Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Radiologie

Duplexonderzoek van de bloedvaten in de buik

Duplexonderzoek van de bloedvaten in de buik

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Inleiding
Binnenkort wordt u verwacht voor een duplex onderzoek van de bloedvaten in de buik.

Wat is een duplex onderzoek?
Duplex betekent ‘tweevoudig’. Bij een duplex onderzoek wordt gebruik gemaakt van twee technieken, namelijk echografie en doppler. Beide werken met geluidsgolven die voor mensen niet hoorbaar zijn (ultrageluid). Met echografie is het mogelijk om vanaf de buitenkant in ‘het lichaam’ te kijken. Zo kunnen de bloedvaten zichtbaar gemaakt worden op het beeldscherm. Met doppler kan het stroomgedrag van het bloed worden beoordeeld.

Hoe bereidt u zich voor?
Het is belangrijk dat 24 uur vóór het onderzoek bepaalde voedingsmiddelen niet meer gebruikt. Dit is nodig om de vorming van gas in uw darmen te beperken, omdat dit het onderzoek kan bemoeilijken. Het gaat om voedingsmiddelen zoals uien, prei, koolsoorten, peulvruchten en koolzuurhoudende en/of alcoholische dranken. De laatste vier uur voor het onderzoek mag u helemaal niet meer eten, drinken of roken. U mag wel een slokje water drinken. Medicijnen kunt u gewoon innemen. Als u suikerziekte heeft mag u een licht ontbijt nemen: een cracker of beschuit met een kop thee (geen koffie of melkproducten).

Wat voor kleding trekt u aan?
Tijdens het onderzoek moet uw bovenlichaam ontbloot worden. Houdt u hiermee rekening bij uw kledingkeuze.

Wat neemt u mee?
Een geldig legitimatiebewijs. Dit is een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument. Bent u nog niet ingeschreven of zijn uw gegevens gewijzigd? Meldt u zich dan eerst bij de receptie in de centrale hal, voordat u naar uw afspraak gaat.

Patiëntveiligheid
Ten behoeve van de patiëntveiligheid vragen onze medewerkers regelmatig, ter controle, naar uw naam en geboortedatum.

Waar meldt u zich?
Meldt u zich ruim op tijd aan de balie van de afdeling Radiologie. Hierna neemt u plaats in de wachtruimte. Als u aan de beurt bent, wordt u opgehaald door de laborant.
Hoe verloopt het onderzoek?
Voor dit onderzoek is het nodig dat u de buik ontbloot. U gaat op uw rug op een onderzoektafel liggen. Het licht wordt gedimd, zodat het beeldscherm goed te zien is voor de laborant. Om goed contact te maken met de huid wordt (soms koude) gel op de huid aangebracht. Vervolgens wordt een apparaatje dat geluidsgolven uitzendt (= transducer) tegen de huid gehouden. Daarmee worden op verschillende plaatsen de bloedvaten in de buik beoordeeld. Hierbij is het soms nodig om wat druk uit te oefenen op de buik. Dit kan als onaangenaam worden ervaren. Tijdens het onderzoek hoort u soms uw hartslag. Van de beelden op het beeldscherm worden foto’s gemaakt voor uw behandelend arts.

Hoe lang duurt het onderzoek?
Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 60 minuten.

Van wie krijgt u de uitslag?
De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts. Heeft u hiervoor nog geen afspraak? Neem dan contact op met de secretaresse van uw behandelend arts om een afspraak te maken voor de uitslag.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?
Laat dit dan minstens 24 uur voor aanvang van het onderzoek weten via het secretariaat van uw behandelend arts, wellicht kan er direct een nieuwe afspraak gepland worden. In uw plaats kan er dan een andere patiënt geholpen worden, zodat de wachtlijst beperkt blijft.

Heeft u nog vragen?
Neemt u dan contact op met de afdeling Radiologie of met uw behandelend arts. Tijdens het onderzoek vertelt de laborant steeds wat er gaat gebeuren. U kunt dan ook vragen stellen.
Telefonisch contact
De afdeling Radiologie is bereikbaar via telefoonnummer: 0543
54 46 20, op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: rad009 versie nov 21


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |