Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Algemeen

Familieparticipatie / mantelzorg

Familieparticipatie / mantelzorg

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Uw naaste is opgenomen op een verpleegafdeling. Een opname in het ziekenhuis is een ingrijpende gebeurtenis. Het SKB biedt u als naaste de mogelijkheid om mee te helpen (te participeren) in de zorg. U bent 24 uur per dag welkom; bespreek dit wel eerst met de verpleging.

Participeren in de zorg
Participatie in de zorg kan op verschillende manieren plaatsvinden. Het kan zijn dat een familielid/mantelzorger alleen overdag aanwezig is of juist blijft slapen, maar het kan ook zijn dat een familielid actief participeert in de zorg. Familie kan helpen met eten, drinken, wassen, aankleden en bewegen. Door uw naaste overdag wakker te houden en (verdeeld over de dag) activiteiten aan te bieden, is er een grote kans dat uw naaste een goed dag- en nachtritme blijft houden. Betrokkenheid van directe naasten kan een veilig gevoel, vertrouwen en rust bieden aan uw naaste.
Dit vermindert ook de kans op het ontwikkelen van een delier (acute verwardheid) en indirect het risico op vallen.
Alle activiteiten die de familie doet, dienen plaats te vinden in nauw overleg met de verpleegkundige.

Overleg met uw opgenomen naaste

Wij adviseren u om, indien mogelijk, met uw naaste te overleggen over uw betrokkenheid bij de behandeling/verzorging. Bespreek met elkaar wat uw mogelijkheden zijn en wat u en de patiënt prettig vinden. Om u hierbij te helpen volgt hieronder een vragenlijst; deze lijst kan een hulpmiddel zijn om met de verpleegkundige te bespreken wat uw mogelijkheden zijn en wat het beste aansluit op de zorg en behandeling van de patiënt.Bent u bereid en in staat betrokken te zijn
bij de volgende activiteiten tijdens de opname
van uw naaste?
JaNee
Helpen met eten en drinken?

Helpen met de gebitsverzorging?

Helpen met wassen en aankleden?

Zorgen dat uw naaste eventueel bril en/of hoorapparaat draagt?

Samenwerken in de zorg voor uw naaste met hulpverleners?

Overnachten in het ziekenhuis bij uw naaste?

Buiten bezoekuren aanwezig zijn bij uw naaste?

Telefonisch bereikbaar zijn?

Contactpersoon zijn tussen uw naaste en de mensen buiten het ziekenhuis? (regelen van bezoek)

Vertrouwde spullen van thuis meenemen voor uw naaste (denk aan eigen muziek, foto’s)?

Tijdens bezoekuren ondernemen van activiteiten met uw naaste?
• Krant lezen
• Spelletje doen
• Stukje lopen


Ondersteunen bij de oriëntatie door kalender/agenda mee te nemen, de dag en datum te benoemen?


Ondersteunen van uw naaste op gebied van geloofsovertuiging?


Informatie verstrekken aan hulpverleners over uw naaste?


Bent u in staat voldoende voor uzelf te zorgen in deze periode?
Overige taken die u zou kunnen uitvoeren:


Zorg goed voor uzelf
Betrokken zijn bij de zorg voor uw naaste tijdens de opname vraagt veel van u. Het is belangrijk dat u in deze periode ook goed voor uzelf zorgt. Door de betrokkenheid bij de zorg kunt u gevoelens van grote verantwoordelijkheid, angst, stress, vermoeidheid en machteloosheid ervaren. Wees hier alert op en bespreek dit met de verpleegkundige. Wij adviseren u om, indien mogelijk, meerdere familieleden te betrekken bij de zorg. Zo kunnen de taken verdeeld worden.

Samenwerking met de verpleegkundigen op de afdeling
Een goede samenwerking tussen u en de afdelingsverpleegkundige is belangrijk. De verpleegkundige houdt u op de hoogte van de situatie van uw naaste. U kunt de verpleegkundigen altijd aanspreken als u vragen hebt. Het is goed om regelmatig met elkaar te overleggen over hoe het gaat en welke inzet van u bijdraagt in de zorg voor uw naaste.

Praktische zaken
Vragen
Als u naar aanleiding van deze folder nog vragen heeft, kunt u die altijd stellen aan de verpleegkundige van de afdeling

Geheimhouding en recht op privacy

Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: ger326 versie nov 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |