Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Longgeneeskunde

COPD Smart

COPD Smart

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
U bent gestart met het traject: COPD Smart. U heeft samen met de longverpleegkundige of verpleegkundig specialist besproken wat COPD Smart inhoudt, het longaanvalactieplan ingevuld en afspraken gemaakt. Daarnaast heeft u een informatiebrief ontvangen met hierin de eerste informatie over COPD Smart. In deze folder leest u meer over hoe COPD Smart precies werkt.

Wat het is
Een actievere levensstijl en een goede controle over uw klachten verkleint de kans op een longaanval. Bij COPD Smart wordt u begeleid bij uw optimale bewegingsactiviteit. Ook helpen we u de symptomen van een aankomende longaanval te herkennen. Zo kunt u op tijd de juiste actie ondernemen en bijvoorbeeld uw medicatie verhogen. We maken bij dit alles gebruik van het digitale hulpmiddel EmmaCOPD. Dit bestaat uit het gebruik van een smartwatch (slim horloge) en de Emma6 app op uw mobiele telefoon of tablet.

Smartwatch

Hoe het werkt
De longverpleegkundige of verpleegkundig specialist heeft u aangemeld bij EmmaCOPD en u heeft een smartwatch ontvangen. Bij de smartwatch krijgt u ook een handleiding met uitleg over de installatie. Na afloop van het traject levert u de smartwatch weer in. Het is de bedoeling dat u de smartwatch dag en nacht draagt.

De start
De longverpleegkundige van Marga Klompé of Sensire komt bij u thuis om u te helpen met de opstart en het juist instellen van de smartwatch. De smartwatch houdt uw activiteitenpatroon bij. De eerste 3 weken wordt de smartwatch gebruikt om inzicht te krijgen in uw normale activiteitenpatroon. Daarna wordt de smartwatch opnieuw ingesteld zodat u advies op maat krijgt. Naast de smartwatch heeft u ook een eigen mobiele telefoon of tablet nodig. Op uw eigen telefoon of tablet installeert u samen met de longverpleegkundige de Emma6 app.

Mogelijkheden van EmmaCOPD
Het digitale hulpmiddel EmmaCOPD bestaat uit twee onderdelen: De Emma Activity Coach en het Digitaal Longaanvalactieplan (DigiLAP). Soms wordt er ook een saturatiemeter gebruikt om het zuurstof gehalte in uw bloed te bepalen. Als dit aan de orde is bespreekt de longverpleegkundige of verpleegkundig specialist dit met u.

Activiteiten (Emma Activity Coach)
Met de Emma Activity Coach stelt u samen met uw longverpleegkundige of verpleegkundige specialist (eventueel in overleg met de fysiotherapeut) stappendoelen die voor u haalbaar zijn. De smartwatch houdt uw bewegingsactiviteit bij en helpt uw stappendoelen te behalen.
De smartwatch trilt als de kleur van de balk wijzigt. Op deze manier helpt de smartwatch u om gedurende dag voldoende te bewegen.
Een naaste, zoals partner, familielid of goede vriend kan u daarbij ondersteunen. Deze persoon kunt u toevoegen aan uw EmmaCOPD netwerk in de app. Hierover vindt u verderop in de folder meer informatie. Ook de longverpleegkundige kan u hierover meer informatie geven.

Activiteiten (Emma Activity Coach)

Digitaal Longaanvalactieplan (DigiLap)
Het papieren longaanvalactieplan helpt u om een beginnende longaanval te herkennen. Zo kunt u op tijd de juiste actie ondernemen wanneer uw klachten toenemen. Het longaanvalactieplan heeft u op papier samen met de longverpleegkundige of verpleegkundig specialist gemaakt. De app op uw mobiele telefoon of tablet bevat een digitale versie van het longaanvalactieplan (DigiLap) die u direct laat zien wat u bij welke symptomen moet doen.

Vragenlijsten
Een onderdeel van COPD Smart is het invullen van vragenlijsten. Deze vragenlijsten kunt u thuis invullen. Als u gestart bent, vraagt de app u om 2 vragenlijsten in te vullen. Dit is de CCQ (COPD Clinical Questionnaire) en de mate van zelfregie vragenlijst. Het kan zijn dat u de CCQ al vaker heeft ingevuld bij de longfunctie of de fysiotherapie. Deze vragenlijst beoordeelt hoeveel klachten u heeft. U krijgt vragen over symptomen, dagelijks functioneren en uw mentale gesteldheid.
De vragenlijst ‘mate van zelfregie’ bevat vragen over kennis, vaardigheden en vertrouwen in het kunnen beoordelen van uw eigen gezondheid of ziekte.

Symptoomvraag
U krijgt elke dag om 9.00 uur een symptoomvraag toegestuurd via de app op uw telefoon of tablet. De symptoomvraag is een vraag over hoe u zich deze dag voelt ten opzichte van de voorgaande dag. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd of u meer benauwd bent of dat u meer moet hoesten. U moet de symptoomvraag op dezelfde dag voor 11.00 uur beantwoorden. Als gedurende de dag uw klachten verergeren, zijn er altijd standaard vragen beschikbaar waarmee u de verergering van uw klachten kan doorgeven.

Coaching thuis
De longverpleegkundige of verpleegkundig specialist bekijkt of u zelfstandig gaat werken met de smartwatch of dat u ondersteuning krijgt van NAAST. NAAST is een Medisch Service Centrum en biedt zorg op afstand. Verpleegkundigen van NAAST begeleiden mensen op afstand zoals bijvoorbeeld met EmmaCOPD. De verpleegkundigen van NAAST zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar. Uw eigen longverpleegkundige of verpleegkundig specialist is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 0543 54 48 11. Bij afwezigheid van uw eigen longverpleegkundige of verpleegkundig specialist neemt een andere verpleegkundige contact met u op.

COPD Smart met begeleiding
Wanneer u met de longverpleegkundige of verpleegkundig specialist heeft afgesproken dat begeleiding noodzakelijk is, krijgt u ondersteuning van verpleegkundigen van NAAST als uw klachten toenemen. U merkt bijvoorbeeld dat u meer hoest of benauwder wordt.

Als u via de symptoomvraag in de app aangeeft dat u meer klachten heeft, krijgt een verpleegkundige bij NAAST daar automatisch bericht over. De verpleegkundige van NAAST controleert uw gegevens. Het kan zijn dat de verpleegkundige tussen 11.00 uur en 13.00 uur contact met u opneemt.
De verpleegkundige bekijkt samen met u wat u kunt doen om de klachten te laten afnemen. Dit kan bijvoorbeeld door ademhalingsoefeningen door te nemen of de acties zoals die staan beschreven op uw longaanvalactieplan nog eens te herhalen. Als het nodig is, wordt de longverpleegkundige of verpleegkundig specialist ingeschakeld. De longverpleegkundige neemt in dit geval op werkdagen tussen 13.00 en 15.00 uur contact met u op. Wanneer de longverpleegkundige vindt dat de verpleegkundig specialist of longarts betrokken moet worden, regelt zij dit. De longarts of verpleegkundig specialist belt u op werkdagen na 15.00 uur.

COPD Smart zonder extra begeleiding
Wanneer u geen extra begeleiding nodig heeft en u via de symptoomvraag in de app aangeeft dat u meer klachten heeft, krijgt u het advies om de stappen van het longaanvalactieplan te volgen. De app geeft aan in welk gedeelte van het longaanvalactieplan u moet kijken (geel, oranje, rood). Als er op uw longaanvalactieplan staat dat u contact moet opnemen met de longverpleegkundige of verpleegkundig specialist, moet u zelf contact opnemen. De verpleegkundige kan aan de telefoon met u meekijken in EmmaCOPD en zien hoe het de afgelopen dagen met u is gegaan. Eventueel kan zij u vragen nog een aanvullende vragenlijst in te vullen via de app.

EmmaCOPD netwerk
U kunt in de app instellen dat uw partner, familie, vriend of mantelzorger ook berichten ontvangt. Zij krijgen dan een melding wanneer het minder goed gaat met u. Bijvoorbeeld als u bij de dagelijkse symptoomvraag aangeeft dat u 3 of meer klachten heeft. Daarnaast kunnen zij u ook ondersteunen om voldoende te bewegen. Eventueel kunt u uw fysiotherapeut (in overleg) toevoegen aan uw EmmaCOPD netwerk. De fysiotherapeut kan uw activiteiten bekijken en goede adviezen geven. Als u het COPD Smart traject zonder extra begeleiding volgt, adviseren we u om gebruik te maken van het EmmaCOPD netwerk. Uw verpleegkundig specialist kan u helpen om contactpersonen toe te voegen aan uw EmmaCOPD netwerk.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van EmmaCOPD: www.medicinemen.eu. Voor technische vragen over de app of smartwatch kunt u contact opnemen met de helpdesk van Medicine men via 085-1307025 of support@medicinemen.nl.

Vragen
Voor meer vragen kunt u contact opnemen met:

WieOrganisatieBereikbaarheidTel.
VerpleegkundigenNaast24 uur per dag0314 35 68 50
Longverpleegkundige Marloes te LoekeSensireWerkdagen
8.30 – 17.00 uur
06 10896455
Longverpleegkundige Joke WieggersSensire Werkdagen
8.30 – 17.00 uur
06 10101625
Longverpleegkundige Anne DiekerMarga KlompéWerkdagen
8.30 – 17.00 uur
06 12100816
Verpleegkundig specialistenSKBWerkdagen
8.30 – 17.00 uur
0543 54 48 11
Longartsen (via het secretariaat)SKBWerkdagen
8.30 – 17.00 uur
0543 54 45 10

COPD Smart is een samenwerking tussen Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Sensire, Marga Klompé en Naast.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl.


Foldernummer: lon760 versie feb 21


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |