Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Geriatrie (Ouderengeneeskunde)

De Transmurale Zorgbrug: ondersteuning van ziekenhuis naar huis

De Transmurale Zorgbrug: ondersteuning van ziekenhuis naar huis

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Jaarlijks wordt in Nederland bijna 14 procent van de 65-plussers acuut opgenomen in het ziekenhuis. Een ziekenhuisopname is een ingrijpende gebeurtenis voor ouderen. Niet alleen de ziekte, maar ook zaken als het ontstaan van een delier (acute verwardheid), bedrust, een slechte voedingstoestand en toegenomen afhankelijkheid in het ziekenhuis kunnen bijdragen aan het ontstaan van functieverlies na ziekenhuisopname. Met functieverlies bedoelen we een achteruitgang in de activiteiten van het dagelijks leven, zoals bijvoorbeeld wassen/aankleden/koken/huishouden. Om het functieverlies te beperken, de zelfstandigheid te behouden en heropname in het ziekenhuis te voorkomen, heeft het SKB in Winterswijk samen met verschillende thuiszorginstellingen de Transmurale Zorgbrug (TZB) opgezet.

Transmurale Zorgbrug

Door een goede samenwerking tussen het team geriatrie (ouderengeneeskunde) van het SKB, de afdelingsverpleegkundige en wijkverpleegkundige, wordt er naar gestreefd dat de overgang van het SKB naar huis, voor u zo prettig mogelijk verloopt. Tijdens de opname wordt door de afdelingsverpleegkundige en het team geriatrie gekeken naar hoe kwetsbaar u bent en welke ouderenproblematiek u ervaart. Gedurende de opname zal u bezocht worden door iemand uit het team geriatrie.

Indien u met ontslag naar huis gaat en er is thuiszorg voor u aangevraagd, vindt er een warme overdracht naar de thuiszorg plaats vanuit team geriatrie. Als u voor opname al thuiszorg had, vindt deze overdracht telefonisch plaats. Als u nog niet bekend bent bij de thuiszorg, vindt er naast de telefonische overdracht ook een schriftelijke overdracht plaats.

Wat kunt u thuis verwachten van de wijkverpleegkundige
Na het ontslag uit het SKB krijgt u hulp van de thuiszorg. Daarnaast komt uw wijkverpleegkundige een aantal keren bij u langs voor een huisbezoek. De zorgproblemen/aandachtspunten uit het ziekenhuis worden besproken. Eventueel worden de volgende punten besproken: uw verwachtingen t.a.v. de thuiszorg, de medicatie die u gebruikt, (nieuwe) problemen die u ervaart en de zorg die nodig is in de komende periode. Ze kan u ook vragen naar uw behoefte aan begeleiding op het gebied van bijvoorbeeld financiën, activiteiten, sociale contacten en wonen.

Om de aan u geleverde zorg zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen kan het zijn dat zij na overleg met u, contact met uw huisarts en/of overige hulpverleners opneemt. De wijkverpleegkundige zal in overleg met u en/of familie/mantelzorger besluiten te stoppen met de huisbezoeken op het moment dat het niet meer noodzakelijk is dat zij nog komt.

Vragen
Indien u naar aanleiding van deze folder nog vragen heeft, kunt u die altijd stellen aan de verpleegkundige van de afdeling.

Geheimhouding en recht op privacy

Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl.


Foldernummer: ger290 versie juni 23


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |