Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Oogheelkunde

Het orthoptisch onderzoek

Het orthoptisch onderzoek

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Inleiding
Een orthoptisch onderzoek wordt gedaan wanneer een kind of volwassene scheel kijkt of andere kijkklachten heeft.

Het onderzoek wordt altijd gestart met het afnemen van de anamnese; dit is een gesprek waarin duidelijk wordt waarom u (met uw kind) komt. Tijdens dit gesprek worden aan u verschillende vragen gesteld over de aard van het bezoek.

Hierbij valt te denken aan:

Na de anamnese zal de orthoptist naar de oogstand en oogbeweging gaan kijken door middel van een lampje en andere testmethodes. Vervolgens onderzoekt de orthoptist de samenwerking van beide ogen. Aansluitend daarop zal gaat de orthoptist na wat u/uw kind ziet (bij uw kind indien dit afhankelijk van de leeftijd mogelijk is). Dit zal bekeken worden met een plaatjeskaart, de zogenoemde E-haken, ‘Osterbergkaart’ of bijvoorbeeld cijfers.

In veel gevallen zal de orthoptist daarna een druppelonderzoek doen. Bij dit druppelonderzoek krijgt u of uw kind een druppel in het oog waardoor de accommodatie (het vermogen om scherper te zien) uitgeschakeld wordt. Deze druppel zal 30-45 minuten moeten inwerken. Door het uitschakelen van de accommodatie kan de orthoptist op een objectieve manier de eventuele brilsterkte vaststellen. Het kan zijn dat u / uw kind na de druppels tijdelijk wazig ziet, dit is normaal.

Als al deze onderzoeken zijn uitgevoerd, bespreekt de orthoptist met u haar/zijn bevindingen. Daarbij zal zij/hij een therapie voorstellen indien nodig. Aansluitend aan het orthoptische onderzoek, kan het zijn dat u/uw kind nog wordt gezien door de oogarts, om te kijken of er pathologie aanwezig is (dus of er afwijkingen zijn).

Vragen
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen of wilt u meer informatie? Belt u dan gerust naar de polikliniek Oogheelkunde in Winterswijk. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 -16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer 0543 54 45 50.

Voor meer informatie kunt u ook de website: www.orthoptie.nl raadplegen.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl

De inhoud van deze folder is ontleend aan informatie van de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten (NVvO)
Foldernummer: oog252 versie okt 23


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |