Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kindergeneeskunde

Droog-bedtraining

Droog-bedtraining

Voor jongeren vanaf 12 jaar

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Inleiding
Van bedplassen wordt gesproken als je na je 5e levensjaar nog in bed plast zonder dat er plasproblemen overdag zijn. Vaak spelen verschillende oorzaken een rol waardoor het niet lukt om droog te blijven. Een van de redenen die door de meeste jongeren wordt herkend is “het diepe slapen” waardoor de (aandrang) signalen van de blaas in de slaap niet worden gevoeld. Door middel van training is dit probleem te verbeteren of te verhelpen en kun je leren deze signalen wel te herkennen. Als je acht jaar geweest bent kun je voor een droog- bedtraining naar het Streekziekenhuis Koningin Beatrix komen.
In het SKB wordt deze behandeling uitgevoerd door een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit een kinderarts en een pedagogisch medewerker. In eerste instantie beoordeelt de kinderarts of er lichamelijke factoren zijn, die de oorzaak kunnen zijn van het bedplasprobleem. Als dit niet het geval is zal de pedagogisch medewerker in twee gesprekken met jou beoordelen of het volgen van de droog bed training voor jou geschikt is. De pedagogisch medewerker zal je tijdens de opname week begeleiden. Ook houdt zij contact met je gedurende drie maanden na de opnameweek.

De behandeling
De droog-bedtraining is een training waarbij oefeningen voor het slapen gaan en het gebruik van een plaswekker worden gecombineerd. De totale training duurt twee á drie maanden. Binnen deze periode lukt het 90% van de jongeren om helemaal droog te worden. Dit percentage wordt gehaald door een goede voorbereiding en begeleiding van onze kant, maar vooral ook door motivatie en inzet van jou zelf.

Intake
Het eerste deel van de behandeling bestaat meestal uit twee afspraken met de pedagogisch medewerker op de polikliniek. Tijdens de eerste afspraak bespreekt de pedagogisch medewerker het verloop van het bedplassen door de jaren heen. Ook wordt gevraagd hoe het plasprobleem nu is. Met de eerste adviezen kun je direct aan de slag. Je ouders krijgen een trainershandleiding en een folder voor het aanschaffen van de plaswekker mee. Wij adviseren je of je ouders om bij de zorgverzekeraar na te vragen of deze vergoed wordt.

Tijdens een tweede gesprek wordt verder gesproken over de inhoud van de training. De oefeningen en afspraken die horen bij de training worden met je besproken. In een eigen werkboek zul je de resultaten gaan bijhouden. Als alles duidelijk is, kunnen we samen met jou en je ouders besluiten of je de training gaat volgen.

Opname
De training start met een opname van vijf dagen op de afdeling jongeren / jongvolwassenen. Tijdens de training wordt je begeleid door de pedagogisch medewerker. Er zijn het hele jaar vaste weken gepland waarop er telkens in groepjes van maximaal drie jongens of meisjes getraind wordt. De training begint met een opname gesprek op maandagmiddag en eindigt met een ontslaggesprek op vrijdagochtend. In deze week kun je gedeeltelijk naar school. Tijdens het ontslaggesprek op vrijdagmorgen bespreekt de pedagogisch medewerker met jou en je ouders het verloop van de opname. Thuis zal de training nog twee á drie maanden doorgaan.

Thuistraining
Er volgen nog drie afspraken met telkens ongeveer één maand tussenruimte. Door middel van de resultaten die je in het werkboek hebt bijgehouden kan de pedagogisch medewerker de vooruitgang met je bespreken en zo nodig aanvullende adviezen geven. Een half jaar en een jaar na de start van de training volgt een telefonisch contact.

Toestemming voor een behandeling door kind en/of ouders
Volgens de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst) mag een behandeling alleen worden uitgevoerd als daar toestemming voor is gegeven door kind en/of ouders. Wie deze toestemming geeft is afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Om toestemming te kunnen geven moet een kind of jongere en zijn/haar ouders de informatie van de behandelaar krijgen. Deze bespreekt in begrijpelijke taal:
Jongeren van twaalf tot en met vijftien jaar
Jongeren van zestien en zeventien jaar
Vanaf 16 jaar is de beslissing aan jou:
Als je dat fijn vindt, mogen je ouders ook geïnformeerd worden en meebeslissen.

Vragen
Heb je na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan gerust contact op met de pedagogisch medewerker van de afdeling, tijdens kantooruren op telefoonnummer: 0543 54 44 95.

Meer over toestemming en informeren
Naast rechten, heb je als patiënt ook plichten. Je moet de zorgverlener altijd voldoende informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen. Meer informatie over deze rechten en plichten voor ouders, patiënten en hulpverleners vind je op:
En in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’, verkrijgbaar op de afdeling en bij Patiënteninformatie in de centrale hal.

Geheimhouding en recht op privacy

Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heb je als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kun je vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: kin459 versie jul 18


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |