Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kindergeneeskunde

Infectie met het RS-virus

Infectie met het RS-virus

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Inleiding
Deze informatie is voor ouders van wie het kind, vanwege infectie met het RS-virus, is opgenomen op de kinderafdeling van het SKB.

Op de kinderafdeling worden regelmatig baby's en jonge kinderen opgenomen die het Respiratoir Syncytieel Virus, kortweg RSV, hebben opgelopen. Het RS-virus kan een infectie veroorzaken van de bovenste luchtwegen (neus, keel) en soms ook van de lagere luchtwegen (longen en/of kleinere luchtwegen). Het komt vooral voor als de buitentemperatuur gaat dalen in de maanden oktober tot en met maart. Vooral baby 's en jonge kinderen kunnen er veel last van ondervinden. Bij ernstige benauwdheid is het mogelijk dat een kind moet worden opgenomen in het ziekenhuis.

Besmetting met het RS-virus
Het is heel moeilijk om te voorkomen dat uw kind het RS-virus krijgt. De ziekte is namelijk zeer besmettelijk. Het virus verspreidt zich door de lucht en via aanraking. Besmet secretie (speeksel, snot) wordt meestal via handen overgedragen, of via de lucht door niezen en hoesten. Doordat het RS-virus buiten het lichaam urenlang kan overleven, kan het virus ook door besmette voorwerpen als speelgoed, meubels en zakdoekjes worden overgedragen. Vaak weet je niet of iemand het virus heeft, omdat oudere kinderen en volwassenen er niet echt ziek van worden. Bij deze groep openbaart het virus zich alleen als een verkoudheid.

Regels die de kans op besmetting met het RS-virus verkleinen


Verschijnselen bij besmetting
Het RS-virus lijkt erg op een verkoudheid als de infectie beperkt blijft tot de bovenste luchtwegen. Uw kind heeft een loopneus of verstopte neus met soms lichte koorts.

Als de lagere luchtwegen geïnfecteerd raken kunnen de klachten verergeren tot veel hoesten, benauwdheid en een piepende ademhaling. Een moeilijke en snelle ademhaling kost veel energie en een kind kan uitgeput raken. Zuigelingen kunnen slecht gaan drinken, ze krijgen de fles niet meer leeg.

In ernstige gevallen heeft het kind een grauwe kleur in het gezicht of ziet bleek. Bij sommige kinderen zijn de hoestbuien zo heftig dat ze ervan moeten braken. In tegenstelling tot peuters en kleuters hebben jonge baby's meestal geen koorts.

Raadpleeg de huisarts als uw kind bovenstaande ernstige klachten ontwikkeld. Uw kind kan zo ziek zijn dat een ziekenhuisopname nodig is.

Behandeling
Net als griep of verkoudheid kun je het RS-virus niet bestrijden; de enige remedie is uitzieken. Het gaat in de meeste gevallen vanzelf weer over. Als uw kind het benauwd heeft zal de huisarts vaak neusdruppels en/of inhalatiemiddelen voorschrijven. Wanneer uw kind benauwd wordt, uitgeput raakt, slecht drinkt en tekenen van uitdroging vertoond, moet het worden opgenomen in het ziekenhuis.

Ook het vrij houden van de neus met Nacl of neusdruppels is belangrijk. Als het nodig is wordt er zuurstof gegeven. Uw kind kan te moe zijn om voldoende te drinken of door de hoestbuien voeding uitspugen. Als uw kind daardoor verschijnselen vertoont van uitdroging, zoals een droge mond, al een aantal uren niet meer geplast heeft of extreem lusteloos en/of vermoeid is, kan dit met sondevoeding of vocht via een infuus worden behandeld. Door sondevoeding te geven krijgt uw kind ook de rust die het nodig heeft. Bij slecht drinken wordt er ook voor gekozen om vaker een kleine hoeveelheid voeding te geven. Soms wordt bij erge benauwdheid gekeken of medicijnen via verneveling/ inhalatie verlichting geeft. Meestal herstelt een kind binnen 10 dagen.

Soms raakt een baby erg uitgeput en/of bij ernstige luchtwegproblemen is extra ondersteuning van de ademhaling nodig. Overplaatsing naar een Kinder Intensive Care is dan nodig.

Na de behandeling
Het is mogelijk dat uw kind nog wat restverschijnselen overhoudt aan het RS-virus. Het hoesten kan nog een hele tijd aanhouden. Kinderen die een ernstige vorm van het virus hebben gehad, zijn vaak sneller verkouden of snotterig dan andere kinderen. Tijdens deze verkoudheden komt het piepen of rochelen bij het ademen soms weer een beetje terug.

Het feit dat uw kind na het RS-virus nog wat kortademig is, betekent overigens niet dat het een vorm van astma heeft. Deze kortademigheid is alleen een gevolg van het virus. Meestal verdwijnen deze verschijnselen vanzelf als het kind wat groter en wat sterker wordt.

Doordat een eerder doorgemaakte RSV infectie maar een beperkte bescherming biedt tegen een nieuwe infectie kan een ieder opnieuw besmet worden. Hoe ouder en sterker het kind is, des te beter het lichaam zelf de ziekte kan bestrijden.
Er bestaat een injectie met antilichamen tegen het RS-virus. Dit is uitsluitend bedoeld voor kinderen die behoren tot een bepaalde risicogroep, zoals kinderen met een aangeboren hartafwijking of een BPD (longaandoening) en kinderen die veel te vroeg geboren zijn.

Toestemming voor een behandeling
Volgens de wet WGBO (Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) mag een behandeling alleen worden uitgevoerd als daar toestemming voor is gegeven door kind en/of ouders. Wie deze toestemming geeft is afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Om toestemming te kunnen geven moeten een kind en/of ouders de informatie van de behandelaar krijgen. Deze bespreekt in begrijpelijke taal:
In uw geval is uw kindje jonger dan twaalf jaar en dan gelden de volgende regels volgens de WGBO:
Meer over toestemming en informeren
Naast rechten, heb je als patiënt ook plichten. Men moet de zorgverlener altijd voldoende informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen. Meer informatie over deze rechten en plichten voor ouders, patiënten en hulpverleners vindt u:
Vragen
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, aarzel dan niet om deze te stellen. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling op telefoonnummer: 0543 54 44 95.

Geheimhouding en recht op privacy

Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft uw kind recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder De rechten en plichten van de patiënt. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: kin418 versie feb 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |