Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Keel-, neus- en oorheelkunde

Endoscopische operatie aan de bijholten van de neus

Endoscopische operatie aan de bijholten van de neus

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Binnenkort wordt u één dag in het ziekenhuis opgenomen voor een operatie aan de bijholten van uw neus. In deze folder vindt u informatie over de voorbereiding, operatie en leefregels na de operatie. Wilt u deze folder meenemen naar het ziekenhuis op de dag dat de operatie plaatsvindt.

Wat zijn neusbijholten
Boven en naast de neus bevinden zich holle ruimten in het hoofd, de neusbijholten. Deze neusbijholten staan in directe verbinding met de neusholte. Voorbeelden van de neusbijholten zijn de voorhoofdsholten en kaakholten. De twee voorhoofdsholten liggen boven de ogen en de twee kaakholten bevinden zich achter de wangen. Minder bekend maar zeker zo belangrijk zijn de holten in het zeefbeen.

De zeefbeenholten bestaan uit vele kleine holten en bevinden zich aan beide kanten van de neus en de oogkas. De kaakholten en de voorhoofdsholten staan via dit zeefbeen in verbinding met de neus.

Als laatste holte is er nog de wiggebeensholte. Deze ligt ver achter bovenin de neus.

Wanneer is een operatie aan de neusbijholten nodig
De belangrijkste reden voor een operatie aan de neusbijholten is een chronische ontsteking. Een chronische ontsteking is een ontsteking aan de neusbijholten die niet geneest ondanks intensieve therapie met bijvoorbeeld medicijnen of spoelingen. Een dergelijke chronische ontsteking kan gepaard gaan met de vorming van poliepen. De ontsteking kan op zichzelf staan, maar er kunnen ook meerdere bijholten tegelijk ontstoken zijn.

Vooral in het geval van een chronische ontsteking van de zeefbeenholten kunnen ook de kaakholten en zelfs de voorhoofdsholten ontstoken raken. De zeefbeenholten hebben een centrale positie. De operatieve behandeling van deze holten speelt daarom een belangrijke rol bij een operatie aan de neusbijholten.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger of denkt u dit te zijn, bespreekt u dit dan met uw behandelend arts. Hij of zij overlegt met u of de operatie door kan gaan.

Medicijnen
U kunt uw medicijnen op de gebruikelijke wijze innemen, dit is niet van invloed op de operatie. Soms schrijft de KNO-arts medicijnen voor die de genezing bevorderen.

Let op:

Als u bloedverdunnende middelen gebruikt in de vorm van tabletten of poeders, meldt u dit dan aan uw KNO-arts. Meestal dient u geruime tijd voor de operatie te stoppen met het innemen van bloedverdunnende middelen. De KNO-arts spreekt dit met u af.

Verdoving
De KNO-arts overlegt met u welke verdoving het beste voor u is. Dit kan algehele of plaatselijke verdoving zijn. Vóór de operatie heeft u een gesprek met de anesthesioloog. Hij of zij vraagt u naar uw gezondheid, allergieën en medicijngebruik. Juiste informatie over uw medicijnen is belangrijk, omdat deze invloed kunnen hebben op de medicijnen die de anesthesioloog voor de verdoving gebruikt.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis op de dag van opname
Wij adviseren u om geen geld of kostbaarheden (sieraden, mobiele telefoon) mee te nemen naar het ziekenhuis. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw eigendommen.

Voorbereiding dag van opname
Behandeldag
Een week voor opname bevestigt de afdeling Opname de afgesproken datum. Zij vertellen u dan ook op welke verpleegafdeling wij u verwachten. U meldt zich op de afgesproken datum en tijd op deze verpleegafdeling.

Op de afdeling bereidt de verpleegkundige u voor op de operatie. De verpleegkundige geeft informatie over deze dag en neemt bijzonderheden door. U krijgt een operatiejasje dat u aan kunt trekken, uw onderbroek mag u aanhouden.

Sieraden zoals: kettingen, horloge, ringen, oorbellen en piercings moeten allemaal af en uit. Uw bril, contactlenzen of een gebitsprothese kunt u nog even op- of inhouden. Deze worden uit- en afgedaan bij de operatie. Op de afdeling Dagbehandeling kunt u gebruik maken van een IPad.

Operatie
De verpleegkundige brengt u naar de operatiekamer. Hier geeft de anesthesioloog u de verdoving. Dit kan plaatselijke verdoving zijn of algehele narcose. Voor een goed zicht op het operatiegebied gebruikt uw KNO-arts een endoscoop, die in uw neusopening wordt ingebracht. De endoscoop is een klein buisje met een uitgebreid stelsel van lenzen, waarmee de KNO-arts nauwkeurig de inhoud van uw neus bestudeert. De KNO-arts kijkt door de endoscoop en met speciale instrumenten legt hij of zij de ontstoken neusbijholten open.

Door de endoscoop te gebruiken kan de KNO-arts tijdens de operatie goed zien waar de ontsteking zit. Omdat de endoscoop via de neusopening wordt ingebracht, ontstaan er geen uitwendige littekens.

Na de operatie
Hebt u algehele narcose gehad, dan gaat u eerst naar de uitslaapkamer. Bij plaatselijke verdoving gaat u na de operatie direct terug naar de verpleegafdeling.

Na de operatie is uw neus zeker nog niet genezen. Omdat de resten van de ontsteking voor het eerst via de neusholten weg kunnen lopen, kan de genezing dan pas goed beginnen. Daarom kan er gedurende de eerst dagen na de operatie een beetje bloed, bloederig slijm of oude bloedresten uit uw neus komen. Dit stopt meestal vanzelf.

Uw KNO-arts vertelt u hoe u kunt meehelpen om uw neus zo goed mogelijk schoon te krijgen. Dit kan door het spoelen van uw neus met een keukenzoutoplossing. Dit kunt u zelf maken door één mespuntje zout op te lossen in een kopje afgekoeld gekookt water. Door het spoelen geneest het slijmvlies in uw holten sneller. U mag de eerste tijd na de operatie uw neus niet snuiten, omdat er dan lucht en ontstekingsresten buiten het zeefbeen geperst kunnen worden.

Pijnbestrijding

Over het algemeen ervaren patiënten weinig pijn na de operatie. Hebt u toch pijnbestrijding nodig, dan wordt dit op de verpleegafdeling met u geregeld.

Resultaat na de operatie
Wij kunnen niet met zekerheid zeggen of de operatie aan uw neusbijholten uw klachten wegneemt. Uw KNO-arts probeert zo zorgvuldig mogelijk in te schatten hoe groot in uw geval de kans is dat uw klachten daadwerkelijk afnemen. Het komt voor dat na een operatie aan de neusbijholten de klachten bij patiënten niet afnemen of later weer terugkomen. Bij sommige patiënten is het nodig om deze operatie vaker uit te voeren.

Mogelijke complicaties
Gelukkig komen complicaties na een operatie aan de neusbijholten zelden voor. Toch is er bij iedere operatie sprake van enig risico. Dat geldt ook voor deze operatie. Zo kan er een infectie optreden of een onverwachte bloeding. Ook kan er letsel ontstaan aan de oogkas en de schedelholte.

Adviezen na de operatie
Met de volgende adviezen vermindert u de kans op mogelijke complicaties.
De neus spoelen met zoutwateroplossing
Om uw neus te spoelen met zoutwateroplossing, heeft u het volgende nodig:
  • Lauw/warm water. U kunt hiervoor gewoon kraanwater gebruiken. Het water hoeft niet gekookt te worden.
  • Een afgestreken theelepeltje zout (zout zonder jodium)
  • Een spoelflesje welke u kunt kopen bij de drogist of apotheek.
Werkwijze:
  1. Vul het spoelflesje met het water en voeg hier het afgestreken theelepeltje zout toe.
  2. Schud het flesje zodat het zout goed opgelost wordt.
  3. Houd uw hoofd boven de wasbak en plaats het tuitje in een neusgat.
  4. Knijp in het flesje terwijl u rustig door de neus uitblaast. Het vocht komt via het andere neusgat uit de neus.
  5. Herhaal dit afwisselend rechts en links totdat het flesje leeg is.
U kunt dit zo vaak doen als u wilt. Soms is een keer per dag genoeg. Bij meer klachten het in sommige gevallen nodig om dit zes keer per dag te spoelen. Het is nuttig om de spoeling na 10 minuten te herhalen. Korstjes kunnen dan week worden en er bij de tweede keer spoelen uitkomen. Op Youtube vindt u een instructiefilmpje: 'Nasopure neusspoelen Sophie'.

Afspraak tampons verwijderen
Niet alle patiënten hebben na de operatie tampons in hun neus. Heeft u geen tampons, dan krijg u een controleafspraak mee bij uw KNO-arts. Heeftt u wel tampons, dan verwachten wij u op …………………… om 08.00 uur op de afdeling Dagbehandeling voor het verwijderen ervan.

Tampons verwijderen
Vragen
Heeft u vragen, neemt u dan telefonisch contact op met de polikliniek KNO-heelkunde. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.30 - 16.30 uur op telefoonnummer: 0543 54 45 00.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Voor de tekst in deze folder is mede gebruik gemaakt van de voorlichtingstekst van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-en Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied.


Foldernummer: kno104 versie mei 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |