Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Radiologie

DEXA-onderzoek

DEXA-onderzoek

Botdichtheidsmeting

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Binnenkort wordt u verwacht op de afdeling Radiologie voor een DEXA-onderzoek (botdichtheidsmeting). Bij dit onderzoek worden, door middel van röntgenstralen, afbeeldingen gemaakt van de onderste rugwervels en van de heup. Met dit onderzoek wordt de dichtheid van het bot en de mate van eventuele botontkalking (osteoporose) bepaald. In deze folder kunt u lezen hoe dit onderzoek verloopt en wat de risico’s en bijwerkingen zijn.

De afdeling Radiologie
Op de afdeling Radiologie is de radioloog verantwoordelijk voor de onderzoeken. De radiodiagnostisch laborant voert in opdracht van de radioloog het onderzoek zelfstandig uit.

Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn?
Röntgenstraling kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn? Bespreek dan met uw arts of het onderzoek kan worden uitgesteld. Daarnaast meldt u dit óók altijd aan de laborant, voorafgaand aan het onderzoek.

Hoe bereidt u zich voor?
De botdichtheidsmeting kan niet plaatsvinden als u binnen een week ervoor, een onderzoek heeft ondergaan met bariumcontrast (maag- of darmonderzoek). Dit middel beïnvloedt de metingen. Moet u vlak voor de botdichtheidsmeting een barium-contrast onderzoek ondergaan, meldt u dit dan bij de afdeling Radiologie. Er wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt.

Heeft u kort geleden een botbreuk gehad, of is er metaal aanwezig in uw heup of rug (bijvoorbeeld schroeven of een heupprothese)? Dan is het belangrijk dat u dit vooraf meldt aan de radiodiagnostisch laborant.

Kleding
Kleding zonder knopen en/of ritsen mag u aanhouden, ook het ondergoed mag u aanhouden. Als u een BH draagt wordt u verzocht deze uit te doen. Houd hier met uw kledingkeuze rekening mee.

Wat neemt u mee?
Waar meldt u zich?
Meldt u zich op tijd bij de afdeling Radiologie, route 6.2. Hierna neemt u plaats in de wachtruimte. Als u aan de beurt bent, wordt u opgehaald door de laborant.

Wat gebeurt er bij het onderzoek?
In de onderzoekskamer worden uw lengte en gewicht opgenomen. Deze gegevens zijn nodig voor het maken van de botdichtheidsberekening. Tijdens de metingen ligt u op uw rug op de onderzoekstafel. Er worden 3 metingen uitgevoerd: van de rug, van een heup bot en er wordt een meting gedaan van de zijkant van de hele wervelkolom. Bij deze meting wordt de hoogte van de wervels bepaald. Boven de onderzoekstafel hangt een balk, die meetapparatuur bevat. Een onderdeel in deze balk, de detector, beweegt tijdens het onderzoek van links naar rechts over de onderzoekstafel. Hierdoor kunt u een lichte trilling voelen. Het uitvoeren van de metingen duurt steeds enkele minuten. Met een speciaal computerprogramma wordt de botdichtheid berekend. De radioloog beoordeelt deze uitkomsten.

Hoe lang duurt het onderzoek?
Het onderzoek duurt ongeveer 25 minuten.

Van wie krijgt u de uitslag?
De radioloog beoordeelt het onderzoek en geeft de uitslag door aan uw behandelend arts (huisarts of specialist). U neemt zelf contact op met de secretaresse van uw behandelend arts om een afspraak te maken voor de uitslag. Mogelijk heeft u al een datum voor het bespreken van de uitslag gekregen.

Bijwerkingen/risico's
Bij dit onderzoek wordt gebruikt gemaakt van röntgenstraling.

Bent u verhinderd?
Meldt u dit dan minstens 24 uur voor aanvang van het onderzoek. We kunnen dan nog een andere patiënt in uw plaats helpen.

Heeft u nog vragen?
Neemt u dan contact op met de afdeling Radiologie of met uw behandelend arts. De laborant vertelt u tijdens het onderzoek steeds wat er gaat gebeuren. U kunt dan ook vragen stellen. De afdeling Radiologie is bereikbaar via telefoonnummer 0543 - 54 46 20, op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: rad036 versie apr 24


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |