Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Mammacare
Chirurgie

De Lastmeter (invulmogelijkheid)

De Lastmeter (invulmogelijkheid)

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Bij u is borstkanker geconstateerd. Tijdens of na uw ziekte kunt u te maken krijgen met situaties waar u geen raad mee weet, ook wanneer de behandeling al langer geleden is. U kunt problemen ondervinden op lichamelijk, emotioneel, sociaal of spiritueel gebied. Het is dan belangrijk en fijn om te weten bij wie u met uw vragen en problemen terecht kunt.

De (mammacare)verpleegkundigen vragen u om de lastmeter in te vullen. De lastmeter is een hulpmiddel om aan te geven of u klachten heeft en zo ja, welke klachten. De antwoorden die u hierop aangeeft zullen met u besproken worden en kunnen een aanleiding zijn om u door te verwijzen naar een andere hulpverlener.

Wij vragen u om tijdens uw behandeltraject op verschillende momenten de lastmeter in te vullen. Per behandelvorm zijn dit ongeveer de volgende momenten:

OperatieChemotherapie en/of doelgerichte therapieRadiotherapie/bestraling
Wanneer u klaar bent met de bestraling vult u de lastmeter in en stuurt u deze naar de mammacareverpleegkundige.

Hormoontherapie
Hormoontherapie is vaak een langdurige behandeling. Daarom kunt u voor de frequentie van het invullen van de lastmeter kijken onder het kopje nazorg.

Nazorgtraject
We willen u graag nog ongeveer een jaar na de laatste primaire behandelingen blijven volgen. Daarom vragen we u of u in deze periode iedere 3 maanden de lastmeter naar ons op wilt sturen.

Voor u betekent da u op ongeveer de volgende data de lastmeter mag invullen:
DatumOpsturen/meenemen

U kunt de lastmeter invullen op papier (deze vindt u achter in deze folder) of u kunt hem digitaal invullen op www.lastmeter.nl. U kunt de lastmeter vervolgens opsturen naar SKB, t.a.v. mammacareverpleegkundigen, Antwoordnummer 116, 7100 VB Winterswijk (geen postzegel nodig) of via email naar mammapoli@skbwinterswijk.nl.

Hulpverleningsmogelijkheden
In deze folder vindt u de hulpverleningsmogelijkheden die u in of via dit ziekenhuis kunt raadplegen. Voor de meeste hulpverleningsmogelijkheden geldt dat er geen kosten aan verbonden zijn of er is sprake van een vergoeding door de zorgverzekeraar. Belangrijk is wel dat u dit bij u eigen zorgverzekeraar navraagt.

Mammacareverpleegkundigen
De mammacareverpleegkundigen zijn gespecialiseerd in de zorg, voorlichting en begeleiding van patiënten met een kwaadaardige afwijking in de borst. Tijdens de periode van onderzoek, behandeling en ook na ontslag ondersteunen zij u bij vragen en problemen die te maken hebben met uw diagnose en behandeling. Ook begeleiden zij u bij gevolgen die de behandeling(en) hebben voor uw dagelijks functioneren als uw relatie, kinderen, werk, emoties en dergelijke. Hierbij werken zij nauw samen met de overige leden van het mammateam. Spreekuren worden samen met de chirurg gedaan maar ook zelfstandig. Gedurende het hele traject van uw behandeling kunt u met vragen terecht bij de mammacareverpleegkundigen van het ziekenhuis, zij fungeren als eerste contactpersoon. De mammapolikliniek bevindt zich op polikliniek Chirurgie binnen het SKB te Winterswijk en is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur via telefoonnummer 0543 54 45 08.

Oncologieverpleegkundige/ verpleegkundig specialist
U kunt bij de oncologieverpleegkundige of verpleegkundig specialist oncologie terecht voor (mondelinge en/of schriftelijke) informatie rondom ziekte en behandeling en de bijwerkingen van de behandeling. Zij geven ook algemene begeleiding, bijvoorbeeld bij het maken van keuzes over de behandeling of voor het bespreken van veranderingen in uw leven zowel op lichamelijk, emotioneel en sociaal gebied. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan uw partner/gezin.

Fysiotherapeut
Voor problemen die te maken hebben met bewegen kunt u terecht bij de fysiotherapeut, dit kan tijdens of na de behandeling. Hierbij kunt u denken aan vermoeidheid, een slechte conditie of een verminderde functie van de arm/schouder. De fysiotherapeut kan adviezen geven over het vaststellen van uw grenzen en het opbouwen van uw conditie. De fysiotherapeut zal u begeleiden bij het bewegen (oefenen en trainen). De duur, intensiteit en aard van de fysiotherapie behandeling is afhankelijk van uw doel, mogelijkheden en beperkingen.

Diëtist
Een ziekte als kanker en de behandeling daarvan, kan veel van het lichaam vragen. Vaak zijn extra energie, vocht en voedingsstoffen noodzakelijk om u in een goede conditie te houden. Zowel voor, tijdens en na de behandeling kunt u terecht bij een diëtist. U kunt er terecht met vragen over verminderde eetlust, misselijkheid en braken, smaak- en geurverandering, slik- en kauwproblemen, gewichtsveranderingen en stoelgangproblemen.

Pijnteam
Een ziekte als kanker en de behandeling daarvan, kan pijnklachten veroorzaken. De pijn kan verschillende oorzaken hebben en daarom kan ook de behandeling op verschillende manier plaatsvinden. Meestal kan uw behandelend arts u hiermee helpen, maas soms is hierbij de expertise van een speciaal pijnteam nodig. In het pijnteam werken verschillende specialisten samen met als doel de pijn te verminderen.

Huid of oedeemtherapeut
Huidtherapeuten behandelen patiënten met een ziekte en/of beschadigde huid. Het doel van de behandeling is het opheffen, verminderen of voorkomen van een stoornis of beperking als gevolg van een huidaandoening. Voorbeelden van huidproblemen zijn o.a. acne, littekens, camouflage, overbeharing en pigmentafwijkingen. Oedeemtherapeuten kunnen manuele lymfedrainage toepassen bij lymfoedeem dat bijvoorbeeld ontstaan door de operatie of bestraling. Het doel van manuele lymfedrainage is om het lymfesysteem te stimuleren en om een beter reabsorptie van weefselvocht te bewerkstelligen. Een feit is dat, met behulp van manuele lymfedrainage het lymfesysteem in staat is om nieuwe lymfevaatjes te creëren.

Medisch Maatschappelijk Werker
U kunt bij de medisch maatschappelijk werker terecht voor vragen en problemen die de diagnose kanker met zich meebrengt. Dit kunnen praktische vragen zijn, die te maken hebben met werk, financiën of leefsituatie. Ook kunnen er vragen zijn van emotionele aard en de gevolgen van de ziekte voor u zelf, uw relatie, gezin en naasten. Het is mogelijk de begeleiding op ieder moment te starten, direct na de uitslag, maar ook tijdens of na de behandeling. De begeleiding kan kort- of langdurend zijn. Omdat kanker ook degenen raakt die u dierbaar zijn, kunnen zij eveneens een beroep doen op het medisch maatschappelijk werk.

Klinisch psycholoog
Als er een mogelijke samenhang bestaat tussen lichamelijke en psychische klachten kan de klinisch psycholoog ingeschakeld worden. Het is mogelijk dat het u moeite kost de behandeling en de eventuele gevolgen van de ziekte te verwerken. De gevolgen kunnen betrekking hebben op uw stemming, uw zelfbeeld, seksualiteit, lichamelijke prestaties en het (veranderde) uiterlijk. Ook kan er aandacht geschonken worden aan de omgang met naasten of het hervatten van werk en taken. In een aantal gesprekken worden uw problemen in kaart gebracht en wordt hulp geboden om uw klachten te verminderen.

Geestelijk verzorger
De diagnose kanker kan zeer ingrijpend zijn in iemands leven. Gedachten over het eigen leven, relaties met anderen het ouder worden en de dood hangen daarmee samen. Dit geldt ook voor zorgen over de toekomst, afhankelijkheid, verlies of de zin van het leven. Daarnaast kunnen ingrijpende keuzes die gemaakt moeten worden, zorgen voor verwarring. De geestelijk verzorgers bieden begeleiding, ongeacht leeftijd, achtergrond en levensbeschouwing.

Seksuoloog
De diagnose borstkanker gaat gepaard met ingrijpende veranderingen en een waaier van emoties. Het is dan ook begrijpelijk dat je in eerste instantie niet denkt aan je seksleven. Seksualiteit wordt vaak tijdelijk aan de kant geschoven maar na verloop van tijd komen dikwijls de verlangens weer naar boven. Daarnaast heeft borstkanker ook invloed op je lichaamsbeeld en zelfbeeld, wat het hervatten van je seksueel leven nog meer in de weg kan staan. Een seksuoloog is meestal een psycholoog, een arts of een maatschappelijk medewerker, die gespecialiseerd is in seksuele problemen. Een seksuoloog helpt dus bij seksuele problemen. Een seksuoloog kan ook lichamelijk onderzoek doen en medicijnen voorschrijven.

KWF Kankerbestrijding
Website: www.kwfkankerbestrijding.nl
Website: www.kanker.nl
Het voorlichtingscentrum van het KWF is gevestigd in Amsterdam. Persoonlijke vragen kun u het beste bespreken met uw specialist of huisarts. Voor meer algemene vragen kunt u terecht bij het voorlichtingscentrum.

Nederlandse Federatie van Kankerpatëntverenigingen (NFK)
Internet: www.kankerpatient.nl
Bij de NFK kunt u informatie krijgen over patiëntenorganisaties voor mensen met en bepaalde soort kanker.

Borstkankervereniging Nederland BVN
Website: www.borstkanker.nl
Voor jonge vrouwen: http://www.de-amazones.nl
De borstkankervereniging Nederland is een vereniging die zich ten doel stelt het welzijn van borstkanker patiënten te bevorderen. Vrouwen en mannen die met borstkanker worden geconfronteerd kunnen morele steun of praktische informatie ontvangen van lotgenoten. De vrijwilligsters (ex-patiënten) weten uit eigen ervaring dat men soms vragen heeft en dat men wel een rustig met iemand zou willen praten.
De vereniging:Nederlands Lymfoedeem Netwerk
Website: www.lymfoedeem.nl
Organiseren verschillende activiteiten die er allemaal op gericht zijn om goede en verantwoorden informatie te geven.

Inloophuizen en pscyho-oncologische centra
Website: www.ipso.nl
Mensen met kanker en hun naasten kunnen terecht in een inloophuis, als zij behoefte hebben aan contact met gastvrouwen/gastheren en/of lotgenoten. Ook kunt u er terecht voor informatie, activiteiten of om gewoon tot rust te komen.

Lichaamsbeweging
Lichaamsbeweging tijdens de behandeling van borstkanker is in verschillende onderzoeken effectief gebleken. Er wordt aangenomen dat bewegen en sport goed zijn tijden de behandeling van borstkanker en er bestaan dan ook aparte begeleidingstrajecten en- programma’s. Vraagt u de mammacareverpleegkundige gerust naar de mogelijkheden.

Look good… feel better
Website: www.lookgoodfeelbetter.nl
Naast de lichamelijke en emotionele problemen die kanker met zich mee kan brengen, kan het uiterlijk ook behoorlijk veranderen. Soms door de ziekte zelf, soms door de behandeling. De impact hiervan is groot. Extra aandacht en zorg voor dit veranderde uiterlijk kan veel voor iemand betekenen. Tijdens de workshop “Look Good… Feel Better” krijgen patiënten advies over de verzorging van bijvoorbeeld hun huid en het gebruik van make-up. Vaak zijn met eenvoudige tips en adviezen al veel van de klachten te verbeteren of te camoufleren. De workshops zijn voor zowel mannen als vrouwen toegankelijk.

Mannen met borstkanker
Website: www.mannenmetborstkanker.nl. Op deze website staat informatie die specifiek over mannen met borstkanker gaat.

Oriolus
Dit is dé ontmoetingsplek voor iedereen uit de regio Oost Achterhoek die met kanker in aanraking komt. Oriolus is gevestigd in Winterswijk. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.oriolus-achterhoek.nl.

Kanker en werk
Voor meer informatie over omgaan met werk tijdens deze hectische periode verwijzen wij u naar de website: https://nfk.nl/kanker-en-werk/tools-workshops.

Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kunt u deze stellen aan de specialist of mammacareverpleegkundige.

Notities of vragen

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De Lastmeter

Invuldatum: …….. - …….. - ……..
Naam: ………………………………
Geboortedatum: …….. - …….. - ……..

Hoeveel last heeft u van problemen, klachten, zorgen?
Vul eerst onderstaande thermometer in. Omcirkel het nummer op onderstaande thermometer dat het best samenvat hoeveel last u de afgelopen week (inclusief vandaag) hebt gehad op lichamelijk, emotioneel, sociaal en praktisch gebied.

Lastmeter

Probleemlijst
Wilt u voor onderstaande gebieden aangeven of u de afgelopen week (inclusief vandaag) hier moeite mee hebt gehad of problemen bij hebt ervaren. Wilt u elke vraag beantwoorden?

Praktische problemen
Ja Nee

Ο Ο zorg voor kinderen
Ο Ο wonen / huisvesting
Ο Ο huishouden
Ο Ο vervoer
Ο Ο werk / school / studie
Ο Ο financiën
Ο Ο verzekering

Gezins- / sociale problemen
Ja Nee

Ο Ο omgang met partner
Ο Ο omgang met kinderen
Ο Ο omgang met familie / vrienden

Emotionele problemen
Ja Nee

Ο Ο greep hebben op emoties
Ο Ο herinneren van dingen
Ο Ο zelfvertrouwen
Ο Ο angsten
Ο Ο neerslachtigheid / somberheid
Ο Ο spanning
Ο Ο eenzaamheid
Ο Ο concentratie
Ο Ο schuldgevoel
Ο Ο controleverlies

Religieuze/spirituele problemen
Ja Nee

Ο Ο zin van het leven / levensbeschouwing
Ο Ο vertrouwen in God / geloof
Lichamelijke problemen
Ja Nee

Ο Ο uiterlijk
Ο Ο veranderde urine – uitscheiding
Ο Ο verstopping / obstipatie
Ο Ο diarree
Ο Ο eten
Ο Ο opgezwollen gevoel
Ο Ο koorts
Ο Ο mondslijmvlies
Ο Ο misselijkheid
Ο Ο droge, verstopte neus
Ο Ο pijn
Ο Ο seksualiteit
Ο Ο droge, jeukerige huid
Ο Ο slaap
Ο Ο benauwdheid
Ο Ο duizeligheid
Ο Ο praten
Ο Ο smaakvermogen
Ο Ο veranderingen in gewicht
Ο Ο tintelingen in handen / voeten
Ο Ο wassen / aankleden
Ο Ο dagelijkse bezigheden
Ο Ο moeheid
Ο Ο conditie
Ο Ο spierkracht

Andere problemen
_________________________________________________
_________________________________________________

Zou u met een deskundige willen praten over uw problemen?
Ο ja Ο misschien Ο nee


Zo ja, met wie?
O verpleegkundige O geestelijk verzorger
O diëtist O psycholoog
O fysiotherapeut O lotgenoten
O maatschappelijk werker O iemand anders

Geeft u toestemming om uw huisarts op de hoogte te brengen van een eventuele doorverwijzing?
Ja Nee
Ο Ο
De Lastmeter

Invuldatum: …….. - …….. - ……..
Naam: ………………………………
Geboortedatum: …….. - …….. - ……..

Hoeveel last heeft u van problemen, klachten, zorgen?
Vul eerst onderstaande thermometer in. Omcirkel het nummer op onderstaande thermometer dat het best samenvat hoeveel last u de afgelopen week (inclusief vandaag) hebt gehad op lichamelijk, emotioneel, sociaal en praktisch gebied.
Lastmeter

Probleemlijst
Wilt u voor onderstaande gebieden aangeven of u de afgelopen week (inclusief vandaag) hier moeite mee hebt gehad of problemen bij hebt ervaren. Wilt u elke vraag beantwoorden?

Praktische problemen
Ja Nee

Ο Ο zorg voor kinderen
Ο Ο wonen / huisvesting
Ο Ο huishouden
Ο Ο vervoer
Ο Ο werk / school / studie
Ο Ο financiën
Ο Ο verzekering

Gezins- / sociale problemen
Ja Nee

Ο Ο omgang met partner
Ο Ο omgang met kinderen
Ο Ο omgang met familie / vrienden

Emotionele problemen
Ja Nee

Ο Ο greep hebben op emoties
Ο Ο herinneren van dingen
Ο Ο zelfvertrouwen
Ο Ο angsten
Ο Ο neerslachtigheid / somberheid
Ο Ο spanning
Ο Ο eenzaamheid
Ο Ο concentratie
Ο Ο schuldgevoel
Ο Ο controleverlies

Religieuze/spirituele problemen
Ja Nee

Ο Ο zin van het leven / levensbeschouwing
Ο Ο vertrouwen in God / geloof

Lichamelijke problemen
Ja Nee

Ο Ο uiterlijk
Ο Ο veranderde urine – uitscheiding
Ο Ο verstopping / obstipatie
Ο Ο diarree
Ο Ο eten
Ο Ο opgezwollen gevoel
Ο Ο koorts
Ο Ο mondslijmvlies
Ο Ο misselijkheid
Ο Ο droge, verstopte neus
Ο Ο pijn
Ο Ο seksualiteit
Ο Ο droge, jeukerige huid
Ο Ο slaap
Ο Ο benauwdheid
Ο Ο duizeligheid
Ο Ο praten
Ο Ο smaakvermogen
Ο Ο veranderingen in gewicht
Ο Ο tintelingen in handen / voeten
Ο Ο wassen / aankleden
Ο Ο dagelijkse bezigheden
Ο Ο moeheid
Ο Ο conditie
Ο Ο spierkracht

Andere problemen
_________________________________________________
_________________________________________________

Zou u met een deskundige willen praten over uw problemen?
Ο ja Ο misschien Ο nee

Zo ja, met wie?
O verpleegkundige O geestelijk verzorger
O diëtist O psycholoog
O fysiotherapeut O lotgenoten
O maatschappelijk werker O iemand anders

Geeft u toestemming om uw huisarts op de hoogte te brengen van een eventuele doorverwijzing?
Ja Nee
Ο Ο
De Lastmeter

Invuldatum: …….. - …….. - ……..
Naam: ………………………………
Geboortedatum: …….. - …….. - ……..

Hoeveel last heeft u van problemen, klachten, zorgen?
Vul eerst onderstaande thermometer in. Omcirkel het nummer op onderstaande thermometer dat het best samenvat hoeveel last u de afgelopen week (inclusief vandaag) hebt gehad op lichamelijk, emotioneel, sociaal en praktisch gebied.
Lastmeter

Probleemlijst
Wilt u voor onderstaande gebieden aangeven of u de afgelopen week (inclusief vandaag) hier moeite mee hebt gehad of problemen bij hebt ervaren. Wilt u elke vraag beantwoorden?

Praktische problemen
Ja Nee

Ο Ο zorg voor kinderen
Ο Ο wonen / huisvesting
Ο Ο huishouden
Ο Ο vervoer
Ο Ο werk / school / studie
Ο Ο financiën
Ο Ο verzekering

Gezins- / sociale problemen
Ja Nee

Ο Ο omgang met partner
Ο Ο omgang met kinderen
Ο Ο omgang met familie / vrienden

Emotionele problemen
Ja Nee

Ο Ο greep hebben op emoties
Ο Ο herinneren van dingen
Ο Ο zelfvertrouwen
Ο Ο angsten
Ο Ο neerslachtigheid / somberheid
Ο Ο spanning
Ο Ο eenzaamheid
Ο Ο concentratie
Ο Ο schuldgevoel
Ο Ο controleverlies

Religieuze/spirituele problemen
Ja Nee

Ο Ο zin van het leven / levensbeschouwing
Ο Ο vertrouwen in God / geloof

Lichamelijke problemen
Ja Nee

Ο Ο uiterlijk
Ο Ο veranderde urine – uitscheiding
Ο Ο verstopping / obstipatie
Ο Ο diarree
Ο Ο eten
Ο Ο opgezwollen gevoel
Ο Ο koorts
Ο Ο mondslijmvlies
Ο Ο misselijkheid
Ο Ο droge, verstopte neus
Ο Ο pijn
Ο Ο seksualiteit
Ο Ο droge, jeukerige huid
Ο Ο slaap
Ο Ο benauwdheid
Ο Ο duizeligheid
Ο Ο praten
Ο Ο smaakvermogen
Ο Ο veranderingen in gewicht
Ο Ο tintelingen in handen / voeten
Ο Ο wassen / aankleden
Ο Ο dagelijkse bezigheden
Ο Ο moeheid
Ο Ο conditie
Ο Ο spierkracht

Andere problemen
_________________________________________________
_________________________________________________

Zou u met een deskundige willen praten over uw problemen?
Ο ja Ο misschien Ο nee


Zo ja, met wie?
O verpleegkundige O geestelijk verzorger
O diëtist O psycholoog
O fysiotherapeut O lotgenoten
O maatschappelijk werker O iemand anders

Geeft u toestemming om uw huisarts op de hoogte te brengen van een eventuele doorverwijzing?
Ja Nee
Ο Ο
De Lastmeter

Invuldatum: …….. - …….. - ……..
Naam: ………………………………
Geboortedatum: …….. - …….. - ……..

Hoeveel last heeft u van problemen, klachten, zorgen?
Vul eerst onderstaande thermometer in. Omcirkel het nummer op onderstaande thermometer dat het best samenvat hoeveel last u de afgelopen week (inclusief vandaag) hebt gehad op lichamelijk, emotioneel, sociaal en praktisch gebied.
Lastmeter

Probleemlijst
Wilt u voor onderstaande gebieden aangeven of u de afgelopen week (inclusief vandaag) hier moeite mee hebt gehad of problemen bij hebt ervaren. Wilt u elke vraag beantwoorden?

Praktische problemen
Ja Nee

Ο Ο zorg voor kinderen
Ο Ο wonen / huisvesting
Ο Ο huishouden
Ο Ο vervoer
Ο Ο werk / school / studie
Ο Ο financiën
Ο Ο verzekering

Gezins- / sociale problemen
Ja Nee

Ο Ο omgang met partner
Ο Ο omgang met kinderen
Ο Ο omgang met familie / vrienden

Emotionele problemen
Ja Nee

Ο Ο greep hebben op emoties
Ο Ο herinneren van dingen
Ο Ο zelfvertrouwen
Ο Ο angsten
Ο Ο neerslachtigheid / somberheid
Ο Ο spanning
Ο Ο eenzaamheid
Ο Ο concentratie
Ο Ο schuldgevoel
Ο Ο controleverlies

Religieuze/spirituele problemen
Ja Nee

Ο Ο zin van het leven / levensbeschouwing
Ο Ο vertrouwen in God / geloof

Lichamelijke problemen
Ja Nee

Ο Ο uiterlijk
Ο Ο veranderde urine – uitscheiding
Ο Ο verstopping / obstipatie
Ο Ο diarree
Ο Ο eten
Ο Ο opgezwollen gevoel
Ο Ο koorts
Ο Ο mondslijmvlies
Ο Ο misselijkheid
Ο Ο droge, verstopte neus
Ο Ο pijn
Ο Ο seksualiteit
Ο Ο droge, jeukerige huid
Ο Ο slaap
Ο Ο benauwdheid
Ο Ο duizeligheid
Ο Ο praten
Ο Ο smaakvermogen
Ο Ο veranderingen in gewicht
Ο Ο tintelingen in handen / voeten
Ο Ο wassen / aankleden
Ο Ο dagelijkse bezigheden
Ο Ο moeheid
Ο Ο conditie
Ο Ο spierkracht

Andere problemen
_________________________________________________
_________________________________________________

Zou u met een deskundige willen praten over uw problemen?
Ο ja Ο misschien Ο nee

Zo ja, met wie?
O verpleegkundige O geestelijk verzorger
O diëtist O psycholoog
O fysiotherapeut O lotgenoten
O maatschappelijk werker O iemand anders

Geeft u toestemming om uw huisarts op de hoogte te brengen van een eventuele doorverwijzing?
Ja Nee
Ο Ο


Foldernummer: mam712 (M) versie sep 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |