Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Anesthesie

Coeliacusblokkade

Coeliacusblokkade

(Blokkade van een zenuwknoop in de buik)

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
In overleg met uw arts heeft u besloten dat u een coeliacusblokkade zult ondergaan omdat u pijnklachten heeft. Deze folder geeft algemene informatie over deze behandeling, mogelijke complicaties en het te verwachten resultaat.

Coeliacusblokkade
Bij de Coeliacusblokkade blokkeert de pijnspecialist de pijn, die u voelt in de organen in uw bovenbuik, zoals de lever en de alvleesklier. De zenuwen, die van deze organen afkomen, lopen door een zenuwknoop (plexus coeliacus). Deze zenuwknoop ligt achter in de buik, vlak voor de grote bloedvaten en veroorzaakt pijn. De arts benadert deze zenuwknoop vanuit uw rug met een naald en spuit vloeistof (verdovingsvloeistof samen met alcohol 50%) in, die de pijngeleiding onderbreekt. Voor een goed resultaat wordt de zenuwknoop aan twee zijden aangeprikt.

Voorbereiding
U wordt voor deze behandeling één dag opgenomen. Wilt u het volgende meenemen:
In verband met de hygiëne geven wij u het advies vooraf thuis te douchen en nagellak, make-up en sieraden te verwijderen. Denk aan het tijdig stoppen met het innemen van bloedverdunnende middelen (indien van toepassing).

Behandeldag
Op de behandeldag meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij afdeling Dagbehandeling (route 7.5) tenzij anders is doorgegeven. Indien u gebracht wilt worden kunt u zich melden bij de Gastenservice in de centrale hal (rechts naast de receptie).
Houdt u uw legitimatiebewijs bij de hand?

Patiëntveiligheid

Ter verhoging van de patiëntveiligheid vragen onze medewerkers regelmatig naar uw naam en geboortedatum. Daarnaast wordt rondom de behandeling meerdere malen een checklist afgewerkt, waarbij men nagaat of alle gegevens juist zijn en of alle handelingen zijn uitgevoerd.

Behandeling

In principe wordt u behandeld door uw eigen pijnspecialist, tenzij anders is afgesproken. Van te voren hoort u van de afdeling Opname op welke dag en op welke verpleegafdeling u opgenomen wordt. U meldt zich op de afgesproken dag en tijd bij de secretaresse van de verpleegafdeling. Er volgt een opnamegesprek met de verpleegkundige en zij brengt een infuusnaaldje in. U mag in uw eigen kleding op bed gaan liggen.
Tijdens de behandeling ligt u op uw buik op een smalle tafel; In overleg met u kunt u een roesje (lichte narcose) krijgen, zodat u slaapt. Met behulp van röntgenapparatuur bepaalt de anesthesioloog op welke plek de naalden moeten komen, wat aan weerszijden van de rug met een viltstift wordt gemarkeerd. Op die plekken brengt de anesthesioloog 2 naalden in, waarna hij/zij de vloeistof inspuit. Dit kan een kortdurend gevoel van warmte in de bovenbuik geven. Na de behandeling worden de inspuitplaatsen met pleisters afgeplakt. De behandeling is over het algemeen niet pijnlijk, duurt ongeveer 20 tot 30 minuten en geeft vaak een goede pijnverlichting.

Complicaties /bijwerkingen
Zoals bij iedere ingreep, kunnen ook bij coeliacusblokkade complicaties optreden. Gelukkig komen deze niet vaak voor. Mogelijke bijwerkingen zijn:
Resultaat
Het resultaat van de blokkade wordt soms pas na één of twee dagen duidelijk. Meestal is er meteen een goede pijnstilling.
Soms is een aanvullende behandeling noodzakelijk. U hoort van uw arts of u voor een extra behandeling in aanmerking komt.

Tenslotte
U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u één van de medewerkers van de pijnpolikliniek dan om nadere uitleg. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 12.30 en 13.30 – 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer: (0543) 54 42 00.
Wij zouden het op prijs stellen, als u uw ervaringen wilt delen op de volgende website: www.zorgkaartnederland.nl

Geheimhouding en recht op privacy

Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal.


Foldernummer: ane695 versie mei 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |