Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kindergeneeskunde

Droog-bedtraining

Droog-bedtraining

Voor kinderen tot 18 jaar

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Van bedplassen wordt gesproken als je na je 5e levensjaar nog in bed plast zonder dat er plasproblemen overdag zijn. Vaak spelen verschillende oorzaken een rol waardoor het niet lukt om droog te blijven. Eén van de redenen die door de meeste ouders wordt herkend is “het diepe slapen” waardoor het kind de (aandrang) signalen van de blaas in de slaap niet voelt. Door middel van training is dit probleem te verbeteren of te verhelpen en kan het kind leren deze signalen wel te herkennen. Het ’s avonds wekken en het bijhouden van een kalender zijn hier voorbeelden van. Indien het probleem nog op achtjarige leeftijd bestaat, is het mogelijk het probleem van het bedplassen aan te pakken door middel van de droog-bedtraining.

Bedplassen en training
De droog-bedtraining is een training waarbij het kind leert wakker te worden van de aandrangsignalen van de blaas met behulp van een plaswekker. In het SKB wordt deze behandeling uitgevoerd door een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit een kinderarts, urotherapeut en een medisch pedagogisch zorgverlener (MPZ). In eerste instantie heeft de kinderarts bekeken of er lichamelijk factoren zijn, die het bedplas probleem kunnen veroorzaken. De urotherapeut en medisch pedagogisch zorgverleners zullen de training gedurende de opnameweek begeleiden. De urotherapeut doet de nazorg gedurende drie maanden na de opnameweek.

De behandeling
De droog-bedtraining is een gedragstherapeutische werkwijze om ’s nachts droog te worden. Oefeningen voor het slapen gaan en het gebruik van een plaswekker worden gecombineerd. De totale training duurt twee á drie maanden. Binnen deze periode lukt het 90% van de kinderen om helemaal droog te worden. Dit percentage wordt behaald door een goede voorbereiding en begeleiding van onze kant, maar vooral ook door motivatie en inzet van het kind en u als ouders.

Intake
De intakefase van de behandeling bestaat in de regel uit twee poliklinische afspraken. Tijdens de eerste afspraak bespreekt de urotherapeut het verloop van het bedplassen door de jaren heen. Ook wordt gesproken over de actuele situatie overdag en in de nacht.

Naast eerste adviezen krijgt u een trainershandleiding en een folder voor het aanschaffen van de plaswekker mee. Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar na te vragen of deze vergoed wordt.

Tijdens een tweede gesprek wordt verder ingegaan op de inhoud van de training. De oefeningen en afspraken die horen bij de training worden met u en uw kind besproken. In een eigen werkboek zal uw kind de resultaten gaan bijhouden. Als alles duidelijk is, kan samen met u en uw kind besloten worden of uw kind de droog- bedtraining gaat volgen.

Opname
De training start met een opname van vijf dagen op de kinder-afdeling waar kinderen/jongeren en jongvolwassenen worden opgenomen. Er zijn gedurende het gehele jaar vaste weken gepland waarop er telkens in groepjes van maximaal drie jongens of meisjes getraind wordt. Het is gebleken dat het als prettig wordt ervaren om samen met lotgenoten te trainen. Het kan echter ook zijn dat uw kind die week de enige droog-bedtrainer is.

De training vindt plaats onder begeleiding van de urotherapeut en medisch pedagogisch zorgverlener. Het begint met een opname gesprek op maandagmiddag en eindigt met een ontslaggesprek op vrijdagochtend. In deze week kan uw kind gedeeltelijk naar school. Tijdens het ontslaggesprek op vrijdagmorgen bespreekt de urotherapeut met u en uw kind het verloop van de opname. Thuis zal de training nog twee á drie maanden worden voortgezet.

Thuistraining
Er volgen nog drie afspraken met telkens ongeveer één maand tussenruimte. Door middel van de resultaten die uw kind in zijn of haar werkboek heeft vastgelegd kan de urotherapeut de vorderingen bespreken en zo nodig aanvullende adviezen geven. Een half jaar en een jaar na opname volgt een telefonische evaluatie.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan gerust contact op met de urotherapeut, tijdens kantooruren op telefoonnummer: 0543 - 54 44 95.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft uw kind recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: kin458 versie jun 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |