Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Urologie

Het verwijderen van een zaadbal

Het verwijderen van een zaadbal

Orchidectomie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
In overleg met uw uroloog is besloten om bij u één of beide zaadballen (testikels) te verwijderen, door middel van een operatie. Deze operatie wordt orchidectomie genoemd (chirurgische verwijdering van de zaadbal). In deze folder leest u meer informatie over deze operatie. U kunt deze folder ook bekijken op de website: www.skbwinterswijk.nl.

Wat zijn de zaadballen?
De zaadballen (testes) zijn ovaal van vorm en ongeveer vier tot vijf centimeter groot. Zij produceren de spermacellen en een groot deel van de mannelijke geslachtshormonen (testosteron).

Waarom is een operatie nodig?
Er kunnen verschillende redenen zijn om een of beide zaadballen te verwijderen zoals:
Vruchtbaarheid
Het verwijderen van één zaadbal leidt in het algemeen niet tot impotentie of vermindering van het libido. Daarnaast ben u, als u één zaadbal over hebt, in principe nog steeds vruchtbaar. Behandelingen zoals chemotherapie hebben echter wel invloed op uw vruchtbaarheid. Hebt u een kinderwens? Dan kunt u in dat geval besluiten tot het laten invriezen van sperma. Bespreek dit met uw uroloog.

Voorbereiding voor opname
Na het gesprek met de uroloog vult u een vragenlijst in. In de vragenlijst kunt u bijzonderheden over uw gezondheid en medicatiegebruik aangeven. De vragenlijst kan thuis via Mijn SKB of in de Digituin in het SKB worden ingevuld. Naar aanleiding hiervan ontvangt u bericht van de opname voor het plannen van een afspraak op het pre-operatieve spreekuur (POS).

Het pre-operatieve spreekuur (POS)
Het POS houdt in, dat u op één dag bij verschillende disciplines komt. U komt namelijk achtereenvolgens bij de apothekers-assistente, de anesthesioloog en evt. de opnameverpleegkundige.

Apothekersassistente
Als u medicatie gebruikt, gaat u naar de apothekersassistent. Zij bekijkt samen met u de medicatie die u thuis gebruikt en zorgt ervoor dat deze in de computer wordt verwerkt. Zo weten zowel de specialisten als de verpleegkundigen welke medicatie u gebruikt. Juiste informatie is belangrijk, omdat bepaalde medicatie van invloed kan zijn op de medicatie die bijvoorbeeld voor de verdoving wordt gebruikt.

Anesthesie
U wordt tijdens dit gesprek geïnformeerd over de gang van zaken rondom de operatie en welke vorm van verdoving u krijgt. De anesthesioloog of Physician Assistant (PA) bekijkt uw medische geschiedenis en brengt uw gezondheidssituatie in kaart. Uw gezondheidstoestand wordt gecontroleerd en eventueel wordt gericht medisch onderzoek verricht. Het kan zijn dat aanvullend onderzoek nodig is om een beter inzicht te krijgen. Indien u bloedverdunners gebruikt, krijgt u tijdens dit gesprek instructies over hoe u hiermee om moet gaan. Voor meer informatie kunt u de patiëntenfolder: ‘uw operatie en anesthesie’ doorlezen.

Opnameverpleegkundige
De opnameverpleegkundige beoordeelt digitaal de vragenlijst die u heeft ingevuld. Mocht zij hier nog vragen of onduidelijkheden over hebben, dan krijgt u aanvullend nog een gesprek met de opnameverpleegkundige. Mocht u zelf nog aanvullende vragen hebben over de opname, operatie en/of nazorg, kunt u ook zelf vragen om een aanvullend gesprek met de opnameverpleegkundige.

Bevestiging opnamedatum
Een week voor opname wordt de ingreep telefonisch bevestigd. Dan hoort u ook op welke afdeling u wordt verwacht.

Voorbereiding thuis
De volgende punten zijn belangrijk:Voor de opname neemt u mee:
Enkele tips:
Patiëntveiligheid
Ter verhoging van de patiëntveiligheid vragen onze medewerkers regelmatig naar uw naam en geboortedatum. Daarnaast wordt rondom de operatie meerdere malen een checklist afgewerkt, waarbij men nagaat of alle gegevens juist zijn en of alle handelingen zijn uitgevoerd. Ook bij de overdracht van de operatieafdeling naar de verpleegafdeling vindt deze controle plaats.

Voor de operatie
Op de afgesproken dag en tijdstip meldt u zich op de met u afgesproken afdeling. Mocht u het prettig vinden, dan kunt u zich bij de Gastenservice in de centrale hal melden, waarna u naar de afdeling wordt begeleid. Op de afdeling wordt u ontvangen door een verpleegkundige die u wegwijs maakt op de afdeling. De verpleegkundige houdt een kort opnamegesprek met u en vraagt u nadien om in een potje te plassen. De urine wordt voor de operatie nog gecontroleerd. Daarnaast wordt uw bloeddruk en lichaamstemperatuur gemeten en uw hartslag geteld.

Voor de operatie doet u een operatiejas aan. Sieraden (kettingen, horloge, ringen, etc.) moet u af doen. Een eventuele bril en/of een gebitsprothese kunt u op- of inhouden in overleg met de verpleegkundige. U krijgt voor de operatie medicijnen tegen de pijn, zodat deze alvast kunnen inwerken. Daarnaast kan zo nodig een rustgevend tabletje worden gegeven waar u wat slaperig van wordt. De verpleegkundige brengt u met bed naar de voorbereidingskamer (Holding). U krijgt hier een infuus ingebracht.

De operatie
Er zijn twee methoden voor een orchidectomie, de eenvoudige en radicale orchidectomie. De keuze voor een methode hangt af van de aandoening waarvoor de operatie nodig is. Bij het vermoeden van zaadbalkanker wordt er altijd gekozen voor de radicale orchidectomie. De radicale orchidectomie wordt via de lies uitgevoerd.
Er wordt een horizontale snede gemaakt in het onderste gedeelte van de buik, vlak boven het kruis. Vervolgens wordt de zaadbal omhoog geduwd en via deze opening verwijderd. Bij de eenvoudige orchidectomie wordt een kleine snede in de balzak gemaakt, waardoor de zaadbal wordt verwijderd.

Mogelijke complicaties
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee gewerkt wordt kunnen complicaties ontstaan zoals:
Controle
U krijgt een afspraak voor controle op de polikliniek. Uw behandelende arts controleert de wond en bespreekt met u de uitslag van het weefsel, dat met de operatie is verwijderd. Naar aanleiding van deze uitslag wordt het eventuele verdere behandelplan met u besproken.

Adviezen voor thuis
Contact
Neem contact op met de polikliniek Urologie als:
Neem binnen 24 uur na ontslag contact op met:
Tijdens kantooruren: polikliniek Urologie; via telefoonnummer 0543 54 46 30. Buiten kantooruren: de Spoedeisende Hulp; via telefoonnummer 0543 54 45 55

Neem na 24 uur na ontslag contact op met:
Tijdens kantooruren: polikliniek urologie; via telefoonnummer 0543 54 46 30. Buiten kantooruren: de huisartsenpost in uw regio.

Ziekte of verhindering

Als u door ziekte of een andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Urologie. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u.

Bij vragen over uw behandeling kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur op telefoonnummer 0543 54 46 30.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl

Tot slot
Deze brochure betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend arts. Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding geven tot wijzigingen. De uroloog bespreekt dit met u.


Foldernummer: uro761 versie feb 23


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |