Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Geriatrie (Ouderengeneeskunde)

Milde cognitieve stoornis of dementie en autorijden

Milde cognitieve stoornis of dementie en autorijden

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Om veilig een motorvoertuig te kunnen besturen is het belangrijk dat iemand zich kan concentreren, verkeerssituaties kan inschatten en tijdig hierop kan reageren. Daarnaast moet iemand de weg kunnen (terug)vinden. Dit kan moeilijker zijn voor iemand met de diagnose milde cognitieve stoornis (MCI) of dementie.

Wanneer u de diagnose MCI (Mild Cognitive Impairment) of dementie krijgt, raden wij u aan om contact op te nemen met uw (auto)verzekeraar om te informeren of u verplicht bent dit te melden. Als u een ongeluk krijgt en u heeft het niet gemeld, kan de verzekeraar weigeren uit te keren. Daarnaast adviseren wij u om een Gezondheidsverklaring in te vullen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR). Het CBR zal beoordelen of u een rijvaardigheidstest moet afleggen en of u nog steeds geschikt bent om een motorvoertuig te besturen. Dit is een morele verplichting voor zowel uzelf als uw naasten. Uw behandelend arts kan meestal geen definitieve uitspraak doen over uw rijvaardigheid.

Rijgeschiktheidsbeoordeling

Hoe vraagt u een rijtest aan?
Een beoordeling bij het CBR kan aangevraagd worden door een ‘Gezondheidsverklaring’ in te sturen. Dit is een formulier met vragen over uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Dit formulier kan online ingevuld worden op www.cbr.nl door in te loggen met uw DigiD. Er kan ook een papieren Gezondheidsverklaring ingevuld worden. Een papierenversie kan via de webshop van het CBR worden aangevraagd of bij de gemeente. Aan deze Gezondheidsverklaring (digitaal of op papier) zitten kosten verbonden en sommige gemeenten rekenen extra administratie kosten voor de Gezondheidsverklaring.

De Gezondheidsverklaring kunt u opsturen naar het CBR. De brief van uw medisch specialist waarin de aard en ernst van de cognitieve stoornissen/dementie vermeld staat, kunt u eventueel meesturen. De ernst van de dementie wordt uitgedrukt met de zogenaamde CDR-score (Clinical Dementia Rating). Deze loopt van 0 tot 3. Mensen met een zeer lichte of lichte vorm van dementie hebben een score van 0,5 of 1. Met deze score kan het zijn dat u nog mag rijden na een positieve beoordeling door het CBR. Mensen met een CDR-score van 2 of 3 mogen per definitie niet meer auto rijden.

Na ontvangst van de informatie kan het CBR besluiten dat u een rijvaardigheidstest moet afleggen. Als uit de rijvaardigheidstest blijkt dat u mag blijven autorijden, geldt dit voor een periode van 1 tot 3 jaar. Daarna moet het keuringsproces opnieuw worden doorlopen. Het recht om te blijven autorijden geldt alleen voor privégebruik en niet voor beroepsmatig rijden. U mag geen bus of vrachtwagen besturen. Op uw rijbewijs wordt een code geplaatst die dit aangeeft.

Wanneer iemand blijft auto rijden
In het geval dat iemand aan de ziekte dementie lijdt, kan het zo zijn dat deze persoon vergeet dat rijden niet langer toegestaan is. Dit kan leiden tot conflictsituaties.
Enkele tips om in te spelen op dementerende mensen die volharden in het auto rijden:
Vrijheid behouden
Het is belangrijk dat degene, die het auto rijden heeft opgegeven zijn vrijheid behoudt. Deze persoon dient in de mogelijkheid te verkeren om vrienden te bezoeken, aan sociale activiteiten deel te nemen en boodschappen te doen. Familie en/of vrienden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de onafhankelijkheid en bijbehorende bewegingsvrijheid van de betreffende persoon.

Alternatieve vervoersmiddelen

Natuurlijk zijn er ook tal van alternatieve vervoersmiddelen om deel te nemen aan het verkeer.

Met openbaar vervoer
Een persoon met dementie kan waarschijnlijk niet geheel zelfstandig met het openbaar vervoer reizen en zal enige hulp kunnen gebruiken. Stippel bijvoorbeeld samen een vaste route uit naar een plaats die door de betreffende persoon met regelmaat wordt bezocht. Noteer op een briefje de te volgen route. Mocht de persoon iemand anders bezoeken, vraag dan of die persoon even belt als de licht dementerende persoon is gearriveerd en ook wanneer hij/zij vertrekt.

Te voet
Het kan geen kwaad om samen stil te staan bij het deelnemen aan het verkeer als voetganger, zoals regels omtrent oversteken en gebruikmaking van de weg wanneer een trottoir ontbreekt. Lichtgekleurde of reflecterende kleding wordt aangeraden wanneer men als voetganger in het donker deelneemt aan het verkeer.

Op de fiets
In gevallen dat iemand lange tijd niet heeft gefietst, kan het raadzaam zijn om alvorens op de fiets deel te nemen aan het verkeer, gebruik te maken van een hometrainer om de spieren te trainen. Bovendien is het verstandig om de verkeerssituatie in de buurt na te gaan, zijn er fietspaden aanwezig? Ook is het aan te raden om samen de verkeersregels voor fietsers op te frissen.

Daarnaast is het belangrijk dat de fiets op de juiste hoogte is afgesteld en in goede staat verkeert. Hulpmiddelen zoals een achteruitkijkspiegel kunnen deelname aan het verkeer op de fiets vergemakkelijken. Ook valt te denken aan het gebruik van een helm voor de eigen veiligheid.

Tegenwoordig wordt er veel gebruik gemaakt van een elektrische fiets. Bij het aanschaffen en/of gebruik hiervan is het verstandig te kijken hoe hoog de snelheid is, vaak kan er een snelheidsbegrenzer ingesteld worden.

Met de bromfiets/scooter/brommobiel
Om deze te mogen besturen is een AM rijbewijs nodig. Iedereen die een rijbewijs A of B heeft, krijgt automatisch een AM rijbewijs. Voor een AM rijbewijs gelden geen medische geschiktheidseisen. Mensen met een diagnose MCI/dementie zouden dus bovenstaande voertuigen mogen besturen mits ze veilig kunnen deelnemen aan het verkeer.
Wij adviseren u om de verkeersregels samen op te frissen en de verkeerssituatie in de omgeving te verkennen.

De bromfiets/scooter/brommobiel moet in goede conditie zijn, het liefst uitgerust met achteruitkijkspiegels. Het dragen van een valhelm op bromfiets of scooter is noodzakelijk.

Als iemand nooit op een bromfiets of scooter aan het verkeer heeft deelgenomen, is het niet vanzelfsprekend om daar op oudere leeftijd mee te beginnen. Men heeft, vanwege de hogere snelheid van een bromfiets, te maken met snel veranderde verkeerssituaties. Bovendien is het voor een persoon met dementie vaak niet mogelijk om iets nieuws aan te leren.
Afhankelijk van de ervaring met bromfiets/scooter rijden kan het wel een alternatief zijn voor de auto. Mocht het CBR echter rijdongeschiktheid hebben geconcludeerd krijgt u geen nieuw rijbewijs en kunt u ook geen brommobiel besturen.

De scootmobiel
Er zijn verschillende scootmobiels in omloop. Het is mogelijk om tegen een redelijke prijs een tweedehands scootmobiel te kopen. Voor meer informatie kunt u onder andere terecht bij de Thuiszorgwinkel. Ook bij de scootmobiel adviseren wij u om samen verkeersregels op te frissen en te verdiepen in de voor scootmobiels geldende verkeersregels. Daarnaast heeft u instructies en oefeningen onder begeleiding nodig om het besturen van een scootmobiel aan te leren. Iets wat voor een persoon met dementie zeer moeilijk kan zijn.

Nuttige informatie
www.cbr.nl
Website van het Centraal Bureau. Rijvaardigheidsbewijzen met informatie over het verlengen van het rijbewijs, verklaring van geschiktheid, rijopleidingen en rijscholen. Regeling eisen geschiktheid 2000: paragraaf 8.6.1 heeft betrekking op dementie.

www.gawijsopweg.nl

Website met informatie over o.a. deelnemen in het verkeer op leeftijd en verkeersdeelname ondanks ziekte of medicatiegebruik.

www.anwb.nl en www.rijksoverheid.nl
Informatie en tips over verkeersregels.

www.veiligverkeernederland.nl
Website van Veilig Verkeer Nederland.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis, dus ook artsen en verpleegkundigen, hebben een geheimhoudingsplicht. Ook hebt u recht op privacy. Uitgebreide informatie staat in de folder 'De rechten en plichten van de patiënt', verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Ook staat de folder op: www.skbwinterswijk.nlFoldernummer: ger749 versie mei 23


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |