Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Logopedie

Communicatieproblemen ten gevolge van een stoornis in de rechterhersenhelft

Communicatieproblemen ten gevolge van een stoornis in de rechterhersenhelft

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
U ontvangt deze folder omdat uzelf of iemand uit uw omgeving problemen heeft met communiceren ten gevolge van een stoornis in de rechterhersenhelft. Deze folder geeft u en de mensen in uw directe omgeving inzicht in de problemen die er op kunnen treden en wat de logopedist voor u kan betekenen.

Stoornis in de rechterhersenhelft
Bij mensen met een stoornis in de rechterhersenhelft kunnen taalstoornissen aanwezig zijn. Dat kan zich uiten zowel in het taalbegrip (begrijpen van gesproken taal en lezen) als in de taalproductie (spreken en schrijven). Daarnaast kunnen er nog andere stoornissen voorkomen, waardoor problemen kunnen ontstaan bij zien, voelen, plannen maken, rekenen, puzzelen en emoties uiten. De medische term voor een stoornis in de rechterhersenhelft is rechter-hemisfeerlaesie.

Hoe ontstaat een rechter-hemisfeerlaesie?
De belangrijkste oorzaken voor een stoornis in de rechter hersenhelft kunnen zijn:
 1. een herseninfarct wat ook wel een beroerte wordt genoemd. Dit is een onderbreking van de bloedvoorziening naar een gedeelte van de hersenen.
  Deze onderbreking kan het gevolg zijn van:
  - een embolie (bloedpropje);
  - een trombose (verdikking van de vaatwand);
  - een bloeding.
 2. een ongeval of hersenoperatie.
 3. een gezwel.
Communicatie stoornissen die daarbij voor kunnen komen
Stoornissen in het taal-denkproces onder andere:
Stoornissen in het begrijpen van taal onder andere:
Stoornissen in de taalproductie onder andere:
Stoornissen in het taalgebruik onder andere:
Stoornissen in het lezen:
Stoornissen in het schrijven:
Er bestaat de neiging zich te vergissen in de letters en in het aantal letters dat men schrijft. Er kan dus sprake zijn van vereenvoudiging, weglatingen of verdubbelingen.

Andere stoornissen die bij een rechter-hemisfeerleasie kunnen voorkomen
Door letsel in de hersenen kunnen ook andere vaardigheden of functies gestoord zijn zoals:
Wat kan de logopedist voor u en uw naasten betekenen?
Bij de opname komt de logopedist eerst kennismaken. Bij dit bezoek beoordeelt zij zo nodig de mondfuncties (lippen, kaak, tong, mimische spieren) en het slikken. Verder krijgt de logopedist een eerste indruk van uw taalgebruik en kan zij alvast enkele adviezen geven. Zo nodig legt zij een communicatieschrift neer. Dit schrift is bedoeld voor u en uw omgeving. In dit schrift kunnen de mensen lezen en noteren wat er met u gebeurt. Vaak kan u dit zelf moeilijk vertellen of onthouden. Na een eerste kennismaking volgt een uitgebreid logopedisch onderzoek en observatie.

Hierbij worden met name de taal- en spraakvaardigheden bekeken:
Zo kan de logopedist een gericht advies geven over de communicatie en de manier van omgaan met de patiënt. Zo nodig volgt logopedische behandeling.

Familiegesprek

Als de logopedist de stoornissen in kaart heeft gebracht, volgt er, indien wenselijk, een familiegesprek waarin uitgelegd wordt wat er aan de hand is en hoe je daar het beste mee om kan gaan.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of wilt u meer informatie? Belt u dan gerust naar onze logopedisten. Zij zijn bereikbaar via de afdeling Revalidatiegeneeskunde, via telefoonnummer 0543 - 54 42 55.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: log224 versie apr 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |