Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Kindergeneeskunde

Dagopname op de kinderafdeling

Dagopname op de kinderafdeling

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
In deze informatiefolder staat beschreven wat een dagopname voor jou en voor uw kind inhoudt. De folder is verdeeld in twee delen: een deel voor kinderen en een deel voor de ouders.

VOOR KINDEREN

Naar het ziekenhuis
Binnenkort ga je voor een dagopname naar het ziekenhuis. Dit houdt in dat je één dag in het ziekenhuis bent. Soms is het nodig dat je toch iets langer blijft.

Voordat je echt naar het ziekenhuis moet, kom je al een keer op de afdeling kijken en ben je bij de slaapdokter geweest. De zuster wil alvast wat dingen over jou weten die ze in de computer noteert. Ook kan ze nog wat vertellen over de operatie dag. De pedagogisch medewerkster heeft een fotoboek en kan je ook van alles laten zien en vertellen zodat je precies weet wat er gaat gebeuren. En jij mag natuurlijk ook dingen vragen.

De dag dat je in het ziekenhuis komt voor de operatie of een onderzoek mag je niets eten of drinken. Dit noemen wij 'nuchter blijven'. Soms mag je nog een beschuit met een kopje thee. De dokter spreekt met jou af of je nog mag eten. Natuurlijk mag je vader en/of moeder de hele dag bij je blijven.

Wat stop je in je koffer?
Sieraden kun je het best thuislaten, want die moeten voor de operatie af. Nu ben je zover om naar het ziekenhuis te gaan.

In het ziekenhuis

Wanneer je het Streekziekenhuis Koningin Beatrix binnenkomt, ga je naar de kinderafdeling. Bij de kinderafdeling aangekomen meld jij je bij de afdelingssecretaresse of wacht je even tot een zuster je komt halen. In dit boekje zeggen we zuster, maar we bedoelen dan ook de broeder.

De zusters dragen een wit jasje en een witte broek. Iedereen die op de kinderafdeling werkt draagt een naamplaatje met een foto erop. Zo kun je zien wat die persoon nu eigenlijk doet en of het een verpleegkundige, dokter, voedingsassistente of pedagogisch medewerkster is. De zuster zal je naar je kamer brengen. Misschien liggen er nog meer kinderen op je kamer.
Muurschildering pinguin

Wat gebeurt er vandaag?

Wanneer je op je kamer bent, krijgt je een 'naambandje' om zodat iedereen, ook wanneer je slaapt, weet hoe je heet. De zuster heeft misschien nog wat vragen; ze kijkt of je geen koorts hebt en of je weet wat er vandaag gaat gebeuren of dat ze nog iets uit moet leggen. Dan krijg je een gekleurd pyjamajasje aan.


Het zou kunnen dat je een tabletje krijgt of een drankje door een slangetje in je billen, waarvan je slaperig wordt en een droge mond krijgt. Het slangetje voelt hetzelfde als een zetpil of thermometer. Je mag dan niet meer uit bed, dus je moet voor die tijd even naar de wc om te plassen.

Vaak krijg je ook nog een 'echte' zetpil of tablet zodat je na de operatie minder pijn hebt. Verder krijg je 'toverzalf' op je hand of arm. Hierdoor voel je de prik bij de 'slaapdokter' bijna niet meer. Nu is het wachten tot je naar de operatie kamer mag.

Operatie
Wanneer je slaapt, gaat de dokter je opereren. Na de operatie word je wakker op de uitslaapkamer. Je vader of moeder mag hier weer bij je zijn en er is een zuster die op je past. Als je goed wakker bent krijg je een slokje water of een waterijsje en mag je terug naar je kamer op de kinderafdeling. Als je pijn hebt of misselijk bent, krijg je een zetpil of tabletje dat hiertegen helpt. Soms heb je een wondje met een pleister of een verband erop.

Muurschildering Kinderafdeling

Naar huis
Wanneer alles goed met je gaat mag je eind van de middag, soms begin van de avond weer naar huis. Soms komt de dokter eerst nog even bij je kijken. De zuster bespreekt met je vader of moeder wat je thuis allemaal wel of niet mag doen, hoe het wondje verzorgd moet worden en of je weer naar school of naar buiten mag. Je ouders krijgen ook een papier mee met adviezen of hebben dit al. Hierop staat nog een keer wat je allemaal mag doen en eten. Verder wordt afgesproken wanneer je weer bij de dokter terug komt om te laten zien hoe het met je gaat, of dat de dokter belt om dit te vragen.

Zebra

De dag na de operatie belt de zuster van de afdeling om te horen hoe het met je gaat en of er nog vragen zijn.

Soms gaat alles iets anders dan we hadden verwacht en moet je een nachtje in het ziekenhuis blijven. Je vader of moeder mag dan ook blijven slapen. We hebben in dit boekje al heel veel verteld. Als je nog iets wilt weten of niet begrijpt, dan mag je dit altijd aan ons vragen.

VOOR OUDERS

Voorbereiding
Een opname in het ziekenhuis is voor u en uw kind vast een spannende gebeurtenis. Uw kind krijgt van ons informatie maar u kunt dat ook geven.

Als uw kind wordt opgenomen voor een operatie, dan is er vooraf een afspraak met een anesthesioloog (narcotiseur) op het Pré- operatief spreekuur (POS). Hij spreekt met u af of uw kind nuchter moet komen of dat hij nog mag ontbijten. Over het algemeen mag uw kind wel tot 6.30 uur helder vloeibaar drinken, zoals: water, limonade, heldere vruchtensappen zonder vruchtvlees. Eventueel moedermelk mag tot 04.30 uur en tot 02.30 uur vaste voeding zoals een fles pap. Na 2.30 uur mag uw kind dus geen vaste voeding (of pap) meer hebben tot na de operatie. Indien de tijden voor uw kind afwijkend zijn, informeert de anesthesioloog u. Er wordt ook besproken welke vorm van narcose uw kind gaat krijgen. Bij eventueel medicijnen gebruik overlegt u met de anesthesioloog wanneer deze moet worden gegeven.

Een onderdeel van het POS is ook een bezoek aan de afdeling waar een opnamegesprek met een verpleegkundige plaats zal vinden en er verder uitleg wordt gegeven door de pedagogisch medewerkster. De pedagogisch medewerker geeft een zo duidelijk mogelijk beeld over hoe de dag zal verlopen, wat er mogelijk is over het aanwezig zijn bij het onder narcose brengen tot het goed wakker worden op de uitslaapkamer en het verdere verloop van de dag. Zij geeft een rondleiding en laat een fotoboek en verschillende ziekenhuis materialen zien. Natuurlijk kunt u ook vragen stellen.

Wij vinden het belangrijk om u en uw kind vooraf te informeren zodat u voor en na de operatie uw kind goed kunt begeleiden. Het is belangrijk dat uw kind eerlijke informatie krijgt.
Uw kind zal u en ons als hulpverlener kunnen vertrouwen. Uiteraard moet de informatie wel aangepast zijn aan de leeftijd en belevingswereld van uw kind.

De opname

De dag dat de opname plaats vindt mag uw kind voor de ingreep niets eten of drinken, tenzij de anesthesioloog anders met u heeft afgesproken. Indien uw kind de dag van de opname koorts heeft, ziek of verkouden is, is het raadzaam voordat u naar het ziekenhuis vertrekt contact op te nemen met de kinderafdeling. Wanneer u in het ziekenhuis komt meldt u zich bij de kinderafdeling. Hier zal een verpleegkundige u verder begeleiden.

Om het nuchter zijn te beperken en lang wachten te voorkomen streven we ernaar vooral jonge kinderen tot vijf jaar zo vroeg mogelijk op de dag te opereren. Operatieprogramma’s lopen echter niet altijd zoals ze gepland zijn. Als uw kind op een ander tijdstip geholpen wordt, laten we u dat zo snel mogelijk weten. Kinderen die één dag worden opgenomen liggen in principe op een driepersoonskamer. Soms kan het zijn dat uw kind alleen op een kamer komt te liggen.

Bij uw kind blijven
U mag als ouder de hele dag bij uw kind aanwezig zijn. Broertjes en zusjes mogen dat niet. Verder mag één van u uw kind begeleiden naar de operatiekamer totdat het onder narcose is. U mag ook aanwezig zijn bij het bijkomen uit de narcose op de uitslaapkamer. Een verpleegkundige begeleidt u hierbij. Belangrijk: denkt u eraan als ouder goed voor uzelf te zorgen op de dag van een operatie. Neemt u op tijd iets te eten/ of drinken, ook `s ochtends als uw kind nuchter moet blijven. Om uw kind te kunnen ondersteunen, is het belangrijk dat u zich fit voelt.

’s Nachts bij uw kind blijven
Als uw kind een nacht moet blijven, dan is het fijn voor hem als u dat ook doet. U kunt dit met de verpleegkundige overleggen. Het is wat krap op een patiëntenkamer, dus wel een beetje behelpen.
Wij kunnen u het volgende bieden:
Aangezien de werkzaamheden in het ziekenhuis 's nachts doorgaan, kan het dat uw nachtrust verstoord wordt. Wij vragen hiervoor begrip.

Veiligheid
Voor de veiligheid van uw kind is het belangrijk, dat u de volgende richtlijnen in acht neemt:


Bedhek helemaal omhoog (ook niet halfhoog) zodat uw kind niet uit bed kan rollen:


Geen speelgoed in bed waar uw kind op kan klimmen:Het armbandje met de naam van uw kind om arm of been, niet aan het bed:
Maxi-Cosi op de grond, niet op de tafel:
45
Blijf bij uw kind, laat u niet afleiden:


Naar huis
De dagopname zal de hele dag in beslag nemen. Het tijdstip van ontslag ligt meestal in de late namiddag. Zelfs dan kan zich altijd een situatie voordoen waardoor u iets langer moet wachten. Wij vragen hiervoor uw begrip. Voordat u naar huis gaat, bespreekt de verpleegkundige nog een aantal zaken met u voor de nazorg thuis. U krijgt een formulier mee, of u heeft dit al, waarop staat waar u thuis op moet letten en wie u kunt bellen bij eventuele bijzonderheden. Ook een recept voor pijnmedicatie krijgt u zo nodig mee.

Wij raden u aan om uw kind met de auto op te halen en niet met het openbaar vervoer te reizen. Ook kunt u uw kind het beste in een rolstoel tot aan de hoofdingang vervoeren.

Bij ontslag krijgt u een afsprakenkaart mee waarop de controleafspraak op de polikliniek of belafspraak staat. De dag na ontslag belt een verpleegkundige van de afdeling om te horen hoe het met uw kind gaat en of er nog vragen zijn.

Handig om te weten
Hieronder staat algemene informatie, zodat u zich kunt voorbereiden op het verblijf in ons ziekenhuis.

Wat u nog meer mee moet nemen:
Wat u niet mee moet nemen
Wij adviseren u dringend geen waardevolle voorwerpen of geld bij uw kind achter te laten. Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadigingen of het zoekraken van eigendommen.


Restaurant
U kunt in het personeelsrestaurant terecht voor het nuttigen van een warme maaltijd. Dat kan van 12.00 tot 13.30 uur. Buiten deze tijden kunt u van het bezoekersrestaurant gebruik maken. In de ouderkamer staat koffie en thee.

Toestemming voor een behandeling door kind en/of ouders

Volgens de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst) mag een behandeling alleen worden uitgevoerd als daar toestemming voor is gegeven door kind en/of ouders. Wie deze toestemming geeft is afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Om toestemming te kunnen geven moet een kind of jongere en zijn/haar ouders de informatie van de behandelaar krijgen. Deze bespreekt in begrijpelijke taal:
Kinderen jonger dan twaalf jaar
Meer over toestemming en informeren
Naast rechten, heb je als patiënt ook plichten. U moet de zorgverlener altijd voldoende informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen. Meer informatie over deze rechten en plichten voor ouders, patiënten en hulpverleners vind je op:
En in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’, verkrijgbaar op de afdeling en bij Patiënteninformatie in de centrale hal.

Klachten

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de zorg in ons ziekenhuis. We proberen u zo goed mogelijk te begeleiden, te behandelen en te verzorgen tijdens uw bezoek aan de polikliniek of verblijf in ons ziekenhuis. Toch kunnen er in een organisatie zoals een ziekenhuis, dingen wel eens anders verlopen dan verwacht of gepland. Misschien bent u in een situatie terechtgekomen waarin er iets is misgegaan of waarover onvrede is ontstaan. Het bespreken daarvan is niet altijd gemakkelijk, maar wel zinvol en van belang. Meer informatie leest u hierover in de folder: ‘Heeft u een klacht, maak het kenbaar’. Deze is te verkrijgen op de afdeling en bij Patiënteninformatie in de centrale hal of vindt u op onze website folders.skbwinterswijk.nl.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, aarzel dan niet om deze te stellen. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling, telefoon 0543 - 54 44 95.

Voorleesboeken
Voor geschikte (voor)leesboeken kunt u terecht op onze website: www.skbwinterswijk.nl.

Geheimhouding en recht op privacy

Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft uw kind recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl

De illustraties in deze folder zijn gemaakt door Lucretia Kuijpers.


Foldernummer: kin223 versie okt 20


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |