Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Radiologie

CT-scan met vochtinname voor en na het onderzoek

CT-scan met vochtinname voor en na het onderzoek

CT-scan met pré- en posthydratie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Binnenkort heeft u op de afdeling Radiologie een afspraak voor een CT-scan (Computer Tomografie). In deze folder leest u hier meer over.

CT-scan

De afspraak
Het secretariaat van de behandelend specialist geeft telefonisch de afspraak aan u door. Het is daarom belangrijk dat wij uw juiste telefoonnummer hebben. Kloppen die gegevens niet meer? Laat ze dan wijzigen bij de receptie in de centrale hal.

Voorbereiding
Voor het maken van de CT-scan krijgt u via een infuus contrastvloeistof toegediend. Uit de laboratoriumonderzoeken bleek dat uw nieren ondersteund moeten worden met de verwerking van de contrastvloeistof. Daarom krijgt u pre- en posthydratie. Dit betekent dat u extra vocht krijgt voor en na het onderzoek. Uw behandelend arts bepaalt de hoeveelheid vocht en de tijdsduur.

Voorbereiding voor u als patiënt
Noodzakelijke voorbereidingen voor thuis geeft de secretaresse van de behandelend specialist aan u door. Als er aanvullende voorbereidingen nodig zijn bespreekt de verpleegkundige deze op de afdeling Dagbehandeling deze met u.

Medicijnen mag u zoals gewoon innemen, tenzij de behandelend arts anders heeft aangegeven.

Let op: Als de aanvragend arts ook laboratoriumonderzoek heeft aangevraagd, wilt u dan bloed laten prikken voordat de CT-scan plaatsvindt? De contrastvloeistof, die u toegediend krijgt, kan de bloeduitslagen beïnvloeden.

Wat neemt u mee
Neem een geldig identificatiebewijs mee. Dit is een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument. Neem eventueel een leesboek, e-reader of tablet mee.

Melden
Meldt u zich op tijd aan de balie van de Dagbehandeling (route 7.5).

Het onderzoek
De verpleegkundige van de Dagbehandeling begeleidt u voor en na de CT-scan. Op de afdeling krijgt u een infuusnaald in uw arm. Vervolgens wordt de voorgeschreven prehydratie gestart. De verpleegkundige brengt u daarna naar de afdeling Radiologie.

De radiodiagnostisch laborant brengt u naar de CT-ruimte. Het lichaamsdeel waar het om gaat kan hier ontdaan worden van sieraden en kledingstukken met daarin metaal (denk aan knopen, ritsen en bh-beugels/haakjes). Houd hierbij rekening met uw kledingkeuze.

De laborant laat u plaatsnemen op de onderzoekstafel. We gebruiken het infuusnaaldje in uw arm om tijdens de CT-scan contrastvloeistof te kunnen toedienen.
We dienen de contrastvloeistof toe om beter onderscheid te kunnen maken van de verschillende weefsels en structuren. Door die toediening kunt u een kortdurende warmtesensatie beleven.

Tijdens het onderzoek schuift de onderzoekstafel een aantal keren door de opening van de CT-scan. Het is belangrijk dat u goed stil blijft liggen. Soms is het nodig dat u de adem even stilhoudt. Via een intercom krijgt u dan ademinstructies. De laboranten zitten tijdens het scannen in de bedieningsruimte, waar ze u kunnen zien en horen. Als het onderzoek klaar is, helpt de laborant u van de onderzoekstafel.

Duur van het onderzoek
Het gehele onderzoek duurt ongeveer 15 tot 20 minuten. Het scannen zelf kost vaak 5 tot 10 minuten. De CT-scan wordt ook voor spoedonderzoeken gebruikt. Hierdoor kan vertraging in het programma ontstaan. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Na het onderzoek
Na het onderzoek neemt de verpleegkundige u weer mee naar de Dagbehandeling voor de posthydratie.

Bijwerkingen of risico’s

Tijdens de toediening van contrastvloeistof kan er een verhoogd risico ontstaan als u ooit een (ernstige) allergische reactie op contrastvloeistof heeft gehad. Is dit van toepassing en heeft uw behandelend arts dit niet met u besproken? Dan is het belangrijk dat u hierover contact opneemt met uw behandelend arts of dit bespreekt met de verpleegkundige van de Dagbehandeling. U heeft in dit geval een verhoogd risico op complicaties. In sommige gevallen kan het onderzoek doorgaan als er vooraf speciale maatregelen zijn genomen.

Bij dit onderzoek wordt gebruikt gemaakt van röntgenstraling. Door de moderne technieken die in ons ziekenhuis worden toegepast, is het risico van de röntgenstraling minimaal.

Zwangerschap
Röntgenstraling kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Bent u (mogelijk) zwanger? Bespreek dit dan met uw arts. Meld dit óók altijd voorafgaand aan de CT-scan aan de laborant.

De uitslag
De radioloog beoordeelt het onderzoek en geeft de uitslag door aan uw behandelend arts. Uw arts bespreekt deze met u tijdens uw eerstvolgende afspraak. Heeft u nog geen afspraak voor de uitslag van dit onderzoek? Neem dan contact op met de polikliniek van uw behandelend arts.

Verhinderd
Kunt u niet naar uw afspraak komen? Neem dan tijdig contact op met aan de afdeling Radiologie. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats worden geholpen.

Vragen
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie of met uw behandelend arts. Tijdens het onderzoek kunt u ook met uw vragen terecht bij de laborant.

Telefonisch contact
De afdeling Radiologie is bereikbaar via telefoonnummer 0543 - 54 46 20, op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.

Geheimhouding en recht op privacy

Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: rad312 versie jan 24


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |