Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Dermatologie

Gebruik van Methotrexaat (MTX) bij huidziekten

Gebruik van Methotrexaat (MTX) bij huidziekten

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Inleiding
In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten het geneesmiddel Methotrexaat of MTX te gaan gebrui­ken. In deze folder zal worden uitge­legd wat MTX is en wat de werking en bijwerkingen van dit geneesmiddel zijn. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u daarmee altijd bij uw behandelend arts of verpleeg­kundige terecht.

Wat is MTX?

MTX is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling bij ern­stige psoriasis. MTX onderdrukt in lage doseringen het afweersysteem en remt ontstekingen. Ook heeft het een remmend effect op de celdeling. In hogere doseringen remt het de groei van sommige tumoren. MTX kan in tabletvorm of per injectie worden gegeven.

Hoe effectief is MTX?

MTX werkt erg goed bij psoriasis. Bij 70-90% van de patiënten wordt een goed resultaat bereikt wanneer men alleen MTX gebruikt. In combinatie met lokale behandeling zijn de resultaten nog beter. Een minimale behandeling van 3 maanden is echter noodzakelijk om de werking van de MTX te kunnen beoordelen.

Welke patiënten zijn geschikt voor MTX?

Wanneer mag MTX niet wor­den gebruikt?
MTX mag niet worden gebruikt bij:
Bijwerkingen
Tijdens de behandeling met MTX kunt u last krijgen van bijwerkingen. Deze gelden echter niet voor elke patiënt. In principe verdwijnen deze bijwerkingen snel na het staken van de behandeling of na vermindering van de dosering. De behandelend arts stelt de dosering vast en kan deze ook bijstellen. Bijwerkingen kunnen ook worden beïn­vloed door het inname-schema aan te passen bijvoorbeeld net voor de nacht de tabletten innemen, zodat de misse­lijkheid niet wordt opgemerkt. De bijwerkingen zijn in twee groepen te verdelen:

Meest voorkomende bijwerking(en)
Weinig voorkomende bijwerking(en)
Voorkomen van bijwerking(en)
Om bijwerkingen te voorkomen kunnen de tabletten het best tijdens de maaltijd met een glas water worden ingenomen. Daarnaast kan worden gekozen voor een combinatie van Foliumzuur-tablet­ten met de behandeling of kunnen de tabletten worden omgezet in injecties (spuiten van MTX). In het algemeen worden de MTX-in­jecties 1x per week toegediend in het ziekenhuis, de huisartspraktijk of door de wijkverpleegkundige. Het is ook mogelijk om van een verpleegkundige te leren om uzelf te injecteren. De controles vinden altijd plaats bij uw behandelend arts.

Belangrijk

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of wilt u meer informatie? Belt u dan gerust naar de polikliniek Dermatologie. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer: 0543 54 42 75.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


De inhoud van deze folder is ontleend aan de website van UMC St Radboud


Foldernummer: der594 versie jan 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |