorontsteking of gehoorverlies. Dit wordt tijdens de controle bij de KNO arts besproken.

Adviezen na plaatsing van trommelvliesbuisjes

Weer thuis
Klachten die gedurende de eerste uren na de operatie kunnen optreden
Klachten die gedurende de eerste 14 dagen na de operatie kunnen optreden
Wanneer is het raadzaam om de huisarts te raadplegen?
Wanneer is het raadzaam om de KNO-arts te raadplegen?
Wanneer is het raadzaam Sofradex oordruppels te gebruiken?
Hoe lang mogen de Sofradex oordruppels gebruikt worden?
Oordopjes
Als er geen water in de oren mag komen zijn er verschillende mogelijkheden om dit te bereiken. Wij geven u enkele tips:
Informatie en toestemming
Volgens de WGBO (wet geneeskundige behandelovereenkomst) mag een behandeling alleen worden uitgevoerd als daar toestemming voor is gegeven door kind en/of ouders.
Wie deze toestemming geeft is afhankelijk van de leeftijd.

Kinderen jonger dan twaalf jaar
Voor een onderzoek of behandeling van een kind jonger dan twaalf jaar is toestemming van de ouders vereist. Het kind hoeft zelf geen toestemming te geven, maar heeft wel recht op informatie. Dit wil zeggen dat aan kinderen op een begrijpelijke manier moet worden verteld wat er met hen gaat gebeuren.

Jongeren van twaalf tot en met vijftien jaar
Bij een onderzoek of behandeling van jongeren van twaalf tot zestien jaar geldt als hoofdregel dubbele toestemming. De toestemming van de jongere en zijn ouders is dan vereist. Wanneer de jongere en zijn ouders van mening verschillen zal in principe de mening van de jongere de doorslag geven. De behandelaar kijkt in dat geval of het kind zijn belangen goed heeft afgewogen.

Zestien en zeventien jaar
Een jongere van zestien of zeventien jaar mag zelfstandig beslissen of hij een onderzoek of behandeling ondergaat.

Nog meer over toestemming en informeren
Om toestemming te kunnen geven is de behandelaar verplicht om alle relevante informatie te geven. Te denken valt dan aan het doel en de aard van het onderzoek of behandeling, de te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s. Ouders krijgen alleen informatie als de jongere daar toestemming voor heeft verleend. Als de jongere dat fijn vindt, mogen de ouders ook geïnformeerd worden en meebeslissen. Voor niet ingrijpende onderzoeken en behandelingen wordt ervan uit gegaan dat toestemming wordt verleend.

Naast rechten, heeft de patiënt ook plichten. De hulpverlener moet bijvoorbeeld altijd voldoende geïnformeerd worden, zodat deze een goede diagnose kan stellen.
Meer informatie over deze rechten en plichten voor ouders, patiënten en hulpverleners staat op: www.jadokterneedokter.nl en www.kindenziekenhuis.nl (van Stichting Kind en Ziekenhuis).

Voorleesboeken
Tenslotte willen wij onder uw aandacht brengen dat er boeken verkrijgbaar zijn over het verblijf in het ziekenhuis die u samen met uw kind kunt lezen. Een overzicht hiervan kunt u vinden op onze website bij folders, afdeling Kindergeneeskunde Overzicht (kinder)boeken.

Tot slot
Soms gedraagt uw kind zich wat ongewoon in de dagen volgend op de ingreep. Uw kind vraagt bijvoorbeeld veel aandacht of is juist heel afwijzend. Het slaapt slecht, kan weer in bed gaan plassen, wil niet alleen zijn of is bang in het donker. Het is eigenlijk niet zo vreemd, als uw kind van slag raakt. U kunt uw kind het beste helpen door begrip te tonen en er over te praten, tekenen of spelen.

Vragen
Neemt u bij vragen of onduidelijkheden gerust contact op met de polikliniek KNO. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.30 - 16.30 uur op telefoonnummer 0543 54 45 00. In geval van ziekte of verhindering op de afgesproken datum, wilt u dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan de polikliniek KNO.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: kno425 versie mrt 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |