Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Interne geneeskunde
Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL)

Infliximab

Infliximab

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Uw specialist heeft voor u een infuus met Infliximab voorgeschreven. Door middel van deze folder willen wij u informeren over dit medicijn. Deze folder is een aanvulling op de mondelinge informatie, die de specialist of verpleegkundige reeds heeft verteld.

Werking

Infliximab wordt onder andere gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Crohn, Colitis ulcerosa en Reumatoïde artritis. Bij deze ziekten is er sprake van een overmatige ontstekingsreactie en dit medicijn remt deze ontstekingsreactie.

Infliximab wordt toegediend via een infuus op de dagbehandeling (DIG) in het ziekenhuis. De eerste drie keer dat u de behandeling krijgt duurt het toedienen van de Infliximab 2 uur en moet u nog 1 uur blijven ter observatie om er zeker van te zijn dat er geen ongewenste reacties optreden. Als u na het derde infuus geen reactie heeft gehad, dan loopt vanaf de vierde keer de Infliximab in 1 uur in en blijft u een half uur ter observatie.

Na het eerste infuus volgt een behandeling na twee weken en na zes weken en vervolgens elke zes tot acht weken, afhankelijk van uw ziekteverloop en altijd in overleg met uw behandelend arts. De arts spreekt de dosering af; deze is afhankelijk van uw lichaamsgewicht en van de mate van ontstekingen. Infliximab kan snel werken, soms al na twee dagen. Vaak zijn enkele weken nodig om voldoende resultaat te bereiken.

Bijwerkingen
Het is mogelijk dat er een overgevoeligheidsreactie optreedt bij de behandeling met Infliximab . Verschijnselen zijn: huiduitslag of netelroos, vermoeidheid, problemen met de ademhaling zoals benauwdheid en piepend ademhalen en daling van de bloeddruk. Wanneer u een van deze verschijnselen opmerkt moet u de verpleegkundige waarschuwen. Deze kan dan actie ondernemen.

Andere zeldzame bijwerkingen/reacties zijn:
Bij deze verschijnselen moet u contact opnemen met uw arts of verpleegkundige.

Verder kan een behandeling met Infliximab soms griepachtige verschijnselen geven als, misselijkheid, buikpijn, hoofdpijn, duizeligheid, spierpijn, maagdarmproblemen. De bijwerkingen verdwijnen meestal spontaan. Wel is het belangrijk deze bij een volgend bezoek aan de polikliniek te melden.

Belangrijk!
Doordat u Infliximab gebruikt is er een verhoogde kans op infecties. Uw afweersysteem wordt door het medicijn onderdrukt, waardoor u sneller infecties kunt oplopen en het genezingsproces trager verloopt. U mag geen Infliximab toegediend krijgen als u een infectie heeft; neem daarom altijd contact op met uw specialist of de verpleegkundige van de Dagbehandeling als u een infectie heeft. U zelf kunt op de dag van de behandeling tot 10.30 uur bellen met de verpleegkundige als onverhoopt de behandeling toch niet plaats kan vinden. Neem daarom altijd een dag voor elke behandeling onderstaande vragenlijst door. Als u een van de vragen met “ja” beantwoordt, dan moet u vooraf eerst overleggen met uw behandelend arts of met de verpleegkundige van de dagbehandeling.

Zwangerschap
Infliximab zal u niet gegeven worden als u zwanger bent. Als u het medicijn toegediend krijgt, moet u vermijden zwanger te worden door het gebruik van geschikte voorbehoedmiddelen. Gebruik deze tot ten minste zes maanden na het laatste infuus met Infliximab.

Als u al eerder met Infliximab bent behandeld

Stel uw arts ervan op de hoogte als u in het verleden met Infliximab bent behandeld en nu opnieuw met een behandeling begint. Als uw behandeling langer dan 16 weken onderbroken is, is er een verhoogde kans op allergische reacties als u weer met de behandeling begint.

Vaccinaties
Een jaarlijkse griepprik is toegestaan mits u deze 14 dagen voor de Infliximab toediening haalt. Voor overige vaccinaties kunt u het best vooraf contact opnemen met uw behandelend specialist.

Vragenlijst ja nee
1. Heeft u de afgelopen dagen koorts gehad?

2. Heeft u de afgelopen dagen keelpijn gehad?

3. Heeft u de afgelopen dagen diarree gehad?

4. Heeft u huidinfecties zoals steenpuisten of wonden?

5. Heeft u benauwdheidklachten of moet u vaak hoesten?

6. Heeft u pijn bij het plassen?

7. Heeft u bijwerkingen ondervonden bij het vorige Infliximab infuus?

8. Bent u op dit moment erg verkouden?

9. Heeft u onlangs antibiotica gebruikt?

10. Bent u de afgelopen dagen kortademig en/of heeft u last van gezwollen enkels?

11. Bestaat de kans dat u binnenkort wordt opgenomen voor een operatie?

12. Bent u zwanger of heeft u een zwangerschapswens?

13. Heeft u afgelopen periode contact gehad met TBC-patiënten?

Tot slot
Wij zouden het op prijs stellen, als u uw ervaringen wilt delen op de volgende website: www.zorgkaartnederland.nl

Vragen
Indien u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kunt u deze stellen aan de specialist of verpleegkundige. De specialist kunt u bereiken via de betreffende polikliniek. De poliklinieken zijn elke werkdag van 8.30 tot 16.30 uur bereikbaar. Het telefoonnummer van de DIG is: 0543 - 54 46 44.

Geheimhouding en recht op privacy

Alle medewerkers van het SKB hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u recht op privacy. Informatie hierover vind u in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze vind u op de afdeling, bij de patiënteninformatie in de centrale hal en op de website.


Foldernummer: int291 versie okt 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |