Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Urologie

Dubbel-J katheter

Dubbel-J katheter

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Bij u is een afvloed belemmering in de ureter (urineleider) geconstateerd. Uw behandelend arts heeft met u besproken om bij u een dubbel-J katheter te plaatsen. In deze folder vindt u algemene aanvullende informatie over deze ingreep. Voor u persoonlijk kan de situatie anders zijn, dan hier is beschreven. Als dit het geval is, legt uw behandelend arts dit aan u uit. Deze folder is gericht op het inbrengen van een dubbel-J katheter op de operatiekamer. Tevens kan deze ingreep ook poliklinisch worden verricht. De hoofdstukken: voorbereiding voor opname tot en met operatiedag zijn dan niet voor u van toepassing.

Wat is een dubbel-J katheter
Uw nieren produceren urine. De urine loopt via de urineleiders naar uw blaas. Soms kunnen de nieren de urine niet goed afvoeren. De urineleiders kunnen bijvoorbeeld door een ontsteking of beschadiging te nauw worden. Ook kunnen nierstenen een urineleider blokkeren. U merkt dit meestal door hevige pijnklachten (kolieken) en een temperatuursverhoging. Als de nieren de urine niet goed kunnen afvoeren, kan dit stuwing van urine in het nierbekken veroorzaken. Dit veroorzaakt onder andere de pijnklachten, maar kan op langere duur ook tot verslechtering van de nierfunctie leiden. Om de urine toch af te voeren naar de blaas, plaatsen we een dubbel-J katheter in uw urineleider. Dit is een dun slangetje met aan beide uiteinden een krul. In beide krullen zitten gaatjes om de urine af te voeren. Eén krul komt in uw nier te liggen, de andere krul ligt in uw blaas. Een dubbel-J katheter kan in één of beide urineleiders worden ingebracht.
Door het plaatsen van de dubbel-J katheter wordt de urineafvloed vanuit de nier naar de blaas gewaarborgd.

Redenen voor het plaatsen van een dubbel-J katheter
Voorbereiding voor opname
U ontvangt een uitnodiging voor het preoperatief spreekuur (POS). Hiervoor vult u een vragenlijst in. Dit kan via Mijn SKB (zie folder ‘mijn SKB’). In de vragenlijst kunt u bijzonderheden over uw gezondheid en medicatie aangeven. Meer informatie vindt u in de folder: ‘Opname en verblijf’.

Voor het inbrengen van de dubbel-J katheter wordt een afspraak met u gemaakt. Als het om een geplande plaatsing van een dubbel-J katheter gaat, wordt u op een verpleegafdeling opgenomen. Het kan ook voorkomen dat tijdens de ziekenhuisopname besloten wordt dat u een dubbel-J katheter nodig heeft. De plaatsing van de dubbel-J katheter wordt op de operatiekamer uitgevoerd.

Het pre-operatieve spreekuur (POS)

Het POS houdt in, dat u op één dag bij verschillende disciplines komt. U komt namelijk achtereenvolgens bij de apothekers- assistente, de anesthesioloog en de opnameverpleegkundige.

Apothekersassistente
Als u medicatie gebruikt, gaat u naar de apothekersassistent. Zij bekijkt samen met u de medicatie die u thuis gebruikt en zorgt ervoor dat deze in de computer wordt verwerkt. Zo weten zowel de specialisten als de verpleegkundigen wat u gebruikt aan medicatie. Juiste informatie is belangrijk, omdat bepaalde medicatie van invloed kan zijn op de medicatie die bijvoorbeeld voor de verdoving wordt gebruikt.

Anesthesie
U wordt tijdens dit gesprek geïnformeerd over de gang van zaken rondom de operatie en welke vorm van verdoving u krijgt. De anesthesioloog, Physician Assistant (PA) of anesthesie-medewerker bekijkt uw medische geschiedenis en brengt uw gezondheidssituatie in kaart. Uw gezondheidstoestand wordt gecontroleerd en eventueel wordt gericht medisch onderzoek verricht. Het kan zijn dat aanvullend onderzoek nodig is om een beter inzicht te krijgen.

Als u bloedverdunners, plasmedicatie of diabetes medicatie gebruikt, krijgt u tijdens dit gesprek instructies over hoe u hiermee om moet gaan. Voor meer informatie kunt u de patiëntenfolder: ‘Uw operatie en anesthesie’ doorlezen.

Opnameverpleegkundige
U hebt afsluitend een opnamegesprek met de opnameverpleegkundige. Tijdens dit gesprek worden uw persoonlijke gegevens geïnventariseerd. De verpleegkundige probeert zo goed mogelijk uw voorgeschiedenis, thuissituatie, eventueel nazorgbehoeften en andere bijzonderheden in kaart te brengen. Deze informatie is ook voor de verpleegkundige op de afdeling zichtbaar op het moment dat u opgenomen wordt. Daarnaast geeft de verpleegkundige u, waar nodig, aanvullende informatie over de opname, operatie en nazorg.

Bevestiging opnamedatum
Een week voor opname wordt de ingreep telefonisch bevestigd. Dan hoort u ook op welke verpleegafdeling u wordt verwacht.

Voorbereiding thuis
Als u bloedverdunners gebruikt moet u hiermee, in overleg met de behandelend arts, tijdig voor de operatie stoppen. Eventuele plasmedicatie en diabetes medicatie gebruikt u zoals afgesproken met de anesthesist.

Voor de opname neemt u mee:
Enkele tips:
Voor verdere algemene informatie over uw opname kunt u de patiëntenfolder: ‘Opname en verblijf’ doorlezen. In verband met de hygiëne geven wij u het advies vooraf thuis te douchen en eventuele make-up en sieraden te verwijderen. Een eventuele (trouw)ring moet ook af; indien dit thuis niet lukt, adviseren wij u vóór de opnamedag naar een juwelier te gaan.

Patiëntveiligheid
Ter verhoging van de patiëntveiligheid vragen onze medewerkers regelmatig naar uw naam en geboortedatum. Daarnaast wordt rondom de operatie meerdere malen een checklist afgewerkt, waarbij men nagaat of alle gegevens juist zijn en of alle handelingen zijn uitgevoerd. Ook bij de overdracht van de operatieafdeling naar de verpleegafdeling vindt deze controle plaats.

Operatiedag

Op de afgesproken dag en tijdstip meldt u zich op de met u afgesproken afdeling. Mocht u het prettig vinden, dan kunt u zich bij de Gastenservice in de centrale hal melden, waarna u naar de afdeling wordt begeleid. Op de afdeling wordt u ontvangen door een verpleegkundige die u wegwijs maakt op de afdeling. De verpleegkundige houdt een kort opnamegesprek met u. Daarnaast wordt uw bloeddruk en lichaamstemperatuur gemeten en uw hartslag geteld.

Voor de operatie doet u een operatiejas aan. Sieraden (kettingen, horloge, ringen, etc.) moeten allemaal af worden gedaan.
Als u (thuis) uw ring niet af kunt krijgen, adviseren wij u naar een juwelier te gaan. Als u uw ring op de operatiedag niet afkrijgt, moet deze doorgeknipt worden. Ook eventuele piercings moeten zijn verwijderd.

Een eventuele bril en/of een gebitsprothese kunt u op- of inhouden in overleg met de verpleegkundige. Eventuele contactlenzen of piercing moeten uit. U krijgt voor de operatie medicijnen tegen de pijn, zodat deze alvast kunnen inwerken. Daarnaast kan zo nodig een rustgevend tabletje worden gegeven waar u wat slaperig van wordt. De verpleegkundige brengt u met bed naar de voorbereidingskamer (Holding). U krijgt hier een infuus en de anesthesioloog dient de verdoving toe.

Poliklinische behandeling
In sommige gevallen kan er gekozen worden om de dubbel-J katheter poliklinisch in te brengen. Indien de uroloog met u heeft afgesproken dat de dubbel-J katheter poliklinisch wordt ingebracht, dan meldt u zich op het met u afgesproken tijdstip op de Polikliniek Urologie. Hier wordt u verder begeleid door de verpleegkundige.

Het inbrengen van de dubbel-J katheter
Via de penis of vagina wordt een gelei in uw plasbuis gespoten. Dit kan een licht gevoel tot aandrang om te plassen geven. De gelei heeft een verdovende werking en dient tevens als glijmiddel. De uroloog brengt via uw plasbuis een kijkbuis in uw blaas. Via de kijkbuis wordt de katheter in uw urineleider geplaatst. De krullen aan beide uiteinden van de katheter zorgen ervoor, dat deze op zijn plaats wordt gehouden. Tijdens het inbrengen van de katheter controleert de arts door röntgenstralen of de katheter op de juiste plaats terecht komt. De behandeling duurt tien tot vijftien minuten. Afhankelijk van de reden waarom u een katheter krijgt, kan deze langere tijd in uw lichaam blijven.

Adviezen na plaatsen dubbel-J katheter
Het is belangrijk dat u de volgende adviezen in acht neemt om de kans op complicaties te verkleinen:
Contact opnemen
Neem contact op met de polikliniek Urologie indien:
Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 16.30 uur op telefoonnummer 0543 - 54 46 30. Als u in de eerste 24 uur na de behandeling (‘s avonds of ’s nachts) problemen hebt, kunt u contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp op telefoonnummer: 0543 - 54 45 55.

Verwijderen van de dubbel-J katheter

De arts spreekt met u af wanneer de dubbel J-katheter verwijderd wordt. De dubbel J-katheter wordt verwijderd op de polikliniek Urologie door middel van een blaasonderzoek. Mocht het anders verlopen, dan bespreekt de arts dit met u. Bij het plassen gaat de urine via de plasbuis naar buiten. Via de plasbuis wordt een flexibel buisje naar binnen geschoven tot in de blaas. De blaas wordt op de monitor in beeld gebracht om de dubbel J-katheter te kunnen zien, waarbij de blaas iets gevuld wordt. Door het flexibele buisje kan een paktangetje worden geschoven die de dubbel J-katheter vastpakt. Daarna worden de kijkapparatuur en de dubbel J-katheter in een keer verwijderd.
Dit kan even een kort vervelend gevoel geven in de buik-/flankstreek. Deze behandeling duurt in totaal ongeveer 5 minuten.

Na afloop van het onderzoek kunt u last hebben van een loze aandrang. Dit verdwijnt na enkele uren vanzelf. Ook kunt u een branderig gevoel ervaren bij het plassen, dit kan één tot twee dagen duren, en gaat vanzelf over. Na het onderzoek kunt u het beste goed drinken. Het kan zijn dat u na het onderzoek wat bloed plast.

Ziekte of verhindering
Als u door ziekte of een andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Urologie. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u.

Vragen
Bij vragen over uw behandeling kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 16.30 uur op telefoonnummer 0543 54 46 30.

Tot slot
Deze brochure betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend arts. Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding geven tot wijzigingen. De uroloog bespreekt dit met u.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl.

Wij zouden het op prijs stellen, als u uw ervaringen wilt delen op de volgende website: www.zorgkaartnederland.nl.


Foldernummer: uro727 versie nov 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |