Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Radiologie

CT-scan van de kransslagaders

CT-scan van de kransslagaders

CT-cardiac

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Binnenkort heeft u op de afdeling Radiologie een afspraak voor een CT-scan (Computer Tomografie). In deze folder leest u hier meer over.

CT-scan
De afspraak
Het secretariaat van uw cardioloog geeft de afspraaktijd aan u door. Dit kan persoonlijk aan de afsprakenbalie, per post of telefonisch zijn. Het is daarom belangrijk dat wij uw juiste adresgegevens en telefoonnummer hebben. Kloppen die gegevens niet meer? Laat ze dan wijzigen bij de receptie in de centrale hal.

Voorbereiding
Voor het maken van de CT-scan krijgt u op de afdeling Radiologie via een infuus contrastvloeistof toegediend. Daarom zit aan dit onderzoek een voorbereiding:
Let op:
Wat neemt u mee
Neem een geldig legitimatiebewijs mee. Dit is een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument. Neem eventueel een leesboek, e-reader of tablet mee.

Melden
U meldt zich eerst aan de balie van de polikliniek Cardiologie (route 4.1.) voor een het maken van een hartfilmpje (ECG). Vervolgens gaat u naar de Dagbehandeling (route 7.5.).

Het onderzoek
Op de Dagbehandeling zal de verpleegkundige u voorbereiden en begeleiden voor en na de CT-scan. Ze meet uw hartslag en bloeddruk. Als het nodig is krijgt u een medicijn om uw hartslag te verlagen. Vervolgens krijgt u een infuusnaaldje in uw arm en een rustgevend middel. Het is belangrijk dat u zich zo min mogelijk inspant voor de CT-scan.

De verpleegkundige brengt u naar de afdeling Radiologie. De laborant brengt u naar de CT-ruimte. Het lichaamsdeel waar het om gaat kan hier ontdaan worden van sieraden en kledingstukken met daarin metaal (denk aan knopen, ritsen en bh-beugels/haakjes). Houd hierbij rekening met uw kledingkeuze. De laborant laat u daarna plaatsnemen op de onderzoekstafel.

Het onderzoek bestaat uit twee delen:
  1. Tijdens het eerste gedeelte van het onderzoek wordt er een scan gemaakt om kalk op te sporen in uw kransslagaders. Dit heet de calciumscore. Wanneer de calciumscore te hoog is kunnen we stap twee, de scan met contrast, niet uitvoeren. De scan met contrastvloeistof is dan niet betrouwbaar genoeg. De cardioloog bespreekt dit verder met u.
  2. Als de calciumscore laag genoeg is start het tweede gedeelte van de scan. Als uw hartslag ondanks de voorbereiding nog te hoog is, krijgt u hartslag verlagende middelen (Bèta blokkers). Vervolgens krijgt u een spray onder de tong om de kransslagaders wijder te maken. Zo zijn ze beter te beoordelen. We gebruiken het reeds ingebrachte infuusnaaldje om contrastvloeistof te kunnen toedienen. We dienen de contrastvloeistof toe om bloedvaten van het hart goed te kunnen afbeelden. Door die toediening kunt u een kortdurende warmtesensatie beleven.
Tijdens het onderzoek schuift de onderzoekstafel een aantal keren door de opening van de CT-scan. Het is belangrijk dat u goed stil blijft liggen. Soms is het nodig dat u de adem even stilhoudt. Via een intercom krijgt u dan ademinstructies. De laboranten zitten tijdens het scannen in de bedieningsruimte, waar ze u kunnen zien en horen. Als het onderzoek klaar is, helpt de laborant u van de onderzoekstafel.

Duur van het onderzoek
Het gehele onderzoek duurt ongeveer 20 tot 40 minuten. De CT-scan wordt ook voor spoedonderzoeken gebruikt. Hierdoor kan vertraging in het programma ontstaan. Hiervoor vragen wij uw begrip.


Na het onderzoek

Na het onderzoek neemt de verpleegkundige u weer mee naar de Dagbehandeling voor de nazorg. Op de afdeling controleert de verpleegkundige uw bloeddruk en uw polsslag. Als u geen hartslag verlagende medicatie heeft gekregen voor en/of tijdens het onderzoek en de controles zijn goed, mag u een uur na het onderzoek naar huis. De verpleegkundige verwijdert de infuusnaald voordat u naar huis gaat.

Heeft u wel hartslag verlagende medicatie ontvangen, dan willen wij u na het onderzoek wat langer observeren. U mag dan in principe drie uur na het onderzoek naar huis. Een enkele keer is het nodig, dat iemand een nacht ter observatie in het ziekenhuis blijft.

Zijn er bijwerkingen of risico’s?

Tijdens toediening van contrastvloeistof kan er een verhoogd risico ontstaan als u:
Is één van bovenstaande van toepassing en heeft uw behandelend arts dit niet met u besproken? Dan is het belangrijk dat u hierover contact opneemt met uw behandelend arts. U heeft in deze gevallen een verhoogd risico op complicaties. In sommige gevallen kan het onderzoek doorgaan als er vooraf speciale maatregelen zijn genomen.

Bij dit onderzoek wordt gebruikt gemaakt van röntgenstraling. Door de moderne technieken die in ons ziekenhuis worden toegepast, is het risico van de röntgenstraling minimaal.

Zwangerschap
Röntgenstraling kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Bent u (mogelijk) zwanger? Bespreek dit dan met uw arts. Meld dit óók altijd voorafgaand aan de CT-scan aan de laborant.


De uitslag

De radioloog beoordeelt het onderzoek en geeft de uitslag door aan uw behandelend arts. Uw arts bespreekt deze met u tijdens uw eerstvolgende afspraak. Heeft u nog geen afspraak voor de uitslag van dit onderzoek? Neem dan contact op met de polikliniek van uw behandelend arts.

Verhinderd
Kunt u niet naar uw afspraak komen? Neem dan tijdig contact op met aan de polikliniek Cardiologie via telefoonnummer 0543 54 42 25. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats worden geholpen.

Vragen
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie of met uw behandelend arts. Tijdens het onderzoek kunt u ook met uw vragen terecht bij de laborant.

Telefonisch contact
De afdeling Radiologie is bereikbaar via telefoonnummer 0543 - 54 46 20, op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: rad735 versie jan 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |