Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Algemeen

Het Poseybed

Het Poseybed

Gebruik van een tentbed

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Inleiding
Onlangs is in overleg met u besloten om het Poseybed (tentbed) te gebruiken voor uw naaste. Met deze folder willen we u aanvullende informatie geven over het Poseybed.

Wat is een Poseybed?

Een Poseybed is een ‘tent-bed’. Doordat het Poseybed aan alle zijden dichtgeritst is, is de patiënt niet in staat zelfstandig zijn bed te verlaten. De zijwanden bestaan uit doorzichtig gaas. ‘Posey’ is de naam van een Amerikaans bedrijf dat het bed ontworpen heeft.
null
Waarom een Poseybed?
De onrust of verwardheid die uw naaste doormaakt, brengt verschillende veiligheidsrisico’s met zich mee, zoals mogelijk dwalen, verwondingen en een verhoogd valrisico. Door het inzetten van een Poseybed worden deze risico’s verkleind en wordt eventueel letsel ten gevolge van vallen voorkomen. Daarnaast draagt het Poseybed bij aan een veilige en rustige omgeving voor uw naaste en een gevoel van geborgenheid.

Patiëntvriendelijk
Het Poseybed is een ‘vrijheidsbeperkende interventie’ en mag niet zonder goede overwegingen worden ingezet. De artsen en verpleegkundigen van de afdeling overleggen hierover met elkaar en bespreken het met u.
In het Poseybed kan uw naaste zich vrij bewegen. De artsen en verpleegkundigen van de afdeling overleggen elke dag met elkaar of de inzet van het Poseybed nog noodzakelijk is en of er een minder ingrijpend alternatief is. Indien u akkoord gaat met het gebruik van een Poseybed, wordt u gevraagd een formulier in te vullen.

Familieparticipatie (mantelzorg)
Als naaste speelt u een belangrijke rol bij de ondersteuning van uw naaste tijdens deze kwetsbare periode. Hierbij kunt u denken aan de aanwezigheid van een vertrouwd persoon tijdens de ziekenhuisopname. Ook is er de mogelijkheid om bij uw naaste rooming-in aan te bieden. Dit houdt in dat u op de verpleegafdeling bij uw naaste kunt overnachten. De verpleegkundige zal dit met u bespreken als dit wenselijk is. Meer informatie hierover leest u in de folder: ‘Familieparticipatie (mantelzorg)’. Verder is het belangrijk te zorgen voor een rustige omgeving d.m.v. gereguleerd bezoek en een rustige benadering. Om een goede oriëntatie te stimuleren bij uw naaste is het wenselijk dat er vertrouwde spullen aanwezig zijn: bijvoorbeeld foto's, een horloge/wekker/klok en eigen toiletartikelen.
De bovengenoemde acties hebben namelijk alles te maken met het bevorderen van het herstel van acute verwardheid en onrust. Hiermee zal de ernst en duur van deze verwardheid mogelijk verminderen.
Wanneer u op bezoek komt bij uw naaste, kan in overleg met de verpleegkundige het Poseybed geopend worden. Als u de kamer wilt verlaten en het bed nog open is, laat dit dan aan de verpleging weten door te drukken op de rode zusteroproep. Wacht tot de verpleging op de kamer is om het Poseybed weer te sluiten. Laat uw naaste nooit alleen op de kamer achter in het open Poseybed.

Bewegen
Het gebruik van het Poseybed mag geen reden zijn om minder te bewegen. Daarom is het belangrijk dat uw naaste tijdens uw aanwezigheid uit bed komt als dit mogelijk is. Uit veiligheidsoverwegingen mag uw naaste niet zonder toezicht het Poseybed verlaten. Wilt u even met uw naaste van de kamer af, overleg dit dan eerst met de verpleegkundige. Hij/zij kan samen met u inschatten of dit verantwoord is.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of zijn er nog onduidelijkheden dan kunt u dit bespreken met de verpleegkundige van de verpleegafdeling.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl

De inhoud van deze folder is gebaseerd op de folder van ziekenhuis Bernhoven in Uden


Foldernummer: alg075 versie jun 20


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |