Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Urologie

Circumcisie / Besnijdenis bij een kind

Circumcisie / Besnijdenis bij een kind

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Inleiding
Uw zoon wordt behandeld omdat de voorhuid van de penis te nauw is. Bij een vernauwing van de voorhuid van de penis (phimosis) kan de voorhuid niet meer over de eikel worden teruggeschoven. Dit kan een medische reden zijn om tot een besnijdenis (circumcisie) te besluiten. De behandeling is een kleine operatie, waarvoor uw zoon één dag in het ziekenhuis verblijft. Wij adviseren u eerst bij uw Zorgverzekering te informeren in hoeverre de besnijdenis wordt vergoed. Dit kan per Zorgverzekering verschillend zijn.

Voorbereiding
De arts heeft met u besproken op welke wijze de operatie plaats vindt. Na het bezoek aan de arts verwijst de secretaresse u naar de afdeling opname. Hier krijgt u informatie over de vermoedelijke datum van operatie en wanneer u gebeld wordt over het tijdstip waarop u en uw zoon zich op de opnamedag moeten melden. U krijgt een afspraak mee voor de anesthesioloog. De anesthesioloog bespreekt met u op welke manier de anesthesie zal plaats vinden en vanaf welk tijdstip uw zoon niets meer mag eten of drinken. Daarna maakt de secretaresse van de anesthesie een afspraak met de pedagogisch medewerker om u en uw zoon verder te informeren over de gang van zaken rondom de operatie.

Bevestiging opnamedatum
Een week voor opname wordt de ingreep telefonisch bevestigd. U meldt zich op de afgesproken datum en tijd bij de kinderafdeling.

Dag van operatie
Voorafgaand aan de operatie zijn er een aantal zaken die u thuis vast moet doen. De operatie vindt plaats onder narcose. Daarom moet uw zoon voor de ingreep nuchter te zijn. De anesthesioloog heeft u doorgegeven vanaf welk uur uw zoon niets meer mag eten en drinken.

Wat neemt u mee voor uw zoon naar het ziekenhuis?
Medicatie
Op de afdeling krijgt uw zoon van de verpleegkundige pijnstillers en een rustgevend tabletje of zetpil. De anesthesioloog schrijft deze medicatie voor, zodat de pijn na de operatie zoveel mogelijk onderdrukt wordt. Het rustgevende tabletje zorg ervoor dat uw zoon zo ontspannen mogelijk naar de operatie gaat. Een mogelijke bijwerking van dit tabletje is dat uw zoon zich niets herinnert van de operatie.

Voor de operatie
Uw zoon krijgt een infuusnaaldje in de arm. De verpleegkundige smeert voor het inbrengen van de infuusnaald ‘toverzalf’ op de huid. Dit verdooft de huid, waardoor uw zoon niet voelt dat de infuusnaald wordt ingebracht. Via de infuusnaald spuit de anesthesioloog de narcosemiddelen in. Sommige kinderen zijn bang voor een prik. Daarom krijgen zij een kapje op hun neus en mond. Door dit kapje ademen ze narcosegas in. Binnen een halve minuut valt uw zoon in een diepe slaap. Eén ouder mag mee naar de voorbereidingskamer waar uw zoon narcose krijgt. Uw aanwezigheid is geruststellend voor uw zoon. De verpleegkundige brengt u en uw zoon naar de operatieafdeling. U trekt een groen pak aan en zet een muts op. Dit is in verband met de hygiëne op de operatiekamers. Uw zoon wordt op een ander bed gelegd en samen met de anesthesieassistent, de verpleegkundige en uw zoon gaat u naar de voorbereidingskamer.

De operatie
Wanneer uw zoon onder narcose is, gaat u met de verpleegkundige terug naar de afdeling. In de ouderkamer kunt u wachten tot de operatie achter de rug is.

Na de operatie

Na de operatiebrengt de operatieassistent uw zoon naar de uitslaapkamer en belt de verpleegkundige. De verpleegkundige gaat met één ouder naar de uitslaapkamer toe. U kunt bij uw zoon blijven tot hij/zij goed wakker is.Als uw zoon goed wakker is, komt de verpleegkundige u en uw zoon ophalen van de uitslaapkamer. Uw zoon heeft na de operatie een infuus voor vocht en medicijnen.

Patiëntveiligheid
Ter verhoging van de patiëntveiligheid vragen onze medewerkers regelmatig naar de naam en geboortedatum van uw zoon. Daarnaast wordt rondom de operatie meerdere malen een checklist afgewerkt, waarbij men nagaat of alle gegevens juist zijn en of alle handelingen zijn uitgevoerd. Ook bij de overdracht van de operatieafdeling naar de verpleegafdeling vindt deze controle plaats.

Weer thuis
Nadat uw zoon geplast heeft, mag hij naar huis. Het plassen kan de eerste weken sproeiend verlopen, doordat de eikel na de ingreep tijdelijk wat gezwollen is. ‘s Avonds na de operatie mag uw zoon een lichte maaltijd gebruiken, zoals thee met beschuit of pap. Bied geen koolzuurhoudende dranken aan. Hiermee voorkomt u dat uw zoon misselijk wordt.

Activiteiten en rust
Verzorging
Pijn
Na de operatie kan uw zoon enkele dagen een pijnlijk gevoel houden. Om dit te bestrijden kunt u pijnstilling volgens recept geven. Hij kan enkele dagen last hebben van een branderig gevoel tijdens het plassen; bij doorplassen verdwijnt dit gewoonlijk weer.

Hechtingen
De hechtingen lossen meestal na één à twee weken op en hoeven niet verwijderd te worden. Op de plaats van de hechtingen kunnen korstjes ontstaan die kunnen schrijnen.

Belangrijk

Soms gedraagt uw zoon zich wat ongewoon in de dagen na de operatie. Uw zoon vraagt bijvoorbeeld veel aandacht of is juist heel afwijzend. Hij/zij slaapt slecht, kan weer in bed gaan plassen, wil niet alleen zijn of is bang in het donker. Het is niet zo vreemd, dat uw zoon van slag raakt. Uw zoon is immers in een vreemde omgeving en kan reageren op de narcose en de ingreep. Wij adviseren u dan:
Mogelijke complicaties
Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij deze operatie de normale kans op complicaties aanwezig, zoals nabloeding of wondinfectie. Gelukkig komen deze weinig voor. Mogelijke complicaties beperken zich bijna altijd tot de wond.
Controle
U krijgt een afspraak voor controle bij de uroloog mee.

Ziekte of verhindering
Als uw zoon door ziekte of een andere reden verhinderd is de afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Urologie. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u.

Vragen
Bij vragen over de behandeling van uw zoon kunt u zich contact opnemen met de polikliniek Urologie. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer: 0543 54 46 30. Wanneer zich thuis binnen 24 uur na de behandeling problemen voordoen, dan kunt u contact opnemen de afdeling Spoedeisende Hulp. Na de eerste 24 uur kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie of met de huisarts.

Toestemming voor een behandeling door kind en/of ouders
Volgens de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst) mag een behandeling alleen worden uitgevoerd als daar toestemming voor is gegeven door kind en/of ouders. Wie deze toestemming geeft is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Om toestemming te kunnen geven moet een kind of jongere en zijn/haar ouders de informatie van de behandelaar krijgen. Deze bespreekt in begrijpelijke taal:
Kinderen jonger dan twaalf jaar
Jongeren van twaalf tot en met vijftien jaar
Jongeren van zestien en zeventien jaar
Vanaf 16 jaar is de beslissing aan jou. Als je dat fijn vindt, mogen je ouders ook geïnformeerd worden en meebeslissen.

Meer over toestemming en informeren
Naast rechten, heb je als patiënt ook plichten. Je moet de zorgverlener altijd voldoende informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen. Meer informatie over deze rechten en plichten voor ouders, patiënten en hulpverleners vind je op:
en in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’, verkrijgbaar op de afdeling en bij Patiënteninformatie in de centrale hal.

Tot slot
Deze brochure betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met de uroloog. Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding geven tot wijzigingen. De uroloog bespreekt dit met u. Wij zouden het op prijs stellen, als u uw ervaringen wilt delen op de volgende website: www.zorgkaartnederland.nl

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft uw kind recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: uro359 versie nov 18


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |