Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Mammacare
Chirurgie

Ductaal Carcinoma In Situ

Ductaal Carcinoma In Situ

(DCIS)

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Bij u is een voorstadium van borstkanker geconstateerd. Deze afwijking wordt Ductaal Carcinoma In Situ (afgekort DCIS) genoemd. Uw arts of verpleegkundig specialist heeft uitgelegd wat DCIS inhoudt en welke behandeling voor u het beste is. In deze folder kunt u deze informatie nog eens rustig nalezen.

De normale borst
Bij het bevoelen van uw borsten zult u merken dat ze onder de gladde huid wat bobbelig aanvoelen. De bobbeltjes die u voelt zijn melkklieren. De borst is opgebouwd uit een aantal melkklieren die samen het borstklierweefsel vormen. Om de melkklieren heen ligt vet- en steunend bindweefsel. Deze drie soorten weefsel bij elkaar vormen de borst. In de melkklieren wordt moedermelk aangemaakt. In de melkgangen vloeit de melk naar de tepels. Op de tekening hieronder ziet u hoe de borst is opgebouwd.

Wat is DCIS?
In het weefsel van uw borst zijn door de patholoog, onder de microscoop, onrustige/afwijkende cellen gevonden. Het is een celtype waarvan we weten dat het vaak leidt tot borstkanker.

DCIS is een vermeerdering van afwijkende cellen in de melkgangen van de borst. DCIS komt meestal op maar één plek in de borst voor. Ook kan de afwijking omvangrijk zijn en uitgespreid over een groot gebied. In de helft van de gevallen is de doorsnede meer dan drie centimeter. In sommige gevallen kan de afwijking hard en stug aanvoelen. Maar in ruim 80% van alle gevallen is niets te voelen.

DCIS wordt vaak via een mammografie of bij het bevolkingsonderzoek voor borstkanker ontdekt. Dan zijn er microcalcificaties (kalkspatjes, gevormd door de DCIS) te zien op het mammogram. Er bestaan ook goedaardige kalkspatjes. De diagnose DCIS wordt gesteld met een stereotactische biopsie. Dit is een onderzoek, waarbij een pijpje weefsel uit de borst wordt weggenomen met een soort injectienaald. Dit weefsel wordt opgestuurd voor onderzoek onder de microscoop.
Hierover is een aparte folder beschikbaar.

DCIS is geen borstkanker, maar kan wel tot borstkanker leiden, over vijf maanden maar ook pas over vijf jaar. Het verschil is als volgt: bij DCIS bevindt de afwijking zich in de melkgangen en groeit in eerste instantie niet door de wand van melkgangen heen en kan in deze fase niet uitzaaien. Het risico van latere groei door de melkgangwand heen bestaat echter wel. Als er doorgroei in omliggend weefsel plaatsvindt is er sprake van borstkanker, dat wel de mogelijkheid heeft om uit te zaaien. Uitzaaien betekent dat cellen losraken en via bloedvaten en/of lymfvaten op een andere plek in het lichaam terechtkomen.

Vormen van DCIS
We onderscheiden drie vormen van DCIS:
• Graad 1: goed gedifferentieerd DCIS
Cellen zijn afwijkend, maar lijken nog goed op de
oorspronkelijke cellen.
• Graad 2: matig gedifferentieerd DCIS
Een vorm tussen goed en slecht gedifferentieerd
• Graad 3: weinig of slecht gedifferentieerd DCIS
Cellen zijn afwijkend en lijken nauwelijks meer op de
oorspronkelijke cellen.

Als er sprake is van alleen DCIS dan kunnen geen uitzaaiingen ontstaan. Wel kan binnen het gebied van de DCIS een invasieve (infiltrerende) haard (borstkanker) ontstaan. Zo’n invasieve haard kan wél uitzaaien, bijvoorbeeld naar de lymfklieren. Het omgekeerde kan ook: er kan een DCIS afwijking rond een al bestaande borstkankertumor ontstaan.

De behandeling van DCIS
DCIS is geen borstkanker, maar wordt in eerste instantie wel als borstkanker behandeld. Een operatie is nodig om het gebied van de DCIS weg te halen tot in het gezonde weefsel. Dit kan door een borstsparende operatie of door een borst-verwijderende ingreep (ablatio mamma), afhankelijk van de uitgebreidheid van de DCIS en de grootte van de borst. Meer informatie over de operatie en opname leest u in de betreffende folder.

Herstel/resultaten
De genezingskansen zijn bij een juiste behandeling van DCIS vrijwel 100%. Als DCIS terugkeert, is dat in 50% van de gevallen als invasieve borstkanker en niet meer alleen als DCIS.

Vragen
Onze ervaring is dat thuis allerlei vragen kunnen opkomen over uw ziekte of uw operatie. Het is dan prettig om de informatie die u heeft gekregen, nogmaals met iemand te kunnen doornemen. Daarom heeft de mammacareverpleegkundige een spreekuur voor vrouwen die een borstoperatie zullen/of hebben ondergaan.
Ook na de ingreep bent u hier welkom, bijvoorbeeld om terug te kijken of om eventuele problemen te bespreken die u of uw partner ervaren als gevolg van uw ziekte, zoals angst, onzekerheid of vermoeidheid.

De mammacareverpleegkundige is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur. T 0543 54 45 08. Ook kunt u bellen met de polikliniek Chirurgie. De polikliniek is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur via telefoonnummer 0543 54 42 50.

Tot slot
U heeft een aandoening die bij weinig mensen bekend is. Dat maakt het lastig om te praten over uw aandoening en behandeling. Enerzijds gaat het niet om borstkanker, anderzijds moet u wel de ingrijpende behandeling ondergaan zoals bij borstkanker. Dat is moeilijk te verwerken en voor uw familie en kennissen soms moeilijk te begrijpen. Niet zelden wordt DCIS verward met borstkanker. Velen denken daardoor te weten wat u mankeert en hoe u behandeld zou moeten worden. Dit kan verwarrend zijn en onzekerheid oproepen.

Uw behandeling wordt afgestemd op uw persoonlijke situatie. Een behandelingsadvies komt tot stand in teamverband en wordt stap voor stap met u besproken. Als zaken niet duidelijk zijn, aarzelt u dan niet om vragen te stellen. Het is belangrijk dat u vertrouwen heeft in uw chirurg en in de voorgestelde behandeling.
Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl.


Foldernummer: mam650 (M) aug 21


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |