Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Algemeen

Het Norovirus

Het Norovirus

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Inleiding
Uit onderzoek is gebleken dat u het Norovirus bij zich draagt. In deze folder vindt u algemene informatie over het Norovirus en de voorzorgsmaatregelen die daarbij horen.

Wat is het Norovirus?
Norovirus is een zeer besmettelijk virus dat een ontsteking van het slijmvlies van het maagdarmkanaal veroorzaakt. Het wordt in de volksmond vaak buikgriep genoemd. Het komt meestal voor in het winterseizoen en heerst vaak onder de bevolking. De symptomen zijn meestal diarree en braken en treden een tot drie dagen na besmetting op. Het braken is vaak heftig en kan heel plotseling beginnen.

Verdere symptomen kunnen zijn koorts, misselijkheid, hoofdpijn en buikkrampen. Er is geen geneesmiddel tegen het Norovirus. In de meeste gevallen verdwijnen de symptomen vanzelf binnen één tot vier dagen. Bij mensen met een verminderde weerstand, zoals jonge kinderen, ouderen en ziekenhuispatiënten kunnen de klachten langer duren. Het is belangrijk te weten dat u besmettelijk bent van één tot twee dagen voordat u de klachten kreeg, tot drie dagen nadat uw klachten verdwenen zijn.

Hoe raakt u ermee besmet?
Het Norovirus is zeer gemakkelijk overdraagbaar. Er is maar een kleine hoeveelheid van het Norovirus nodig om ziek te worden. De verspreiding gaat via de handen en/of oppervlakten zoals bijvoorbeeld deurklinken.

Welke voorzorgsmaatregelen worden genomen in het SKB?
In een ziekenhuis is de besmettingskans met dit virus groter doordat juist ernstig zieke patiënten een verhoogd risico lopen op een besmetting. Daarom neemt het ziekenhuis maatregelen die gericht zijn om de verspreiding van het virus te voorkomen.

De belangrijkste maatregel in het voorkomen van overdracht van micro-organismen van de ene naar de andere patiënt is het toepassen van een goede handhygiëne door de medewerkers van het ziekenhuis. Hieronder volgen nog enkele specifieke voorzorgsmaatregelen bij een bezoek aan het ziekenhuis.

Op de verpleegafdeling
Bij klachten die passen bij een Norovirus verblijft u op een eenpersoonskamer. De deuren van de kamer moeten gesloten blijven. De medewerkers die u behandelen dragen handschoenen en een overschort. Als u braakt, dragen zij ook een filter mondneusmasker. Dit heeft ermee te maken dat de medewerker zichzelf beschermt tegen het Norovirus.

U mag uitsluitend gebruik maken van het toilet of postoel en douche die door de verpleegkundige aan u is toegewezen en moet altijd uw handen wassen na toiletgebruik.

Onderzoeken of behandelingen
Onderzoeken of behandelingen waarvoor u bent opgenomen kunnen gewoon plaats vinden. Wel worden deze onderzoeken of ingrepen vaak aan het einde van de dag of het programma gepland en gelden er extra voorzorgsmaatregelen:

Als u voor het onderzoek of de behandeling uw kamer moet verlaten, verzoeken wij u om in de ochtend schone kleding aan te trekken. Uw bed wordt voor het verlaten van de kamer verschoond en u desinfecteert uw handen.

De afdeling waar het onderzoek of de behandeling plaatsvindt, is door de verpleging ingelicht over de te nemen voorzorgsmaatregelen. De medewerkers van die afdeling dragen zo nodig handschoenen en een overschort.

Mag ik bezoek ontvangen op de verpleegafdeling?
Als u bent opgenomen in het ziekenhuis kunt u gewoon bezoek ontvangen op de verpleegafdeling. Ook zwangere vrouwen kunnen u zonder risico bezoeken. Het bezoek dient zich eerst te melden bij de verpleging.
Het verzoek aan hen is:
Was meenemen
Als uw bezoek uw kleding mee naar huis neemt om te wassen, raden wij u aan om deze was mee te geven in een plasticzak. De kleding kunnen zij thuis volgens het normale wasprogramma (ondergoed en nachtgoed op minimaal 60 °C) wassen. Belangrijk is dat diegene die uw was verzorgt, de handen goed wast met water en zeep, nadat uw wasgoed in de wasmachine is gestopt.

Op de polikliniek
U kunt zonder problemen de polikliniek bezoeken. Bij een polikliniekbezoek zijn maar weinig voorzorgsmaatregelen nodig. U kunt gewoon plaatsnemen in de wachtkamer. Bij het verrichten van lichamelijk onderzoek zal de verpleegkundige of arts die u behandelt handschoenen en indien nodig een overschort dragen. Deze voorzorgsmaatregelen blijven van kracht zolang er nog sprake is van diarree.

Welke voorzorgsmaatregelen worden genomen als u het ziekenhuis verlaat?
Als u uit het ziekenhuis ontslagen wordt en weer naar huis gaat, zijn er thuis geen speciale maatregelen nodig. Voor thuis gelden de normale hygiëne maatregelen voor u en uw huisgenoten: de handen goed wassen met water en zeep na de toiletgang en vóór het bereiden van maaltijden. Kleding kan op normale temperatuur worden gewassen, wel moet na het hanteren van het vuile wasgoed de handen gewassen worden. Het is belangrijk om goede hygiëne toe te passen; was de handen regelmatig.

Opname in een verpleeghuis of zorgcentrum
Als u na opname in SKB thuiszorg ontvangt, naar een verpleeghuis of zorgcentrum gaat én er nog sprake is van isolatiemaatregelen vanwege het Norovirus, meldt u en/of de verpleegkundige van de afdeling dit aan deze instelling. Het is mogelijk dat er andere voorzorgsmaatregelen genomen worden.

Wanneer worden de voorzorgsmaatregelen opgeheven?
De isolatiemaatregelen worden gestopt wanneer u minimaal 48 uur klachtenvrij bent en een normaal ontlastingspatroon heeft.

Tot slot
Deze folder heeft u informatie gegeven over het Norovirus en de voorzorgsmaatregelen die daarbij horen. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de verpleegkundige of de behandelend arts. Zij staan u graag te woord.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: alg683 versie feb 18


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |