Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Urologie


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Circumcisie / Besnijdenis bij volwassenen

Circumcisie / Besnijdenis bij volwassenen

Dagopname


U wordt behandeld omdat de voorhuid van uw penis te nauw is. Bij een vernauwing van de voorhuid van de penis (phimosis) kan de voorhuid niet meer over de eikel worden teruggeschoven. Dit kan problemen geven bij het plassen, pijn tijdens een erectie/geslachtsgemeenschap en/of een ontsteking van de eikel/voorhuid veroorzaken, waardoor een behandeling noodzakelijk is. Naast deze medische redenen kan een besnijdenis ook gebeuren om godsdienstige redenen. De behandeling is een kleine operatie, welke poliklinisch kan plaats vinden onder plaatselijke verdoving of in een dagopname. In deze folder leest u meer informatie over de behandeling in dagopname.

Voorbereiding voor opname
Na het gesprek met de uroloog vult u een vragenlijst in. In de vragenlijst kunt u bijzonderheden over uw gezondheid en medicatiegebruik aangeven. Hiermee gaat u naar de afdeling opname, waar u ingeschreven wordt voor de operatie. Hier krijgt u een afspraak mee voor het pre-operatieve spreekuur (POS).

Het pre-operatieve spreekuur (POS)
Het POS houdt in, dat u op één dag bij verschillende disciplines komt. U komt namelijk achtereenvolgens bij de apothekersassistente, de anesthesioloog en eventueel de opnameverpleegkundige.

Apothekersassistente
Als u medicatie gebruikt, gaat u naar de apothekersassistent. Zij bekijkt samen met u de medicatie die u thuis gebruikt en zorgt ervoor dat deze in de computer wordt verwerkt. Zo weten zowel de specialisten als de verpleegkundigen wat u gebruikt aan medicatie. Juiste informatie is belangrijk, omdat bepaalde medicatie van invloed kan zijn op de medicatie die bijvoorbeeld voor de verdoving wordt gebruikt.

Anesthesie
U wordt tijdens dit gesprek geïnformeerd over de gang van zaken rondom de operatie en welke vorm van verdoving u krijgt. De anesthesioloog, Physician Assistant (PA) of anesthesiemedewerker bekijkt uw medische geschiedenis en brengt uw gezondheidssituatie in kaart. Uw gezondheidstoestand wordt gecontroleerd en eventueel wordt gericht medisch onderzoek verricht. Het kan zijn dat aanvullend onderzoek nodig is om een beter inzicht te krijgen.

Indien u bloedverdunners gebruikt, krijgt u tijdens dit gesprek instructies over hoe u hiermee om moet gaan. Voor meer informatie kunt u de patiëntenfolder: ‘uw operatie en anesthesie’ doorlezen.

Opnameverpleegkundige
De opnameverpleegkundige beoordeelt digitaal de vragenlijst die u heeft ingevuld. Mocht zij hier nog vragen of onduidelijkheden over hebben, dan krijgt u aanvullend nog een gesprek met de opnameverpleegkundige. Mocht u zelf nog aanvullende vragen hebben over de opname, operatie en/of nazorg, kunt u ook zelf vragen om een aanvullend gesprek met de opnameverpleegkundige.

Bevestiging opnamedatum
Een week voor opname wordt de ingreep telefonisch bevestigd. Dan hoort u ook op welke afdeling u wordt verwacht.

Voorbereiding thuis
Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt moet u hiermee, in overleg met de behandelend arts, tijdig voor de operatie stoppen. Neem, om aan te trekken na de operatie, een strakke onderbroek of zwembroek mee. U mag na de ingreep niet zelfstandig naar huis toe rijden. Zorg daarom van te voren voor vervoer naar huis.

Voor de opname neemt u mee
Enkele tips:
In verband met de hygiëne geven wij u het advies vooraf thuis te douchen en eventuele make-up en sieraden te verwijderen. Een eventuele (trouw)ring moet ook af; indien dit thuis niet lukt, adviseren wij u vóór de opnamedag naar een juwelier te gaan.

Patiëntveiligheid
Ter verhoging van de patiëntveiligheid vragen onze medewerkers regelmatig naar uw naam en geboortedatum. Daarnaast wordt rondom de operatie meerdere malen een checklist afgewerkt, waarbij men nagaat of alle gegevens juist zijn en of alle handelingen zijn uitgevoerd. Ook bij de overdracht van de operatieafdeling naar de verpleegafdeling vindt deze controle plaats.

De ingreep
Op de afgesproken dag en tijdstip meldt u zich op de met u afgesproken afdeling. Mocht u het prettig vinden, dan kunt u zich bij de Gastenservice in de centrale hal melden, waarna u naar de afdeling wordt begeleid. Op de afdeling wordt u ontvangen door een verpleegkundige die u wegwijs maakt op de afdeling. De verpleegkundige houdt een kort opnamegesprek met u en meet daarnaast uw bloeddruk en lichaamstemperatuur en telt uw hartslag.

Voor de operatie doet u een operatiejas aan. Sieraden (kettingen, horloge, ringen, etc.) moeten allemaal af worden gedaan. Een eventuele bril en/of een gebitsprothese kunt u op- of inhouden in overleg met de verpleegkundige. U krijgt voor de operatie medicijnen tegen de pijn, zodat deze alvast kunnen inwerken. Daarnaast kan zo nodig een rustgevend tabletje worden gegeven waar u wat slaperig van wordt. De verpleegkundige brengt u met bed naar de voorbereidingskamer (Holding). U krijgt hier een infuus en de anesthesioloog dient de verdoving toe.

Bij de besnijdenis verwijdert de uroloog de voorhuid geheel of gedeeltelijk, waarna de wondrand met oplosbare hechtingen wordt vastgezet en de penis wordt verbonden. De hechtingen lossen na ongeveer 7 dagen op en hoeven dus niet verwijderd te worden. Na de besnijdenis is de eikel meestal onbedekt. Dit kan met name de eerste dagen gevoelig zijn. Daarnaast kan de eikel er na de behandeling rood en gezwollen uit zien. Dit komt doordat eventuele verklevingen die aanwezig waren tussen de voorhuid en de eikel zijn losgemaakt. Het duurt ruim een week voordat de zwelling weer afneemt en er geleidelijk een nieuwe huidlaag ontstaat. De behandeling duurt ongeveer een half uur.

Na de operatie
Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer (Recovery) gebracht. Daar verblijft u een tijdje, afhankelijk van hoe u zich voelt. Daarna haalt de verpleegkundige u weer op om terug te gaan naar de afdeling. U heeft dan een infuus. Via het infuus krijgt u eventueel vocht toegediend tot dat u goed wakker bent. Daarnaast krijgt u medicijnen om trombose te voorkomen. Een verpleegkundige komt geregeld bij u om controles uit te voeren, zoals onder andere uw bloeddruk en pols.

U mag op de afdeling, in overleg met de verpleegkundige, weer beginnen met eten en drinken. Als u weer goed wakker bent, de pijn onder controle is en u heeft geplast mag u weer naar huis. Verderop in deze folder vindt u de adviezen voor na een besnijdenis terug. Hierin staat precies vermeld wat u wel en niet mag na deze ingreep en waar u rekening mee moet houden.

Complicaties
De meest voorkomende complicaties zijn een nabloeding en een wondinfectie. De kans op een complicatie is echter zeer klein.

Vergoeding
Wij adviseren u eerst bij uw zorgverzekeraar te informeren in hoeverre uw besnijdenis wordt vergoed. Dit kan per zorgverzekeraar verschillend zijn.

Ziekte of verhindering
Als u door ziekte of een andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Urologie. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u.

Vragen
Bij vragen over uw behandeling kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 16.30 uur op telefoonnummer: 0543 54 46 30.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Adviezen
U hebt een behandeling aan uw penis ondergaan. Het is belangrijk dat u de volgende adviezen in acht neemt om de kans op complicaties te verminderen:
Neem contact op met de polikliniek Urologie indien:
Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur op telefoonnummer: 0543 54 46 30. Als u in de eerste 24 uur na de behandeling (‘s avonds of ’s nachts) problemen hebt, kunt u contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: 0543 54 45 55.


Foldernummer: uro237 versie mei 21


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |