Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Urologie

Hydrocèle of spermatocèle operatie

Hydrocèle of spermatocèle operatie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Inleiding
In overleg met uw arts zal er bij u een hydrocèle of spermatocèle operatie verricht worden. Deze operatie betreft een ingreep aan het scrotum (balzak). In deze folder kun u meer hierover lezen. Bij deze folder ontvangt u tevens de folder: ‘Dagopname (bij operatie)’.

Wat is het?
Een hydrocèle (hydros=water, cèle=holte) is een goedaardige zwelling in de balzak. De zwelling bestaat uit waterig vocht en komt zeer vaak voor. Een spermatocèle is een holte gevuld met spermacellen. Een spermatocèle is vaak los van de zaadbal te voelen, terwijl bij een hydrocèle de zaadbal binnenin het vocht zit. Bij een hydrocèle of spermatocèle bestaat geen gevaar dat zij kwaadaardig worden, als er niets aan gedaan wordt.

Ontstaan
Normaal worden de zaadballen omgeven door een met vocht gevuld vlies waarbinnen de zaadbal kan bewegen. Onder bepaalde omstandigheden, zoals een trauma (ongeval) of infectie, maar heel vaak ook zonder aanwijsbare oorzaak, neemt de hoeveelheid vocht rond de bal sterk toe. Zo ontstaat een hydrocèle. Soms ontstaat een hydrocèle ook als reactie op een gezwel of ernstige ontsteking. Het is dan belangrijk dat de oorzaak van de hydrocèle nader onderzocht wordt. Meestal is een lichamelijk onderzoek hiertoe voldoende, soms wordt een echografie van de balzak verricht. Vaak zijn hydrocèles klein en zacht aanvoelend, soms echter kunnen zij groot worden tot wel 15 cm in doorsnede.

Spermatocèles ontstaan vanuit de bijbal. Het zaadvocht dat in de zaadbal wordt gevormd wordt naar de bijbal getransporteerd waar verdere rijping plaatsvindt. Vanuit de bijbal gaat het zaadvocht via de zaadleider richting prostaat. De bijbal bestaat uit talrijke kleine verzamelbuisjes. Soms wordt zo'n buisje wijder omdat het zaadtransport niet adequaat verloopt (bijvoorbeeld bij een ontsteking of ongeval). Vaak blijft zo'n verwijding klein, maar soms wordt deze groter en dan ontstaat een spermatocèle.

Een hydrocèle of spermatocèle gaat meestal niet vanzelf weer weg. Meestal geven een hydrocèle of spermatocèle geen klachten: ze zijn pijnloos en vaak beperkt van grootte. Vaak hoeven ze dan ook niet behandeld te worden. Soms worden ze echter zo groot dat ze hinderlijk worden en klachten geven ten gevolge van kleding of bij bepaalde activiteiten. Soms wordt het cosmetische aspect als storend ervaren.

De behandeling
Indien een spermatocèle of hydrocèle behandeld dient te worden, moet u geopereerd worden. De ingreep kan vaak in dagbehandeling of tijdens een korte opname verricht worden. Voor de ingreep dient u nuchter te zijn. Wanneer u bloedverdunnende middelen gebruikt zal deze medicatie in overleg met uw behandelend arts enige dagen tevoren gestaakt zijn. De ingreep gebeurt onder algehele narcose of via een regionale anesthesie, met behulp van de ruggenprik. De uroloog maakt een snede in de balzak, via deze snede wordt de bal en de bijbal geïnspecteerd en de hydrocèle of spermatocèle verwijderd. De huidwond wordt met oplosbare hechtingen gesloten. De ingreep duurt ongeveer 30 minuten.

(Dag)opname
Voor alle informatie over de opname en zorg rondom de operatie verwijzen wij u naar de folder; ‘Dagopname (bij operatie)’ , welke u meegekregen hebt.

Nazorg
Na de operatie is het raadzaam een onderbroek te dragen die u steun geeft (dus geen boxershort), ook ‘s nachts. Hiermee vermindert u de kans op zwelling. U mag de volgende dag weer douchen. Na een week is zwemmen meestal weer toegestaan. De eerste week na de ingreep is het verstandig rustig aan te doen. Zelf voelt u meestal het beste wat u wel en niet kunt. Vaak is er na de operatie een zwelling rondom de zaadbal, die pas geleidelijk uit zichzelf verdwijnt.

Complicaties
Alternatief
Soms wordt een hydrocèle behandeld door middel van aspiratie. Dat wil zeggen dat met een naald geprikt wordt in de vochtholte en het vocht opgezogen wordt. Soms wordt er hierna een stof ingebracht om verkleving van de wanden van de holte te bewerkstelligen. Deze techniek wordt wel eens toegepast indien operatie niet gewenst of mogelijk is, maar gaat gepaard met een hogere kans op terugkeer van de hydrocèle of infectie.

Controle
Volgens afspraak komt u op controle bij de uroloog.

Tot slot
Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie op telefoonnummer: 0543 54 46 30. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 16.30 uur. Aan het begin van de behandeling zal de arts u vertellen wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen heeft, kunt u deze ook aan hem/haar stellen.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: uro523 versie jul 20


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |