Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Geriatrie (Ouderengeneeskunde)

Familieparticipatie / mantelzorg

Familieparticipatie / mantelzorg

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Uw naaste is opgenomen op een verpleegafdeling. Een opname in het ziekenhuis is een ingrijpende gebeurtenis. Het SKB biedt u als naaste de mogelijkheid om mee te helpen (te participeren) in de zorg. U bent 24 uur per dag welkom; bespreek dit wel eerst met de verpleging.

Participeren in de zorg
Het komt in het ziekenhuis voor dat mensen vallen of verward zijn (delier). Soms worden deze valincidenten veroorzaakt door de verwardheid. De gevolgen hiervan zijn groot en daarom is het nodig om een delier vroegtijdig op te sporen en voorzorgsmaatregelen te treffen. Familie kan daar een grote rol in spelen.

Participatie in de zorg kan verschillende dingen inhouden. Het kan zijn dat een familielid/mantelzorger alleen overdag aanwezig is of juist blijft slapen, maar het kan ook zijn dat een familielid actief participeert in de zorg. Familie kan helpen bij eten/drinken, het wassen en aankleden en het bewegen. Door een patiënt overdag wakker te houden en (verdeeld over de dag) activiteiten aan te bieden, is er een grote kans dat de patiënt een goed dag- en nachtritme blijft houden. Betrokkenheid van directe naasten kan veiligheid, vertrouwen en rust bieden aan de patiënt.

Alle activiteiten die de familie doet, dienen plaats te vinden in nauw overleg met de verpleegkundige.

Overleg met uw opgenomen naaste

Wij adviseren u om, indien mogelijk, met de patiënt te overleggen over uw betrokkenheid bij de behandeling/verzorging. Bespreek met elkaar wat uw mogelijkheden zijn en wat u en de patiënt prettig vinden. Om u hierbij te helpen volgt hieronder een vragenlijst; deze lijst kan een hulpmiddel zijn om met de verpleegkundige te bespreken wat uw mogelijkheden zijn en wat het beste aansluit op de zorg en behandeling van de patiënt.

Bent u bereid en in staat betrokken te zijn bij de volgende activiteiten tijdens de opname van uw naaste?
Ja
Nee
Overnachten in het ziekenhuis bij uw naaste?


Buiten bezoekuren aanwezig zijn in het ziekenhuis?


Telefonisch bereikbaar zijn?


Ondersteunen van uw naaste op gebied van geloofsovertuiging?


Contactpersoon zijn tussen uw naaste en de mensen buiten het ziekenhuis? (regelen van bezoek)


Vertrouwde spullen van thuis meenemen voor uw naaste (denk aan eigen muziek, foto’s)?


Tijdens bezoekuren ondernemen van activiteiten met uw naaste?
• Krant lezen
• Spelletje doen
• Stukje lopen


Ondersteunen bij de oriëntatie door kalender/agenda mee te nemen, de dag en datum te benoemen?


Zorgen dat uw naaste eventueel bril en/of hoorapparaat draagt?


Helpen met wassen en aankleden?


Helpen met eten en drinken?


Informatie verstrekken aan hulpverleners over uw naaste?


Samenwerken in de zorg voor uw naaste met hulpverleners?


Bent u in staat voldoende voor uzelf te zorgen in deze periode?


Overige taken die u zou kunnen uitvoeren:


Zorg goed voor uzelf

Betrokken zijn bij de zorg voor uw naaste tijdens de opname vraagt veel van u. Het is belangrijk dat u in deze periode ook goed voor uzelf zorgt. Door de betrokkenheid bij de zorg kunt u gevoelens van grote verantwoordelijkheid, angst, stress, vermoeidheid en machteloosheid ervaren. Wees hier alert op en bespreek dit met de verpleegkundige. Wij adviseren u om, indien mogelijk, meerdere familieleden te betrekken bij de zorg. Zo kunnen de taken verdeeld worden.

Samenwerking met de verpleegkundigen op de afdeling
Een goede samenwerking tussen u en de afdelingsverpleegkundige is belangrijk. De verpleegkundige houdt u op de hoogte van de situatie van uw naaste. U kunt de verpleegkundigen altijd aanspreken als u vragen hebt. Het is goed om regelmatig met elkaar te overleggen over hoe het gaat en welke inzet van u bijdraagt in de zorg voor uw naaste.

Praktische zaken
Vragen
Indien u naar aanleiding van deze folder nog vragen heeft, kunt u die altijd stellen aan de verpleegkundige van de afdeling

Geheimhouding en recht op privacy

Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: ger326 versie nov 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |