Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Revalidatiegeneeskunde

Complex Regionaal Pijnsyndroom

Complex Regionaal Pijnsyndroom

CRPS

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Uw behandelend arts heeft bij u de diagnose Complex Regionaal Pijnsyndroom type I (CRPS type I) vastgesteld. In deze folder kunt u de informatie over CRPS en de behandelmogelijkheden nog even rustig doorlezen.

CRPS

CRPS (complex regionaal pijn syndroom), ook wel in het verleden bekend als posttraumatische dystrofie, is een aandoening die gekenmerkt wordt door een verstoord genezingsproces waardoor aanhoudende pijn kan optreden, lichaamsweefsels kunnen veranderen en bewegingen beperkt mogelijk zijn. CRPS treedt op na een trauma, bijvoorbeeld een kneuzing, breuk of operatie. De ernst van de CRPS staat los van de ernst van het trauma. CRPS treedt op in een arm of been.

Symptomen
Oorzaak
De oorzaak van CRPS is nog onbekend. Wel bestaan er verschillende theorieën over de ontstaanswijze van CRPS, maar geen van deze theorieën kan CRPS volledig verklaren. Deze worden hieronder beschreven.

Overmatige activiteit van het zenuwstelsel
Deze theorie zegt dat door een trauma een deel van het zenuwstelsel, het zogenoemde sympathische zenuwstelsel, te actief wordt. Het sympathische zenuwstelsel heeft te maken met regulatie van de bloeddruk, open en dicht gaan van bloedvaten en zweten. Ook ontstaan verbindingen tussen zenuwen die er normaal niet zijn. Hierdoor geven de zenuwen meer of andere signalen door dan nodig is. Zo geven de zenuwen pijnsignalen door, waardoor je pijn ervaart, terwijl daar geen reden voor is, bijvoorbeeld tijdens aanraken. Daarnaast veroorzaakt het overactieve sympathische zenuwstelsel veranderingen in huidkleur, temperatuur en zweten van het getroffen deel van het lichaam.

Centrale sensitisatie
Het centrale zenuwstelsel bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg en is onder andere verantwoordelijk voor de pijnbeleving. Bij centrale sensitisatie is de normale reactie bij weefselschade verstoord. Hierdoor veranderen de zenuwcellen, onder andere de zogenaamde inter-neuronen in het ruggenmerg waardoor pijnprikkels versterkt geregistreerd worden in de hersenen. Dit zorgt ervoor dat de pijn aanhoudt ondanks dat weefsels al genezen zijn bijvoorbeeld na een kneuzing of breuk.

Abnormale ontstekingsreactie
Na een trauma treedt er een ontstekingsreactie op zodat het weefsel kan herstellen. Kenmerken van een ontstekingsreactie zijn: roodheid, pijn, zwelling, warmte en een verminderde functie. Bij een ontstekingsreactie komen zuurstofradicalen vrij. De theorie van de abnormale ontstekingsreactie zegt dat er bij CRPS te veel van deze zuurstofradicalen worden geproduceerd. Hierdoor blijft de ontstekingsreactie aanhouden en wordt ook gezond weefsel aangetast.

Kans op herstel
Het ziekteverloop is per patiënt erg verschillend. De meeste patiënten ervaren weinig klachten en herstellen al snel en volledig. Andere patiënten kunnen milde tot veel klachten ervaren en houden er in meer of mindere mate een blijvende beperking aan over.

Behandelmogelijkheden
Hieronder worden de verschillende behandelmogelijkheden voor CRPS weergegeven. Vaak wordt een combinatie van meerdere behandelingen toegepast. Uw behandeld arts zal bepalen wanneer en welke behandeling toegepast zal worden. Deze behandelingen kunnen plaatsvinden bij u in de buurt, in een ziekenhuis of in een revalidatiecentrum. Uw behandelend arts zal met u bespreken welke locatie voor u het beste is. Het doel van de behandeling is verbeteren van de functie van het aangetaste lichaamsdeel en zo mogelijk beïnvloeden van pijnklachten. Het is vooral een activerende behandeling van het aangedane lichaamsdeel, hoe eerder actief bewegen mogelijk is hoe beter, ondanks de nog aanwezige pijnklachten.

Medicatie
De theorie van de abnormale ontstekingsreactie zegt dat er bij CRPS te veel zuurstofradicalen worden geproduceerd. Onderstaande geneesmiddelen worden vaak voorgeschreven bij patiënten met CRPS. Deze bestrijden het te veel aan zuurstofradicalen of beïnvloeden het sympathische zenuwstelsel wat ontregeld is.
Fysiotherapie
Patiënten met CRPS kunnen het aangedane been of de aangedane arm minder belasten en hebben veel pijn bij bewegen. Om te herstellen is het belangrijk om gedoseerd te bewegen. Voldoende rust moet afgewisseld worden met geleidelijk weer opbouwen van activiteiten. De fysiotherapeut kan u hierbij begeleiden. Er kan aandacht worden besteed aan verbeteren van de kracht, beweeglijkheid en de stabiliteit van het aangedane lichaamsdeel.

Ergotherapie
Patiënten met CRPS kunnen tegen problemen aanlopen in het dagelijks leven. De ergotherapeut helpt u met het vinden van praktische oplossingen hiervoor zodat u optimaler en zelfstandiger kunt functioneren in het dagelijks leven, ondanks eventuele restklachten. Tevens beschikt de ergotherapeut over behandelmethodieken gericht op vermindering van pijn en/of verbeteren van het gevoel in het aangedane ledemaat.

Psychologie/maatschappelijk werker

CRPS kan een grote invloed hebben op de patiënt en zijn of haar omgeving. Omgaan met pijn en beperkingen gaat de een makkelijker af dan de ander. Hierbij kan de begeleiding van een psycholoog of maatschappelijk werker gewenst zijn. Daarnaast is bekend dat stress, omgevingsfactoren en persoonlijke kenmerken beïnvloedende factoren kunnen zijn wat betreft het ervaren van pijnklachten. De pijn kan hierdoor versterkt worden. Daarom kan psychologische begeleiding zeker zinvol zijn tijdens een pijnbehandeling.

Geheimhouding en recht op privacy

Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: rev649 versie aug 20


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |