Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kindergeneeskunde

Gezondheidslijst

Gezondheidslijst

Kinderen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Binnenkort wordt uw kind geopereerd. Om veilig anesthesie te kunnen geven is het belangrijk dat wij inzicht krijgen in de huidige gezondheidstoestand van uw kind. Het is belangrijk dat de vragenlijst zorgvuldig en volledig wordt ingevuld. Het invullen duurt ongeveer 20 minuten.

Algemene anamnese

Komen in de familie van uw kind een van de volgende ziektes voor?
 • Spierziektes
 • Bloedingsneigingen
 • Maligne hyperthermie
 • Sikkelcel
 • Pseudocholinesterase deficiëntie
 • Overig
Zijn er familieleden die in het verleden problemen tijdens of na een narcose/verdoving hebben gehad?
 • Nee
 • Ja, namelijk:
Is uw kind ergens allergisch of overgevoelig voor?
 • Nee
 • Ja, namelijk:
Gebruikt uw kind medicijnen?
 • Nee
 • Ja, namelijk:
Gebruikt uw kind bloedverdunners?
 • Nee
 • Ja, namelijk:
Heeft uw kind de afgelopen drie maanden corticosteroïden (bijv. Prednison) gebruikt?
 • Nee
 • Ja:
  Welke?
  Hoeveel?
Wordt uw kind voor andere klachten behandeld of is uw kind ooit behandeld geweest door een specialist of huisarts?
 • Nee
 • Ja, namelijk:
Is uw kind eerder geopereerd?
 • Nee
 • Ja
Waar, waaraan en wanneer?
Waren er problemen bij eerdere operatie(s)
 • Nee
 • Ja
Hoe hebben u en uw kind de vorige operatie(s) ervaren?
Welke voorbereiding is er toen geweest?
Wat was toen helpend en wat was niet helpend?

Kies een cijfer om aan te geven hoe bezorgd u (als ouder/verzorger) bent over de ziekenhuisopname/narcose:
 • 1 - Geen zorgen
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10 - Heel erg bezorgd
Als uw kind het kan begrijpen, vraag hem/haar dan om een gezicht te kiezen dat aangeeft hoe hij/zij zich voelt over een ingreep/onderzoek onder narcose te krijgen:Smileys
Heeft uw kind in het verleden problemen ervaren met een vorm van verdoving?
 • Nee
 • Ja, namelijk:
Heeft uw kind last van reisziekte?
 • Nee
 • Ja
Is uw kind meer dan 3 weken te vroeg geboren?
 • Nee
 • Ja
Waren er problemen bij de geboorde van uw kind waarvoor opname in het ziekenhuis noodzakelijk was?
 • Nee
 • Ja, namelijk:
Wordt er in huis gerookt (rokende ouders)?
 • Nee
 • Ja

Aandoeningen van hart en bloedvaten

De volgende punten zijn op mijn kind van toepassing:
 • Mijn kind kan niet goed eten en drinken zonder overmatig zweten en/of blauw aan te lopen
 • Mijn kind kan niet rustig spelen zonder overmatig te zweten en/of blauw aan te lopen
 • Mijn kind kan niet goed met andere kinderen van dezelfde leeftijd meekomen wat betreft verstand
 • Mijn kind kan niet goed met andere kinderen van dezelfde leeftijd meekomen wat betreft lichamelijke inspanning
 • Mijn kind kan niet goed hardlopen en/of sporten
 • Voorgaande punten zijn niet van toepassing op mijn kind
Heeft uw kind een hartafwijking, hartruis of klacht aan zijn/haar hart (gehad)?
 • Nee
 • Ja
Is er ooit een hartoperatie uitgevoerd?
 • Nee
 • Ja, namelijk:

Aandoeningen van de luchtwegen

Heeft uw kind longproblemen zoals astma, emfyseem, COPD of chronische bronchitis?
 • Nee
 • Ja, namelijk:


Aandoeningen aan de nieren/blaas

Heeft uw kind een nierziekte?
 • Nee
 • Ja, namelijk:

Maag/darm/lever aandoeningen

Heeft uw kind een leverziekte of geelzucht?
 • Nee
 • Ja, namelijk:
Heeft uw kind maagklachten?
 • Nee
 • Ja:
  Welke klachten?

Hormonale aandoeningen

Heeft uw kind suikerziekte?
 • Nee
 • Ja
Heeft uw kind een schildklier aandoening?
 • Nee
 • Ja, namelijk:

Neurologische aandoeningen

Heeft uw kind een ziekte aan de wervelkolom of gewrichten?
 • Nee
 • Ja, namelijk:
Heeft uw kind een spierziekte?
 • Nee
 • Ja, namelijk:
Heeft uw kind ruggenmergletsel?
 • Nee
 • Ja, namelijk:
Heeft uw kind een hersenbloeding, herseninfarct of TIA gehad?
 • Nee
 • Ja
Heeft uw kind Multiple Sclerose (MS) of een andere hersen-/zenuwaandoening?
 • Nee
 • Ja
Heeft uw kind epilepsie?
 • Nee
 • Ja
Heeft uw kind een psychische aandoening? (bijv. ADHD, Autisme)
 • Nee
 • Ja

Overige interne

Heeft uw kind een stollingsziekte (bijv. hemofilie of de ziekte van Von Willebrand)?
 • Nee
 • Ja
Heeft uw kind weleens een trombosebeen of longembolie gehad?
 • Nee
 • Ja
Heeft uw kind een bloedziekte (bijv. leukemie of ziekte van Hodgkin)?
 • Nee
 • Ja
Heeft uw kind een besmettelijke ziekte?
 • Nee
 • Ja, namelijk:
Heeft uw kind last van grote blauwe plekken groter dan €1,- munt?
 • Nee
 • Ja
Bloedt uw kind lang na uit wondjes?
 • Nee
 • Ja
Heeft uw kind problemen (gehad) met bloedstolling (spontane tandvlees of neusbloedingen, nabloeden uit kleine wondjes)?
 • Nee
 • Ja
Heeft uw kind een syndroom (verdenking), een beperking (verstandelijk/lichamelijk) of een andere niet genoemde ziekte?
 • Nee
 • Ja

Overige anamnese

Heeft uw kind de afgelopen twee weken last gehad van koorts, verkoudheid, keelpijn of hoesten?
 • Nee
 • Ja
Heeft uw kind de afgelopen maand een kinderziekte doorgemaakt?
 • Nee
 • Ja, namelijk:
Is er de afgelopen drie weken contact geweest met andere kinderen met een kinderziekte?
 • Nee
 • Ja, namelijk:
Heeft uw kind recent een vaccinatie gehad of staat gepland?
 • Nee
 • Ja:
  Wanneer?
  Waarvoor?
Is uw kind volgens het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd?
 • Nee
 • Ja
Wat is er op het gebit van toepassing?
 • Geen problemen
 • Kronen
 • Protheses
 • Loszittende tanden
 • Afgebroken tanden
 • Brug
 • Kunstgebit
 • Jackets
 • Stifttanden
 • Frame
 • Implantaten
 • Draad achter tanden
 • Beugel
 • Kin sterk naar achteren
 • Heel kleine en smalle kaken
 • Slecht gesaneerd gebit
 • Missende tanden
Is er bij uw kind ten aanzien van reanimatie een behandelbeperking afgesproken?
 • Nee
 • Ja
Heeft u/uw kind bezwaar tegen een bloedtransfusie als dat noodzakelijk is?
 • Nee
 • Ja
Heeft u nog andere informatie die voor ons van belang kan zijn?
Bent u de wettelijk vertegenwoordiger van uw kind?
 • Nee
 • Ja


Foldernummer: kin745 versie aug 23


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |