Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kindergeneeskunde

Continuous Positive Airway Pressure

Continuous Positive Airway Pressure

CPAP

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Uw kind is opgenomen op de afdeling neonatologie in verband met een N-CPAP behandeling. In deze folder vindt u meer informatie over de behandeling met CPAP bij een pasgeborene. Algemene informatie over de opname van uw kind op de afdeling neonatologie vindt u in de folder “Opname afdeling neonatologie”.

N-CPAP
De afkorting staat voor N(eonatologie)-C(ontinuous) P(ositive) A(irway) P(ressure), oftewel: continu positieve druk in de luchtwegen bij pasgeborenen. Het is een therapie die de eigen ademhaling ondersteunt en stimuleert.

CPAP kind
Of een kind wordt aangesloten aan een 'Leoni beademingsmachine' om N-CPAP te geven, hangt af van de mate van ademhalingsproblemen. Uw kind krijgt een neusmaskertje of 'sprietjes' in de neus. Uw kind ademt wel zelfstandig, maar de ademhaling wordt nu ondersteund doordat er tijdens de uitademing een kleine hoeveelheid lucht in de longen achterblijft. Zo nodig wordt er ook extra zuurstof gegeven.

De duur van de CPAP behandeling is per situatie verschillend, maar kan veelal binnen 24-48 uur gestopt worden. Lukt dit niet dan is mogelijk extra ondersteuning door middel van beademing nodig en zal uw kind worden overgeplaatst naar een NICU afdeling (Neonatale Intensive Care Unit) in een ander ziekenhuis.

Couveuse
Uw kind ligt in een (open)couveuse. Hierin kunnen de verpleegkundigen uw kind goed observeren en voldoende rust geven. Uw kind ligt bloot met alleen een luier aan. Door middel van een speciale muts wordt het neusmasker op zijn plaats gehouden. Uw kind heeft een “open” sonde, een slangetje via de mond tot in de maag, om eventueel overtollige lucht uit de maag te laten ontsnappen en sondevoeding te geven.

Controles
Door monitorbewaking worden de hartactie, ademhaling en zuurstofsaturatie continue gecontroleerd. De saturatie geeft een waarde van de zuurstofspanning in het bloed, waarmee de hoeveelheid zuurstof die uw kind nodig heeft wordt bepaald. Daarnaast zullen er meerdere bloedafnames nodig zijn om de conditie van uw kind te beoordelen.

De verpleegkundige observaties zijn ook belangrijk; hoe ademt uw kind, hoe is zijn/haar kleur, is uw kind actief, etc. Al deze gegevens bij elkaar geven een totaal beeld, waarop de kinderarts beoordeelt wanneer er met de CPAP gestopt kan worden.

Verzorging van uw kind
Voor uw baby is het belangrijk om zoveel mogelijk rust te krijgen, omdat hij veel energie nodig heeft om te ademen. Dit wil zeggen dat we zoveel mogelijk handelingen proberen samen te voegen en niet meer doen dan echt noodzakelijk is. We willen voorkomen dat uw kind uitgeput raakt. Waar mogelijk mag u meehelpen tijdens de verzorging van uw kind en natuurlijk altijd meekijken.

De verpleegkundige kan u ook laten zien hoe u uw kind kunt troosten zonder al te veel prikkels te geven. Indien uw kind het aan kan, mag het bij u op de borst. Dit noemen wij kangoeroeën of buidelen. Dit is bijna altijd mogelijk.

Voeding
Om uw kind extra rust te geven zal het sondevoeding krijgen. Dit gebeurt door de sonde die via zijn mond tot in de maag is ingebracht. Wilt u borstvoeding geven, dan gaat u kolven en geven wij de gekolfde melk via de sonde.

Vragen
Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, aarzel dan niet om deze te stellen.

Toestemming voor een behandeling
Volgens de wet WGBO (Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) mag een behandeling alleen worden uitgevoerd als daar toestemming voor is gegeven door kind en/of ouders. Wie deze toestemming geeft is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Om toestemming te kunnen geven moeten een kind en/of ouders de informatie van de behandelaar krijgen. Deze bespreekt in begrijpelijke taal:
In uw geval is uw kind jonger dan twaalf jaar en dan gelden de volgende regels volgens de WGBO:

Meer over toestemming en informeren
Naast rechten, heb je als patiënt ook plichten. Men moet de zorgverlener altijd voldoende informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen. Meer informatie over deze rechten en plichten voor ouders, patiënten en hulpverleners vindt u:

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft uw kind recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder De rechten en plichten van de patiënt. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: kin634 versie apr 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |